Kim thu sét SCHIRTEC

Kim thu sét SCHIRTEC


Kim thu sét SCHIRTEC S-AM
Kim thu sét SCHIRTEC S-AM

Kim thu sét SCHIRTEC S-AM Kim thu sét chủ động chịu được cường độ dòng sét cực đại lên đến 200KA ( dòng sét xảy ra ở VN đo được tối thiểu trên 01 lần sét đánh là 90KA ) Bán kính bảo vệ 73m

Liên hệ

Kim thu sét SCHIRTEC S_AS
Kim thu sét SCHIRTEC S_AS

Kim thu sét chủ động chịu được cường độ dòng sét cực đại lên đến 200KA ( dòng sét xảy ra ở VN đo được tối thiểu trên 01 lần sét đánh là 90KA ) Bán kính bảo vệ 89m Xuất xứ AUSTRIA

Liên hệ

Kim thu sét SCHIRTEC S_DAS
Kim thu sét SCHIRTEC S_DAS

Kim thu sét chủ động chịu được cường độ dòng sét cực đại lên đến 200KA ( dòng sét xảy ra ở VN đo được tối thiểu trên 01 lần sét đánh là 90KA ) Bán kính bảo vệ 105m Xuất xứ: Austria

Liên hệ

Kim thu sét SCHIRTEC S_A
Kim thu sét SCHIRTEC S_A

Kim thu sét chủ động chịu được cường độ dòng sét cực đại lên đến 200KA ( dòng sét xảy ra ở VN đo được tối thiểu trên 01 lần sét đánh là 90KA ) Bán kính bảo vệ 113m Xuất xứ: Austria

Liên hệ

Kim thu sét SCHIRTEC S_DA
Kim thu sét SCHIRTEC S_DA

Kim thu sét chủ động chịu được cường độ dòng sét cực đại lên đến 200KA ( dòng sét xảy ra ở VN đo được tối thiểu trên 01 lần sét đánh là 90KA ) Bán kính bảo vệ 120m Xuất xứ : Úc

Liên hệ

Thiết bị đếm sét SCHIRTEC SLSC_10
Thiết bị đếm sét SCHIRTEC SLSC_10

Thiết bị đếm sét SCHIRTEC SLSC_10

Liên hệ

Gọi mua hàng