Động cơ điện DasuĐộng cơ điện Dasu 3 pha Y2-71M2-4 (0.37KW)
Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-71M2-4 (0.37KW)

Motor dasu 3 pha Y2-71M2-4 có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

1.500.000 VNĐ

Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-71M2-4 (0.37KW)
Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-71M2-4 (0.37KW)

Motor dasu 3 pha Y2-71M2-4 có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

1.550.000 VNĐ

Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M1-6 (0.37KW)
Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M1-6 (0.37KW)

Motor dasu 3 pha Y2-80M1-6 (0.37KW) có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp

Liên hệ

Động cơ điện dasu 3 pha Y2-71M2-2 (0.37kw)
Động cơ điện dasu 3 pha Y2-71M2-2 (0.37kw)

Motor dasu 3 pha Y2-71M2-2 có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

Liên hệ

Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M1-4 (0.55 kw)
Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M1-4 (0.55 kw)

Motor dasu 3 pha Y2-80M1-4 (0.55 kw) có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

Liên hệ

Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M2-6 (0.55kw)
Động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M2-6 (0.55kw)

động cơ điện Dasu 3 pha Y2-80M2-6 được làm bằng hợp kim nhôm đúc toàn bộ cấu trúc, hiệu suất niêm phong tốt. Và đáp ứng các tiêu chuẩn IP54, IP55 để bảo vệ vỏ bên ngoài

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M1-2 (0.55 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M1-2 (0.55 kw)

Motor dasu 3 pha Y2-80M1-2 (0.55 kw)được làm bằng hợp kim nhôm đúc toàn bộ cấu trúc, hiệu suất niêm phong tốt. Và đáp ứng các tiêu chuẩn IP54, IP55 để bảo vệ vỏ bên ngoài.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M2-4 (0.75W)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M2-4 (0.75W)

Motor dasu 3 pha Y2-80M2-4  được làm bằng hợp kim nhôm đúc toàn bộ cấu trúc, hiệu suất niêm phong tốt. Và đáp ứng các tiêu chuẩn IP54, IP55 để bảo vệ vỏ bên ngoài.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-6 (0.75 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-6 (0.75 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-6 (0.75 kw), động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M2-2 (0.75 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M2-2 (0.75 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-80M2-2 (0.75 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-4 (1.1 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-4 (1.1 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-4 (1.1 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-6 (1.1 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-6 (1.1 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-6 (1.1 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-2 (1.1 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-2 (1.1 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90S-2 (1.1 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-4 (1.5 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-4 (1.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-4 (1.5 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L-6 (1.5 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L-6 (1.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L-6 (1.5 kw) được làm bằng hợp kim nhôm đúc toàn bộ cấu trúc, hiệu suất niêm phong tốt. Và đáp ứng các tiêu chuẩn IP54, IP55 để bảo vệ vỏ bên ngoài.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-2 (1.5 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-2 (1.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-90L-2 (1.5 kw)động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L1-4 (2.2 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L1-4 (2.2 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L1-4 (2.2 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-6 (2.2kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-6 (2.2kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-6 (2.2kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-100L-2 (2.2kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L-2 (2.2kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-100L-2 (2.2kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-100L2-4 (3kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-100L2-4 (3kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-100L2-4 (3kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-6 (3kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-6 (3kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-6 (3kw) có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-2 (3kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-2 (3kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-2 (3kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-4 (4kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-4 (4kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-112M-4 (4kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132M1-6 (4kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132M1-6 (4kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132M1-6 (4kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S1-2 (4kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S1-2 (4kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S1-2 (4kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-4 (5.5 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-4 (5.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S-4 (5.5 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2- 132M2-6 (5.5 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2- 132M2-6 (5.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132M2-6 (5.5 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S2-2 (5.5 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S2-2 (5.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132S2-2 (5.5 kw) được làm bằng hợp kim nhôm đúc toàn bộ cấu trúc, hiệu suất niêm phong tốt. Và đáp ứng các tiêu chuẩn IP54, IP55 để bảo vệ vỏ bên ngoài.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-132M-4 (7.5kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-132M-4 (7.5kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-132M-4 (7.5kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-160M-6 (7.5kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M-6 (7.5kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-160M-6 (7.5kw) có thiết kế tản nhiệt để làm mát cung cấp diện tích bề mặt lớn và khả năng nhiệt cao, để động cơ có thể hoạt động tốt trong môi trường hoạt động rất khủng khiếp.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-160M1-2 (7.5kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M1-2 (7.5kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-160M1-2 (7.5kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-160M-4 (11kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M-4 (11kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-160M-4 (11kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-6 (11kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-6 (11kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-6 (11kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M2-2 (11kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M2-2 (11kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160M2-2 (11kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-4 (15 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-4 (15 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-4 (15 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180L-6 (15 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180L-6 (15 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180L-6 (15 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-2 (15 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-2 (15 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-160L-2 (15 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180M-4 (18.5 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180M-4 (18.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180M-4 (18.5 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L1-6 (18.5 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L1-6 (18.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L1-6 (18.5 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180M-2 (18.5 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180M-2 (18.5 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180M-2 (18.5 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180L-4 22 kw
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180L-4 22 kw

