FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Cây nước nóng lạnh AQUACây nước nóng lạnh AQUA AWD – M65HC

Cây nước nóng lạnh AQUA AWD – M65HC Làm lạnh ( 2 lít/ h), làm nóng (4 lít/ h) Máy nén hoạt động êm.

3.000.000 VNĐ

Gọi mua hàng