Camera SONYCamera hồng ngoại Sony SSC-YB401R
Camera hồng ngoại Sony SSC-YB401R

Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch type 760H Super HAD CCD II Tổng số điểm ảnh: Xấp xỉ 0.44 Megapixels Hệ thống tín hiệu: PAL Hệ thống đồng bộ: Internal Độ nhạy sáng (50 IRE): B/W: 0 Lx (F2.0) Tỉ lệ S/N: Hơn 55 dB Cân bằng ánh sáng trắng: ATW (2000K đến 10000K) Độ lợi: Auto Ống kính: Monofocal Góc quan sát ngang: 96.3º Góc quan sát dọc: 68.7º

2.650.000 VNĐ

Camera hồng ngoại Sony SSC-YB411R
Camera hồng ngoại Sony SSC-YB411R

Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch type 760H Super HAD CCD II Tổng số điểm ảnh: Xấp xỉ 0.44 Megapixels Hệ thống tín hiệu: PAL Hệ thống đồng bộ: Internal Độ nhạy sáng (50 IRE): B/W: 0 Lx (F1.8) Tỉ lệ S/N: Hơn 55 dB Cân bằng ánh sáng trắng: ATW (2000K đến 10000K) Độ lợi: Auto Ống kính: Monofocal Góc quan sát ngang: 46.5º Góc quan sát dọc: 34.5º

2.650.000 VNĐ

Camera hồng ngoại SONY SSC-CB461R
Camera hồng ngoại SONY SSC-CB461R

Cảm biến hình ảnh: 1/3-type 760H Super HAD CCD II Tổng số điểm ảnh (H x V): 0.44 Megapixels Hệ màu: PAL Độ phân giải ngang: 540 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB (AGC OFF) Đầu ra Video: VBS: 1.0 Vp-p Độ nhạy sáng (50 IRE): Color: 0.06 lx (F1.2 AGC ON), B/W: 0 lx (F1.2 AGC ON) Độ nhạy sáng (30 IRE): Color: 0.04 lx (F1.2 AGC ON), B/W: 0 lx (F1.2 AGC ON) Hệ thống đồng bộ: Internal/ AC line lock selectable

4.090.000 VNĐ

Camera hồng ngoại SONY SSC-YB501R
Camera hồng ngoại SONY SSC-YB501R

Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch-type 960H Ex-View HAD CCD II Tổng số điểm ảnh: Xấp xỉ 0.57 Megapixels Hệ thống tín hiệu: PAL Độ nhạy sáng (50 IRE): B/W: 0 Lx (F2.0) Tỉ lệ S/N: Hơn 55 dB Độ lợi: Auto Hệ thống đồng bộ: Chỉ Internal Cân bằng ánh sáng trắng: ATW (2000K đến 10000K) Góc quan sát ngang: 96.3º Góc quan sát dọc: 68.7º

4.390.000 VNĐ

Camera hồng ngoại SONY SSC-YB511R
Camera hồng ngoại SONY SSC-YB511R

Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch-type 960H Ex-View HAD CCD II Tổng số điểm ảnh: Xấp xỉ 0.57 Megapixels Hệ thống tín hiệu: PAL Độ nhạy sáng (50 IRE): B/W: 0 lx (F1.8) Tỉ lệ S/N: Hơn 55dB Độ lợi: Auto Hệ thống đồng bộ: Chỉ Internal Cân bằng ánh sáng trắng: ATW (2000K đến 10000K) Góc quan sát ngang: 46.5º Góc quan sát dọc: 34.5º

4.390.000 VNĐ

Camera hồng ngoại SONY SSC-CB561R
Camera hồng ngoại SONY SSC-CB561R

Cảm biến hình ảnh: 1/3-type 960H Super HAD CCD II Tổng số điểm ảnh (H x V): 0.57Megapixels Hệ màu: PAL Độ phân giải ngang: 700 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB (AGC OFF) Đầu ra Video: VBS: 1.0 Vp-p Độ nhạy sáng (50 IRE): Color: 0.06 lx (F1.2 AGC ON) ; B/W: 0 lx (F1.2 AGC ON) Độ nhạy sáng (30 IRE): Color: 0.04 lx (F1.2 AGC ON) ; B/W: 0 lx (F1.2 AGC ON) Hệ thống đồng bộ: Internal/ AC line lock selectable Loại ống kính: Vari-focal Zoom quang: 3.7x

6.180.000 VNĐ

Camera hồng ngoại SONY SSC-CB565R
Camera hồng ngoại SONY SSC-CB565R

Cảm biến hình ảnh: 1/3-type 960H Super HAD CCD II Tổng số điểm ảnh (H x V): 570,000 pixels 976(H) x 582(V) Hệ màu: PAL Độ phân giải ngang: 700 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB (AGC OFF) Đầu ra Video: VBS: 1.0 Vp-p

