Kim thu sét LIVAKim thu sét chủ động LIVA - LAP CX040
Kim thu sét chủ động LIVA - LAP CX040

Kim thu sét chủ động LIVA Bán kính bảo vệ an toàn 62 mét . Xuất Xứ: Thổ Nhĩ Kỳ Model: LAP CX040 

Liên hệ

Kim thu sét chủ động LIVA - LAP CX070
Kim thu sét chủ động LIVA - LAP CX070

Kim thu sét chủ động LIVA   Bán kính bảo vệ an toàn 73 mét . Xuất Xứ: Thổ Nhĩ Kỳ Model: LAP CX070

Liên hệ

Kim thu sét chủ động LIVA - LAP BX125
Kim thu sét chủ động LIVA - LAP BX125

Kim thu sét chủ động LIVA - LAP BX125 Bán kính bảo vệ an toàn 84 mét . Xuất Xứ: Thổ Nhĩ Kỳ Model: LAP BX125

Liên hệ

Kim thu sét chủ động LIVA - LAP BX175
Kim thu sét chủ động LIVA - LAP BX175

Kim thu sét chủ động LIVA Bán kính bảo vệ an toàn 102 mét . Xuất Xứ: Thổ Nhĩ Kỳ Model: LAP BX175

Liên hệ

Kim thu sét chủ động LIVA -  LAP AX210
Kim thu sét chủ động LIVA - LAP AX210

Kim thu sét chủ động LIVA Bán kính bảo vệ an toàn 131 mét . Xuất Xứ: Thổ Nhĩ Kỳ Model: LAP AX210

Liên hệ

Kim thu sét chủ động LIVA -  LAP DX250
Kim thu sét chủ động LIVA - LAP DX250

Kim thu sét chủ động LIVA Bán kính bảo vệ an toàn 143 mét . Xuất Xứ: Thổ Nhĩ Kỳ Model: LAP DX250

Liên hệ

Kim thu sét chủ động LIVA - LAP PEX220
Kim thu sét chủ động LIVA - LAP PEX220

Kim thu sét chủ động LIVA Bán kính bảo vệ an toàn 188 mét . Xuất Xứ: Thổ Nhĩ Kỳ Model: LAP PEX220

Liên hệ

Thiết bị đếm sét LIVA - SLC  LX01
Thiết bị đếm sét LIVA - SLC LX01

Thiết bị đếm sét của hãng LIVA. Xuất Xứ: Thổ Nhĩ Kỳ Model: SLC - LX01  

Liên hệ

Gọi mua hàng