FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Cây nước nóng lạnh SanyoCây nước nóng lạnh Sanyo SWD – M25HC

Cây nước nóng lạnh Sanyo SWD – M25HC Ngăn tủ tiệt trùng ( dung tích: 20 lít) Nhiệt độ nóng: 85 – 90 độ C Nhiệt độ lạnh: 5-10 độ C

3.000.000 VNĐ

Cây nước nóng lạnh Sanyo SWD – M30HCR

Cây nước nóng lạnh Sanyo SWD – M30HCR Làm lạnh và nóng cực nhanh. ( 5 lít/ giờ) Nhiệt độ nóng: 85 – 90 độ C Nhiệt độ lạnh: 5-10 độ C

3.300.000 VNĐ

Gọi mua hàng