9.300.000 VNĐ

Camera hồng ngoại SONY SSC-CB575R
Camera hồng ngoại SONY SSC-CB575R

Cảm biến hình ảnh: 1/3-type EXview HAD CCD II Tổng số điểm ảnh (H x V): 570,000 pixels 976(H) x 582(V) Hệ màu: PAL Độ phân giải ngang: 700 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB (AGC OFF) Đầu ra Video: VBS: 1.0 Vp-p Độ nhạy sáng: Color: 0.09 lx, B/W: 0 lx (F1.2, 50 IRE) Color: 0.05 lx, B/W: 0 lx (F1.2, 30 IRE) Hệ thống đồng bộ: Internal/ AC line lock selectable

12.250.000 VNĐ

Camera SONY SSC-FB531
Camera SONY SSC-FB531

Cảm biến hình ảnh: 1/3-Type 'Super HAD CCD II' Tổng số điểm ảnh (H x V): 570,000 pixels (976 x 582) Hệ màu: PAL Độ phân giải ngang: 700 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB (AGC OFF) Đầu ra Video: Yes Độ nhạy sáng: Color: 0.08 lx, B/W: 0.05 lx (F1.2, 50 IRE); Color: 0.05 lx, B/W: 0.03 lx (F1.2, 30 IRE) Hệ thống đồng bộ: Internal/ AC line lock selectable Loại ống kính: CS mount lens (optional)

7.520.000 VNĐ

Camera SONY SSC-FB561
Camera SONY SSC-FB561

Cảm biến hình ảnh: 1/3-Type 'Super HAD CCD II' Tổng số điểm ảnh (H x V): 570,000 pixels (976 x 582) Hệ màu: PAL Độ phân giải ngang: 700 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB (AGC OFF) Đầu ra Video: Yes Độ nhạy sáng: Color: 0.08 lx, B/W: 0.05 lx (F1.2, 50 IRE); Color: 0.05 lx, B/W: 0.03 lx (F1.2, 30 IRE) Hệ thống đồng bộ: Internal/ AC line lock selectable

7.950.000 VNĐ

Camera SONY SSC-FM531
Camera SONY SSC-FM531

Cảm biến hình ảnh: 1/3-Type 'Super HAD CCD II' Tổng số điểm ảnh (H x V): 570,000 pixels (976 x 582) Hệ màu: PAL Độ phân giải ngang: 700 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB (AGC OFF) Đầu ra Video: Yes

8.380.000 VNĐ

Camera SONY SSC-FM561
Camera SONY SSC-FM561

Cảm biến hình ảnh: 1/3-Type 'Super HAD CCD II', tổng số điểm ảnh 570,000 pixels độ phân giải ngang 700 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB (AGC Off) Đầu ra Video: Yes Độ nhạy sáng: Colour: 0.1 lx, B/W: 0.01 lx (F1.2, 50 IRE) Hệ thống đồng bộ: Internal/ AC line lock selectable Góc nhìn ngang: 101.8° đến 27.4° Loại ống kính: Built-in Variable focal Ống kính: f = 2.8 ~ 10.5 mm Zoom quang: 3.7x

8.790.000 VNĐ

Camera Demo SONY SSC-N11
Camera Demo SONY SSC-N11

Cảm biến hình ảnh: 1/3-type Super HAD CCDII Tổng số điểm ảnh (H x V): 440,000 pixels (752 x 582) Hệ màu: PAL standard Độ phân giải ngang: 540 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB (AGC Off) Độ nhạy sáng: Color: 0.55 lx, B/W: 0.3 lx (F2.0, 50IRE); Color: 0.35 lx, B/W: 0.2 lx (F2.0, 30IRE) Đầu ra video: VBS:1.0Vp-p

2.430.000 VNĐ

Camera Dome hồng ngoại SONY SSC-YM401R
Camera Dome hồng ngoại SONY SSC-YM401R

Cảm biến hình ảnh: 1/3-type 760H Super HAD CCD II Tổng số điểm ảnh (H x V): 0.44 Megapixels Hệ màu: PAL Độ phân giải ngang: 540 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB Đầu ra Video: VBS: 1.0 Vp-p Độ nhạy sáng (50 IRE): B/W: 0 lx (F2.0) Hệ thống đồng bộ: Internal Đèn hồng ngoại: 5 m

2.680.000 VNĐ

Camera Dome hồng ngoại SONY SSC-YM411R
Camera Dome hồng ngoại SONY SSC-YM411R

Cảm biến hình ảnh: 1/3-type 760H Super HAD CCD II Tổng số điểm ảnh (H x V): 0.44 Megapixels Hệ màu: PAL Độ phân giải ngang: 540 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB Đầu ra Video: VBS: 1.0 Vp-p Độ nhạy sáng (50 IRE): B/W: 0 lx (F1.8) Hệ thống đồng bộ: Internal Đèn hồng ngoại: 5 m

