FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUSTCây nước nóng lạnh CLOVER B19 (Hàn Quốc)

Cây nước nóng lạnh Clover B19 Kiểu máy: Cây cắm bình (Cây đứng) Công suất làm lạnh: 2.7L/h Nhiệt độ lạnh: 2~8 độ Dung tích bình lạnh: 3.32L

Liên hệ

Cây nước nóng lạnh CLOVER SB19 (Hàn Quốc)

Cây nước nóng lạnh Clover SB19 Kiểu máy: Cây cắm bình (Cây để bàn) Công suất làm lạnh: 2.0L/h Nhiệt độ lạnh: 2~8 độ

Liên hệ

Cây nước nóng lạnh CLOVER D19 (Hàn Quốc)

Cây nước nóng lạnh Clover D19 (Hàn Quốc) Kiểu máy: Lọc Nano 4 cấp cây đứng Công suất làm lạnh: 2.7L/h Nhiệt độ lạnh: 2~8 độ Dung tích bình lạnh: 3.32L

Liên hệ

Cây nước nóng lạnh AQUA GDP-700

Cây nước nóng lạnh AQUA GDP-700 Kiểu máy: Cây cắm bình Công suất làm lạnh: 2.7L/h Nhiệt độ lạnh: 2~8 độ Màu sắc: Trắng

Liên hệ

Gọi mua hàng