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-180L-4 22 kw động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L2-6 (22 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L2-6 (22 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L2-6 (22 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L1-2 (22 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L1-2 (22 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L1-2 (22 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-200L-4 (30 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-200L-4 (30 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu  Y2-200L-4 (30 kw)  động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-225S-4  (37 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-225S-4 (37 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-225S-4  (37 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-250M-6 (37 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-250M-6 (37 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-250M-6 (37 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-225M-4 (45 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-225M-4 (45 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-225M-4 (45 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280S-6 (45 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280S-6 (45 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280S-6 (45 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-250M-2 (45 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-250M-2 (45 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-250M-2 (45 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-250M-4 (55 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-250M-4 (55 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-250M-4 (55 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280M-6 (55 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280M-6 (55 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280M-6 (55 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280S-2 (55 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280S-2 (55 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280S-2 (55 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280S-4 (75 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280S-4 (75 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280S-4 (75 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315S-6 (75 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315S-6 (75 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315S-6 (75 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280M-2 (75 kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280M-2 (75 kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280M-2 (75 kw)  động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280M-4 (90kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280M-4 (90kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-280M-4 (90kw)  động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315M-6 (90kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315M-6 (90kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315M-6 (90kw)  động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315S-2 (110kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315S-2 (110kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315S-2 (110kw) có mặt tại hơn 30 quốc gia. Do chất lượng của chúng tôi, APK đã được trao bằng các chứng chỉ như CQC, ISO9001 (kiểm soát chất lượng), ISO14001 (môi trường), CE (Châu Âu) và SABS (S. Africa), chứng chỉ ISO

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315S-4 (110kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315S-4 (110kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315S-4 (110kw) có mặt tại hơn 30 quốc gia. Do chất lượng của chúng tôi, APK đã được trao bằng các chứng chỉ như CQC, ISO9001 (kiểm soát chất lượng), ISO14001 (môi trường), CE (Châu Âu) và SABS (S. Africa), chứng chỉ ISO

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315L1-6 (110kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315L1-6 (110kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315L1-6 (110kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315M-2 (132kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315M-2 (132kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315M-2 (132kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315L2-6 (132kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315L2-6 (132kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315L2-6 (132kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315M-4  (132kw)
Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315M-4 (132kw)

Động cơ điện 3 pha dasu Y2-315M-4 (132kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

động cơ điện dasu 1 pha YL7112 (0.37 kw)
động cơ điện dasu 1 pha YL7112 (0.37 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL7112 (0.37 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL7124 (0.37 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL7124 (0.37 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL7124 (0.37 kw) có mặt tại hơn 30 quốc gia. Do chất lượng của chúng tôi, APK đã được trao bằng các chứng chỉ như CQC, ISO9001 (kiểm soát chất lượng), ISO14001 (môi trường), CE (Châu Âu) và SABS (S. Africa), chứng chỉ ISO

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL8014 (0.55 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL8014 (0.55 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL8014 (0.55 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL8012 (0.55 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL8012 (0.55 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL8012 (0.55 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL8024 (0.75 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL8024 (0.75 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL8024 (0.75 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL8022 (1.1kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL8022 (1.1kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL8022 (1.1kw)  động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL90S-4 (1.1kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL90S-4 (1.1kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL90S-4  (1.1kw)  động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL90S-2 (1.5kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL90S-2 (1.5kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL90S-2 (1.5kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL90L-4 (1.5kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL90L-4 (1.5kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL90L-4 (1.5kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL90L-2 (2.2 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL90L-2 (2.2 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL90L-2 (2.2 kw)  động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL100L1-4 (2.2 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL100L1-4 (2.2 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL100L1-4 (2.2 kw) có mặt tại hơn 30 quốc gia. Do chất lượng của chúng tôi, APK đã được trao bằng các chứng chỉ như CQC, ISO9001 (kiểm soát chất lượng), ISO14001 (môi trường), CE (Châu Âu) và SABS (S. Africa), chứng chỉ ISO

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL100L1-2 (3 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL100L1-2 (3 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL100L1-2 (3 kw) có mặt tại hơn 30 quốc gia. Do chất lượng của chúng tôi, APK đã được trao bằng các chứng chỉ như CQC, ISO9001 (kiểm soát chất lượng), ISO14001 (môi trường), CE (Châu Âu) và SABS (S. Africa), chứng chỉ ISO

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL100L2-4 (3 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL100L2-4 (3 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL100L2-4 (3 kw) có mặt tại hơn 30 quốc gia. Do chất lượng của chúng tôi, APK đã được trao bằng các chứng chỉ như CQC, ISO9001 (kiểm soát chất lượng), ISO14001 (môi trường), CE (Châu Âu) và SABS (S. Africa), chứng chỉ ISO

Liên hệ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo