Máy bơm nước điệnMáy bơm nước điện Oshima 200
Máy bơm nước điện Oshima 200

MÁY BƠM NƯỚC ĐIỆN OSHIMA 200   Máy chạy êm và mạnh Nhỏ gọn, dễ vận chuyển Tiết kiệm điện Nhiều tiện ích: tưới tiêu,… Cánh quạt bơm bằng đồng Không bị ăn mòn theo thời gian Bơm nước nóng ở 100°C

1.580.000 VNĐ

Máy bơm nước điện OSHIMA 300
Máy bơm nước điện OSHIMA 300

MÁY BƠM NƯỚC ĐIỆN OSHIMA 300   Máy chạy êm và mạnh Nhỏ gọn, dễ vận chuyển Tiết kiệm điện Nhiều tiện ích: tưới tiêu,… Cánh quạt bơm bằng đồng Không bị ăn mòn theo thời gian Bơm nước nóng ở 100°C

1.630.000 VNĐ

Máy bơm nước điện Oshima 400
Máy bơm nước điện Oshima 400

MÁY BƠM NƯỚC ĐIỆN OSHIMA 400   Máy chạy êm và mạnh Nhỏ gọn, dễ vận chuyển Tiết kiệm điện Nhiều tiện ích: tưới tiêu,… Cánh quạt bơm bằng đồng Không bị ăn mòn theo thời gian Bơm nước nóng ở 100°C

1.680.000 VNĐ

Máy bơm nước điện Oshima 600
Máy bơm nước điện Oshima 600

MÁY BƠM NƯỚC ĐIỆN OSHIMA 600   Máy chạy êm và mạnh Nhỏ gọn, dễ vận chuyển Tiết kiệm điện Nhiều tiện ích: tưới tiêu,… Cánh quạt bơm bằng đồng Không bị ăn mòn theo thời gian Bơm nước nóng ở 100°C

1.930.000 VNĐ

Máy bơm nước điện Oshima 200A
Máy bơm nước điện Oshima 200A

MÁY BƠM NƯỚC ĐA NĂNG OSHIMA 200A   Máy chạy êm và mạnh Nhỏ gọn, dễ vận chuyển Tiết kiệm điện Nhiều tiện ích: tưới tiêu,… Cánh quạt bơm bằng đồng Không bị ăn mòn theo thời gian Bơm nước nóng ở 100°C

1.980.000 VNĐ

Máy bơm nước điện Oshima 300A
Máy bơm nước điện Oshima 300A

MÁY BƠM NƯỚC ĐA NĂNG OSHIMA 300A   Máy chạy êm và mạnh Nhỏ gọn, dễ vận chuyển Tiết kiệm điện Nhiều tiện ích: tưới tiêu,… Cánh quạt bơm bằng đồng Không bị ăn mòn theo thời gian Bơm nước nóng ở 100°C

2.030.000 VNĐ

Máy bơm nước điện Oshima 400A
Máy bơm nước điện Oshima 400A

 MÁY BƠM NƯỚC ĐA NĂNG OSHIMA 400A   Máy chạy êm và mạnh Nhỏ gọn, dễ vận chuyển Tiết kiệm điện Nhiều tiện ích: tưới tiêu,… Cánh quạt bơm bằng đồng Không bị ăn mòn theo thời gian Bơm nước nóng ở 100°C

2.080.000 VNĐ

Máy bơm nước điện Oshima 600A
Máy bơm nước điện Oshima 600A

MÁY BƠM NƯỚC ĐA NĂNG OSHIMA 600A   Máy chạy êm và mạnh Nhỏ gọn, dễ vận chuyển Tiết kiệm điện Nhiều tiện ích: tưới tiêu,… Cánh quạt bơm bằng đồng Không bị ăn mòn theo thời gian Bơm nước nóng ở 100°C

2.330.000 VNĐ

Gọi mua hàng