Két sắtKét sắt Honeywell 5110
Két sắt Honeywell 5110

- Trọng lượng sản phẩm : 20.8 lbs / 9.4 kg - Thể tích bên trong: 0.51 cu ft / 14.4 L - Thể tích đóng gói: 1.09 cu ft / 0.031 cu m

1.980.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 5705
Két sắt Honeywell 5705

- Trọng lượng sản phẩm :22.1 lbs / 10.0 kg - Thể tích bên trong: 0.74 cu ft / 20.8 L - Thể tích đóng gói: 1.48 cu ft / 0.042 cu m

2.830.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 5115
Két sắt Honeywell 5115

- Trọng lượng sản phẩm : 33.5 lbs / 15.2 kg - Thể tích bên trong:1.14 cu ft / 32.2 L - Thể tích đóng gói:1.99 cu ft / 0.056 cu m

3.150.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 5706
Két sắt Honeywell 5706

- Trọng lượng sản phẩm :27.1 lbs / 12.3 kg - Thể tích bên trong: 1.02 cu ft / 29.1 L - Thể tích đóng gói: 2.43 cu ft / 0.069 cu m

3.230.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 2101
Két sắt Honeywell 2101

- Trọng lượng sản phẩm : 75lbs/34 kg - Thể tích bên trong: 0.50 cu ft / 14.0 L - Thể tích ngoài: 2.15 cu ft / 0.061m3

3.270.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 2102
Két sắt Honeywell 2102

- Trọng lượng sản phẩm : 110.3 lbs / 50.0 kg - Thể tích bên trong: 0.55 cu ft / 15.5 L - Thể tích đóng gói: 2.79 cu ft / 0.079 cu m

3.850.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 2111
Két sắt Honeywell 2111

- Trọng lượng sản phẩm : 75lbs/34 kg - Thể tích bên trong: 0.50 cu ft / 14.0 L - Thể tích ngoài: 2.15 cu ft / 0.061 m3

3.950.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 2112
Két sắt Honeywell 2112

- Trọng lượng sản phẩm : 110.3 lbs / 50.0 kg - Thể tích bên trong: 0.55 cu ft / 15.5 L - Thể tích đóng gói: 2.79 cu ft / 0.079 cu m

4.315.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 2105
Két sắt Honeywell 2105

- Trọng lượng sản phẩm : 47.7 lbs / 67.0 kg - Thể tích bên trong: 1.24 cu ft / 35.0 L - Thể tích đóng gói: 4.68 cu ft / 0.132 cu m

5.200.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 2115
Két sắt Honeywell 2115

- Trọng lượng sản phẩm : 47.7 lbs / 67.0 kg - Thể tích bên trong: 1.24 cu ft / 35.0 L - Thể tích đóng gói: 4.68 cu ft / 0.132 cu m

6.450.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 5911
Két sắt Honeywell 5911

- Trọng lượng sản phẩm :76.0 lbs / 34.5 kg - Thể tích bên trong:1.06 cu ft / 29.9 L - Thể tích đóng gói:3.25 cu ft / 0.092 cu m

6.550.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 2605
Két sắt Honeywell 2605

- Trọng lượng sản phẩm : 113.0 lbs / 51.2 kg - Thể tích bên trong:0.90 cu ft / 25.4 L - Thể tích đóng gói:3.45 cu ft / 0.098 cu m

7.900.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 2106
Két sắt Honeywell 2106

- Trọng lượng sản phẩm : 313.0 lbs / 136.0 kg - Thể tích bên trong: 2.35 cu ft / 66.5 L - Thể tích đóng gói: 8.702 cu ft / 0.246 cu m

9.990.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 2116
Két sắt Honeywell 2116

- Trọng lượng sản phẩm : 313.0 lbs / 136.0 kg - Thể tích bên trong: 2.35 cu ft / 66.5 L - Thể tích đóng gói: 8.702 cu ft / 0.246 cu m

10.400.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 2118
Két sắt Honeywell 2118

- Trọng lượng sản phẩm : 381.5 lbs / 173.0 kg - Thể tích bên trong: 3.44 cu ft / 97.4 L - Thể tích đóng gói:11.22 cu ft / 0.317 cu m

13.000.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 2108
Két sắt Honeywell 2108

- Trọng lượng sản phẩm : 381.5 lbs / 173.0 kg - Thể tích bên trong: 3.44 cu ft / 97.4 L - Thể tích đóng gói:11.22 cu ft / 0.317 cu m

13.000.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 2020
Két sắt Honeywell 2020

- Trọng lượng sản phẩm : 573.3 lbs / 260.0 kg - Thể tích bên trong:5.33 cu ft / 150.8 L - Thể tích đóng gói:16.35 cu ft / 0.463 cu m

17.650.000 VNĐ

Két sắt Honeywell 2120
Két sắt Honeywell 2120

- Trọng lượng sản phẩm : 573.3 lbs / 260.0 kg - Thể tích bên trong: 5.33 cu ft / 150.8 L - Thể tích đóng gói: 16.35 cu ft / 0.463 cu m

18.200.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo