Cây Khuấy SơnCây khuấy sơn PRONA RB-TP
Cây khuấy sơn PRONA RB-TP

Model: RB-TP Công suất: 1/4HP Khuấy tối đa: 20 Lít Kích thước trục: 12 x 350mm Kích thước thùng: 380x350x225mm Trọng lượng: 5.1 kg

6.850.000 VNĐ

Cây khuấy sơn Prona RB-FA
Cây khuấy sơn Prona RB-FA

Model: RB-FA Mã lực: 1/8HP Công suất: 200L Kích thước trục: 15x828 mm Quy cách đóng gói: 160x160x1000 mm Trọng lượng: 4.3kg

5.500.000 VNĐ

Cây khuấy sơn Prona RB-CA
Cây khuấy sơn Prona RB-CA

Model: RB-CA Mã lực: 1/8HP Công suất: 200L Kích thước trục: 15x828 mm Quy cách đóng gói: 240x160x1000 mm Trọng lượng: 6.8kg  

6.500.000 VNĐ

Cây khuấy sơn Prona RB-40A
Cây khuấy sơn Prona RB-40A

Model: RB-40A Mã lực: 2/5HP (0.3KW) Công suất: 200L Kích thước trục: 15x800 mm Quy cách đóng gói: 1140x180x180mm Trọng lượng: 7kg

9.500.000 VNĐ

Cây khuấy sơn Prona RB-SA
Cây khuấy sơn Prona RB-MA
Cây khuấy sơn Prona RB-MA

Model: RB-MA Mã lực: 1/8HP (0.3KW) Công suất: 20L Kích thước trục: 12x580 mm Quy cách đóng gói: 160x160x800mm Trọng lượng: 3.1KG  

5.350.000 VNĐ

Cây khuấy sơn Prona RB-MA1
Cây khuấy sơn Prona RB-MA1

Model: RB-MA1 Mã lực: 1/16HP (0.12KW) Công suất: 10L Kích thước trục: 12x350 mm Quy cách đóng gói: 480x130x210mm Trọng lượng: 1.15KG

5.650.000 VNĐ

Cây khuấy sơn PRONA RB-MN
Cây khuấy sơn PRONA RB-MN

Mã sản phẩm: RB-MN Mã lực: 1/16HP Công suất : 10L Kích thước trục : 12*365mm Quy cách đóng gói: 100*100*350mm Trọng lượng: 0.75kgs

5.250.000 VNĐ

Cây khuấy sơn PRONA RB-1A
Cây khuấy sơn PRONA RB-1A

Mã sản phẩm: RB-1A Mã lực: 1/16HP Công suất: 10L Kích thước trục: 12*350mm Quy cách đóng gói: 480x130x210mm Trọng lượng: 1.3kgs

5.150.000 VNĐ

Cây khuấy sơn Prona RB-2A/RT-A
Cây khuấy sơn Prona RB-2A/RT-A

Mã sản phẩm: RB-1A Mã lực: 1/8HP Công suất : 20L Kích thước trục : 15*350mm Quy cách đóng gói: 1140x180x180mm Trọng lượng: 2.7kgs

5.350.000 VNĐ

Cây khuấy sơn PRONA RB-4A
Cây khuấy sơn PRONA RB-4A

Mã sản phẩm: RB-1A Mã lực: 1/4HP Công suất : 40L Kích thước trục : 12*400mm Quy cách đóng gói: 1140x180x180mm Trọng lượng: 2.74kgs

5.450.000 VNĐ

Cây khuấy sơn PRONA RB-6A
Cây khuấy sơn PRONA RB-6A

Mã sản phẩm: RB-6A Mã lực: 1/4HP Công suất : 60L Kích thước trục : 12*550mm Quy cách đóng gói: 1140x180x180mm Trọng lượng: 2.83kgs

5.450.000 VNĐ

Cây khuấy sơn PRONA RB-BA
Cây khuấy sơn PRONA RB-BA

Mã sản phẩm: RB-BA Mã lực: 1/8HP Công suất : 20L Kích thước trục : 12*420mm Quy cách đóng gói: 520x410x220mm Trọng lượng: 17kgs

6.450.000 VNĐ

Cây khuấy sơn PRONA RB-50A
Cây khuấy sơn PRONA RB-50A

Mã sản phẩm: RB-50A Mã lực: 1/2HP Công suất : 200L Kích thước trục : 15*800mm Quy cách đóng gói: 1140x180x180mm Trọng lượng: 7kgs  

14.500.000 VNĐ

Gọi mua hàng