FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy đóng sách GBCMáy đóng sách GBC-P50

Máy đóng sách GBC-P50 - Khổ giấy đóng tối đa: A4 - Số lượng giấy đục tối đa: 6 tờ/1 lần - Số lượng giấy vào gáy tối đa: 100 tờ - Phương pháp đục/đóng: cơ/cơ

1.550.000 VNĐ

Máy đóng sách GBC-C110 (NGỪNG SX)

Máy đóng sách GBC-C110 - Khổ giấy đóng tối đa: A4  - Số lượng giấy đục tối đa: 15 tờ/1 lần - Số lượng giấy vào gáy tối đa: 330 tờ - Phương pháp đục/đóng: cơ/cơ

1.600.000 VNĐ

Máy đóng sách GBC-W15

Máy đóng sách GBC-W15 - Khổ giấy đóng tối đa: A4 - Số lượng giấy đục tối đa: 15 tờ/1 lần - Số lượng giấy vào gáy tối đa: 125 tờ - Phương pháp đục/đóng: cơ/cơ - Xuất xứ: USA

3.500.000 VNĐ

Máy đóng sách GBC-C150Pro

 Máy đóng sách GBC-C150Pro MÁY ĐÓNG SÁCH VÒNG XOẮN NHỰA CƠ - Khổ giấy đóng tối đa: A4 - Số lượng giấy đục tối đa: 17 tờ/1 lần - Số lượng giấy vào gáy tối đa: 450 tờ - Phương pháp đục/đóng: cơ/cơ

5.800.000 VNĐ

Máy đóng sách GBC-C210E

Máy đóng sách GBC-C210E MÁY ĐÓNG SÁCH VÒNG XOẮN NHỰA ĐIỆN - Khổ giấy đóng tối đa: A4 - Số lượng giấy đục tối đa: 20 tờ/1 lần - Số lượng giấy vào gáy tối đa: 300 tờ

6.850.000 VNĐ

Máy đóng sách GBC-C250Pro

Máy đóng sách GBC-C250Pro MÁY ĐÓNG SÁCH VÒNG XOẮN NHỰA CƠ - Khổ giấy đóng tối đa: A4 - Số lượng giấy đục tối đa: 20 tờ/1 lần - Số lượng giấy vào gáy tối đa: 450 tờ - Phương pháp đục/đóng: cơ/cơ

Liên hệ

Máy đóng sách GBC-W20

MÁY ĐÓNG SÁCH VÒNG XOẮN KẼM CƠ - Khổ giấy đóng tối đa: A4 - Số lượng giấy đục tối đa: 20 tờ/1 lần - Số lượng giấy vào gáy tối đa: 125 tờ - Xuất xứ: USA

9.600.000 VNĐ

Máy đóng sách GBC-W25E

Máy đóng sách GBC-W25E - Khổ giấy đóng tối đa: A5 - A4 - Số lượng giấy đục tối đa: 25 tờ/1 lần - Số lượng giấy vào gáy tối đa:125 tờ - Phương pháp đục/đóng: điện/cơ - Xuất xứ: USA

25.150.000 VNĐ

Máy đóng sách GBC-C800Pro

Máy đóng sách GBC-C800Pro - Khổ giấy đóng tối đa: A4 - Số lượng giấy đục tối đa: 25 tờ/1 lần - Số lượng giấy vào gáy tối đa: 450 tờ - Phương pháp đục/đóng: điện/cơ

Liên hệ

Gọi mua hàng