FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUSTCây nước nóng lạnh CLOVER B19 (Hàn Quốc)
Cây nước nóng lạnh CLOVER B19 (Hàn Quốc)

Cây nước nóng lạnh Clover B19 Kiểu máy: Cây cắm bình (Cây đứng) Công suất làm lạnh: 2.7L/h Nhiệt độ lạnh: 2~8 độ Dung tích bình lạnh: 3.32L

Liên hệ

Cây nước nóng lạnh CLOVER SB19 (Hàn Quốc)
Cây nước nóng lạnh CLOVER SB19 (Hàn Quốc)

Cây nước nóng lạnh Clover SB19 Kiểu máy: Cây cắm bình (Cây để bàn) Công suất làm lạnh: 2.0L/h Nhiệt độ lạnh: 2~8 độ

Liên hệ

Cây nước nóng lạnh CLOVER D19 (Hàn Quốc)
Cây nước nóng lạnh CLOVER D19 (Hàn Quốc)

Cây nước nóng lạnh Clover D19 (Hàn Quốc) Kiểu máy: Lọc Nano 4 cấp cây đứng Công suất làm lạnh: 2.7L/h Nhiệt độ lạnh: 2~8 độ Dung tích bình lạnh: 3.32L

Liên hệ

Cây nước nóng lạnh AQUA GDP-700
Cây nước nóng lạnh AQUA GDP-700

Cây nước nóng lạnh AQUA GDP-700 Kiểu máy: Cây cắm bình Công suất làm lạnh: 2.7L/h Nhiệt độ lạnh: 2~8 độ Màu sắc: Trắng

Liên hệ

Gọi mua hàng