2.680.000 VNĐ

Camera Dome hồng ngoại SONY SSC-CM461R
Camera Dome hồng ngoại SONY SSC-CM461R

Cảm biến hình ảnh: 1/3-type 760H Super HAD CCD II Tổng số điểm ảnh (H x V): 0.44 Megapixels Hệ màu: PAL Độ phân giải ngang: 540 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB (AGC OFF) Đầu ra Video: VBS: 1.0 Vp-p

4.360.000 VNĐ

Camera Dome hồng ngoại SONY SSC-YM501R
Camera Dome hồng ngoại SONY SSC-YM501R

Cảm biến hình ảnh: 1/3-type 960H EXview HAD CCD II Tổng số điểm ảnh (H x V): 0.57 Megapixels Hệ màu: PAL Độ phân giải ngang: 650 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB (AGC OFF) Đầu ra Video: VBS: 1.0 Vp-p Độ nhạy sáng: B/W: 0 lx (F2.0, AGC On) Hệ thống đồng bộ: Internal Loại ống kính: Mono-focal  Ống kính camera: f = 3.1 mm Đèn hồng ngoại: 10 m

4.390.000 VNĐ

Camera Dome hồng ngoại SONY SSC-YM511R
Camera Dome hồng ngoại SONY SSC-YM511R

Cảm biến hình ảnh: 1/3-type 960H EXview HAD CCD II Tổng số điểm ảnh (H x V): 0.57 Megapixels Hệ màu: PAL Độ phân giải ngang: 650 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB Đầu ra Video: VBS: 1.0 Vp-p Độ nhạy sáng (50 IRE):B/W: 0 lx (F1.8) Hệ thống đồng bộ:Internal Đèn hồng ngoại:10 m

4.390.000 VNĐ

Camera Dome hồng ngoại SONY SSC-CM561R
Camera Dome hồng ngoại SONY SSC-CM561R

Cảm biến hình ảnh: 1/3-type 960H EXview HAD CCD II Tổng số điểm ảnh (H x V): 0.57 Megapixels Hệ màu: PAL Độ phân giải ngang: 650 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB (AGC OFF) Đầu ra Video: VBS: 1.0 Vp-p

6.480.000 VNĐ

Camera hồng ngoại SONY SSC-CM565R
Camera hồng ngoại SONY SSC-CM565R

Cảm biến hình ảnh: 1/3-type 960H EXview HAD CCD II Tổng số điểm ảnh (H x V): 570,000 pixels (976 x 582) Hệ màu: PAL Độ phân giải ngang: 700 TV lines Tỉ lệ S/N: More than 55 dB (AGC OFF) Đầu ra Video: Yes Độ nhạy sáng: Color: 0.04 lx, B/W: 0 lx (F1.2, AGC On) Hệ thống đồng bộ: Internal/ AC line lock selectable Loại ống kính: Built-in Variable focal  Ống kính: f = 2.8 ~ 10.5 mm Zoom quang: 3.7x Đèn hồng ngoại: 30 m

8.960.000 VNĐ

Camera PTZ Speed Dome SONY SSC-SD26P
Camera PTZ Speed Dome SONY SSC-SD26P

Cảm biến hình ảnh: 1/4 type with Exwave HAD CCD Màn trập điện tử: 1/1 sec ~ 1/10000 sec Điều khiển độ lợi: Auto/Manual (–3 ~ +28dB) Điều khiển độ phơi sáng: FULL AUTO/SHUTTER PRIORITY/IRIS PRIORITY/MANUAL Chế độ cân bằng trắng (WB): ATW/AUTO/ONE PUSH/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL R:64 B:64 Chế độ Focus: MANUAL/AUTO/INTERVAL/ZOOM TRIGGER Loại ống kính: Auto-focus zoom lens Tỉ lệ phóng hình (Zoom): 26× Góc nhìn ngang: 2.2 degrees ~ 54.2 degrees Tiêu cự: f=3.5 mm ~ 91.0 mm F-number: F1.6 (wide), F3.8 (tele)

57.400.000 VNĐ

Camera PTZ Speed Dome SONY SSC-SD36P
Camera PTZ Speed Dome SONY SSC-SD36P

Cảm biến hình ảnh: 1/4 type with Exwave HAD CCD Màn trập điện tử: 1/1 sec ~ 1/10000 sec Điều khiển độ lợi: Auto/Manual (–3 ~ +28dB) Điều khiển độ phơi sáng: FULL AUTO/SHUTTER PRIORITY/IRIS PRIORITY/MANUAL Chế độ cân bằng trắng (WB): ATW/AUTO/ONE PUSH/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL R:64 B:64 Chế độ Focus: MANUAL/AUTO/INTERVAL/ZOOM TRIGGER Loại ống kính: Auto-focus zoom lens Tỉ lệ phóng hình (Zoom): 36× Góc nhìn ngang: 1.7 degrees ~ 57.8 degrees Tiêu cự: f=3.4 mm ~ 122.4 mm

67.600.000 VNĐ

Gọi mua hàng