Đầu ghi hình HDPROĐầu ghi hình HDPRO HDP-2600N
Đầu ghi hình HDPRO HDP-2600N

Chuẩn ra hình ảnh: Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080) Chất lượng ghi hình: Full HD 1080P, HD 720P, D1 Chế độ xem lại: 2CH 1080P / 4CH 960P / 4 CH 720P Âm thanh: không có

1.092.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDPRO HDP-3500N
Đầu ghi hình HDPRO HDP-3500N

Đầu ghi hình 16 kênh IP Chuẩn nén hình ảnh H264 Đầu vào hình ảnh: 16 Kênh 960P Chuẩn ra hình ảnh: Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080) Chất lượng ghi hình: Full HD 1080P, HD 720P, D1

1.925.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDPRO HDP-8000N
Đầu ghi hình HDPRO HDP-8000N

Chất lượng ghi hình: Full HD 1080P, HD 720P, D1 Chế độ xem lại: 4CH 1080P/ 8CH 960P Âm thanh: 01 cổng ra Báo động: 16 vào / 02 ra

5.870.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDPRO HDP-1700AHD-E
Đầu ghi hình HDPRO HDP-1700AHD-E

Đầu ghi hình 4 kênh AHD 720P. Chuẩn nén hình ảnh H264 Chuẩn ra hình ảnh: HDMI/VGA Chất lượng ghi hình: AHD: 720P ; Analog: 960H Âm thanh: 1 cổng vào và 1 cổng ra

1.400.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDPRO HDP-1700AHD
Đầu ghi hình HDPRO HDP-1700AHD

Âm thanh: 4 cổng vào và 1 cổng ra Chất lượng ghi hình: AHD: 720P ; IP camera 1080P; Analog: 960H Chuẩn ra hình ảnh: HDMI/VGA Đầu ghi hình 4 kênh AHD 720P. Chuẩn nén hình ảnh H264

1.600.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDPRO HDP-1700AHDH-L
Đầu ghi hình HDPRO HDP-1700AHDH-L

Chất lượng ghi hình: AHD: 1080P ; IP camera 1080P; Analog: 960H Nguồn DC12V Đầu ghi hình 4 kênh AHD 1080P. Chuẩn nén hình ảnh H264 Âm thanh: 4 cổng vào và 1 cổng ra

1.900.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDPRO HDP-1700AHDH
Đầu ghi hình HDPRO HDP-1700AHDH

Đầu ghi hình 4 kênh AHD 1080P. Chuẩn nén hình ảnh H264 Âm thanh: 4 cổng vào và 1 cổng ra Chất lượng ghi hình: AHD: 1080P ; IP camera 1080P; Analog: 960 Chuẩn ra hình ảnh: HDMI/VGA

2.900.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDPRO HDP-2600AHD
Đầu ghi hình HDPRO HDP-2600AHD

Chuẩn ra hình ảnh: HDMI/VGA Chế độ ghi hình: AHD: 8*AHD 720P CAMERA IP: 2*1080P + 2* 720P; 8*720P AHD + CAMERA IP: 4*AHD 720P + 4*720P

2.300.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDPRO HDP-2600AHDHL
Đầu ghi hình HDPRO HDP-2600AHDHL

Chuẩn vào hình ảnh: 8 kênh AHD 1080P hoặc 8 kênh Analog hoặc 20 kênh IP Chuẩn ra hình ảnh: HDMI/VGA Nguồn DC12V Xuất xứ: Trung Quốc

2.960.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDPRO HDP-3500AHD
Đầu ghi hình HDPRO HDP-3500AHD

Đầu ghi hình 16 kênh AHD. Chuẩn nén hình ảnh H264 Chuẩn vào hình ảnh: 16 kênh AHD hoặc 16 kênh AHDL hoặc 16 kênh Analog hoặc 20 kênh IP Chuẩn ra hình ảnh: HDMI/VGA

4.000.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDPRO HDP-3500AHDH-L
Đầu ghi hình HDPRO HDP-3500AHDH-L

Đầu ghi hình 16 kênh AHD. Chuẩn nén hình ảnh H264 Chuẩn vào hình ảnh: 16 kênh AHD 1080P hoặc 16 kênh AHDL hoặc 16 kênh Analog hoặc 20 kênh IP Chuẩn ra hình ảnh: HDMI/VGA

8.500.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDPRO HDP-5300AHD-M
Đầu ghi hình HDPRO HDP-5300AHD-M

Đầu ghi hình 32 kênh AHD. Chuẩn nén hình ảnh H264 Chuẩn vào hình ảnh: 32 kênh AHD-M hoặc 32 kênh Analog hoặc 20 kênh IP Chuẩn ra hình ảnh: HDMI/VGA

10.000.000 VNĐ

Gọi mua hàng