FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy hút bụi Clean MaidMáy hút bụi hút nước Clean maid T15

Máy hút bụi hút nước Clean maid T15 - Công suất: 1200W - Dung tích thùng chứa: 15L - Chức năng: hút khô / hút nước và các bụi bẩn công nghiệp

3.450.000 VNĐ

Máy hút bụi hút nước Clean Maid T25

Máy hút bụi hút nước Clean Maid T25 -Công suất: 1200W - Dung tích thùng chứa: 25L -Chức năng: hút khô / hút nước và các bụi bẩn công nghiệp

3.600.000 VNĐ

Máy hút bụi công nghiệp Clean maid T60

Máy hút bụi công nghiệp Clean maid T 60   Công suất: 2400W -Dung tích thùng chứa: 60L

6.500.000 VNĐ

Máy hút bụi hút nước Clean maid T802

Máy hút bụi hút nước Clean maid T 802  -Công suất: 2800W -Dung tích thùng chứa: 80L -Chức năng: hút khô / hút nước và các bụi bẩn công nghiệp

6.800.000 VNĐ

Máy hút bụi hút nước Clean maid T 803

Máy hút bụi, hút nước Clean maid T 803 - Công suất: 3600W - Dung tích thùng chứa: 80L - Chức năng: hút khô / hút nước và các bụi bẩn công nghiệp

7.900.000 VNĐ

Gọi mua hàng