FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy cắt Plasma PegMáy cắt plasma Peg LGK - 60 (Điện áp 380V)

MODEL: LGK - 60(Điện áp 380V). ĐIỆN ÁP: 380V. KHẢ NĂNG LÀM VIỆC: CắT ≤ 22MM. CHỨC NĂNG: CẮT PLASMA. PHỤ KIỆN ĐI KÈM MÁY: CÁP NGUỒN, CÁP MÁT, KẸP MÁT, BỘ MỎ CẮT, PHỤ KIỆN MỎ.

8.950.000 VNĐ

Máy cắt plasma Peg LGK - 100

MODEL: LGK - 100. ĐIỆN ÁP: 380V. KHẢ NĂNG LÀM VIỆC: CẮT ≤ 32MM. CHỨC NĂNG: CẮT PLASMA. PHỤ KIỆN ĐI KÈM MÁY: CÁP NGUỒN, CÁP MÁT, KẸP MÁT, BỘ MỎ CẮT, PHỤ KIỆN MỎ.

18.750.000 VNĐ

Máy cắt plasma Peg LGK - 120

MODEL: LGK - 120. ĐIỆN ÁP: 380V. KHẢ NĂNG LÀM VIỆC: CẮT ≤ 40MM. CHỨC NĂNG: CẮT PLASMA. PHỤ KIỆN ĐI KÈM MÁY: CÁP NGUỒN, CÁP MÁT, KẸP MÁT, BỘ MỎ CẮT, PHỤ KIỆN MỎ.

26.500.000 VNĐ

Máy cắt plasma Peg LGK - 40

Model: LGK - 40. Điện áp: 220V. Khả năng làm việc: Cắt ≤ 12mm. Chức năng: cắt Plasma. Phụ kiện đi kèm máy: cáp nguồn, cáp mát, kẹp mát, bộ mỏ cắt, phụ kiện mỏ

5.950.000 VNĐ

Máy cắt plasma Peg LGK - 60

Model: LGK - 60. Điện áp: 220V. Khả năng làm việc: cắt ≤ 22mm. Chức năng: Cắt plasma. Phụ kiện đi kèm máy: cáp nguồn, cáp mát, kẹp mát, bộ mỏ cắt, phụ kiện mỏ. .

9.200.000 VNĐ

Gọi mua hàng