Máy đóng sáchMáy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-SUPER21A
Máy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-SUPER21A

Máy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-SUPER21A. Máy đóng bằng điện công suất lớn. Đóng được 18.000 tờ / giờ. Đục lỗ  25 tờ / lần (lỗ hình chữ nhật ).

14.150.000 VNĐ

Máy đóng sách điện Silicon BM-PC2000BA
Máy đóng sách điện Silicon BM-PC2000BA

MÁY ĐÓNG GÁY XOẮN CUỘN (XOẮN ĐƠN) Đóng lỗ giấy bằng điện Đục được 25 tờ/lần với lỗ đóng hình tròn Các khổ giấy đóng: A4 Đóng tài liệu lên đến 500 tờ

9.850.000 VNĐ

Máy đóng sách điện Silicon BM-PC2000A
Máy đóng sách điện Silicon BM-PC2000A

Máy đóng sách gáy xoắn cuộn Silicon BM-PC2000A Đóng lỗ giấy bằng điện Bước răng: 4:1 Đục được 25 tờ/lần với lỗ đóng hình tròn Các khổ giấy đóng: A4

9.200.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy xoắn cuộn Silicon BM-PC2000B
Máy đóng sách gáy xoắn cuộn Silicon BM-PC2000B

MÁY ĐÓNG GÁY XOẮN CUỘN (XOẮN ĐƠN) Đóng lỗ giấy bằng tay Bước răng: 4:1 Đục được 25 tờ /lần với lỗ đóng hình tròn Các khổ giấy đóng: A4

4.380.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy xoắn cuộn Silicon BM-PC2000
Máy đóng sách gáy xoắn cuộn Silicon BM-PC2000

Máy đóng sách gáy xoắn cuộn Silicon BM-PC2000 MÁY ĐÓNG GÁY XOẮN CUỘN (XOẮN ĐƠN). Đóng lỗ giấy bằng tay. Đục được 25 tờ /lần với lỗ đóng hình tròn.

3.350.000 VNĐ

Máy đóng sách xoắn cuộn Silicon BM-PC200B
Máy đóng sách xoắn cuộn Silicon BM-PC200B

Máy đóng sách gáy xoắn cuộn Silicon BM-PC200B MÁY ĐÓNG GÁY XOẮN CUỘN (XOẮN ĐƠN) Đóng lỗ giấy bằng tay Đục được 15 tờ/lần với lỗ đóng hình tròn

2.650.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy xoắn cuộn Silicon BM-PC200
Máy đóng sách gáy xoắn cuộn Silicon BM-PC200

Đóng lỗ giấy bằng tay Bước răng: 4:1 Đục được 15 tờ /lần với lỗ đóng hình tròn Kích thước máy (mm):376x245x300 Các khổ giấy đóng: A4 Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng. Khay giấy thải lớn  

1.950.000 VNĐ

Máy đóng gáy đa chức năng Silicon BM-MF360
Máy đóng gáy đa chức năng Silicon BM-MF360

Máy đóng gáy đa chức năng Silicon BM-MF360 MÁY VÀO GÁY ĐA CHỨC NĂNG ĐIỆN. LÒ XO NHỰA & LÒ XO KẼM SỐ LƯỢNG NHIỀU. Cho cỡ giấy A4 và nguyên liệu đóng bằng chất dẻo.

11.900.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy kẽm Silicon SUPER 23
Máy đóng sách gáy kẽm Silicon SUPER 23

Máy đóng sách gáy kẽm Silicon SUPER 23 MÁY ĐÓNG GÁY XOẮN KẼM KÉP ĐÔI Silicon SUPER 23 Đục được 25 tờ (80g)/lần với lỗ đóng hình vuông.

8.400.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-CB221
Máy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-CB221

Đóng bằng tay Đục lỗ 15 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật) Đục được các khổ giấy: A4,A5,B5 Giấy đóng lên đế 500 tờ Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa. Trọng lượng : 5.5kg Kích thước máy (mm): 400x239x340. Công nghệ: Mỹ, chính hãng Bảo hành: 12 tháng

1.750.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-CB2000
Máy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-CB2000

Máy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-CB2000 Máy đóng sách gáy nhựa Đục lỗ 25 tờ/ lần. Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa.

3.130.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-21H
Máy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-21H

Máy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-21H. Đục lỗ 15 tờ/ lần. Máy điều chỉnh vị trí các lưỡi dao,  21 lỗ

2.110.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-SUPER21
Máy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-SUPER21

Máy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-SUPER21 Máy đóng bằng tay công suất lớn. Đục lỗ 25 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật)

4.950.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy kẽm Silicon BM-CW1200
Máy đóng sách gáy kẽm Silicon BM-CW1200

Máy đóng sách gáy kẽm Silicon BM-CW1200 MÁY ĐÓNG GÁY XOẮN KẼM KÉP ĐÔI. Đục được 15 tờ/lần với lỗ đóng hình tròn

2.980.000 VNĐ

Máy đóng lò xo nhựa xoắn ốc DSB CI-120E
Máy đóng lò xo nhựa xoắn ốc DSB CI-120E

Máy đóng lò xo nhựa xoắn ốc - Hệ thống đóng & gắn lò xo bằng điện - Số lượng giấy đục lổ: 16 tờ A4 (70gms)/lần) - Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được: 500 tờ Công nghệ Đức, chính hãng  

9.150.000 VNĐ

Máy đóng lò xo nhựa  DSB CC-320
Máy đóng lò xo nhựa DSB CC-320

Máy đóng lò xo nhựa  DSB CC-320 Đóng 19/21 lỗ : 20 tờ / giấy 80gsm   Đóng 44/46 lỗ : 12 tờ / giấy 80gsm   Khổ giấy : A4, LTR   Công nghệ Đức, chính hãng

8.300.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa và kẽm DSB CW-4500
Máy đóng sách gáy xoắn nhựa và kẽm DSB CW-4500

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa và kẽm DSB CW-4500 Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm & lổ - Số lượng giấy đục lổ: 20-25 tờ A4 (70gms)/lần) - Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được: 500 tờ lò xo nhựa, 250 tờ lò xo kẽm Công nghệ Đức, chính hãng

11.290.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa kẽm DSB ANYBIND
Máy đóng sách gáy xoắn nhựa kẽm DSB ANYBIND

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa và kẽm DSB ANYBIND - Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm & lổ vuông 4x4mm - Số lượng giấy đục lổ: 8-12 tờ A4 (70gms)/lần - Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được: 160 tờ lò xo nhựa, 130 tờ lò xo kẽm Công nghệ Đức, chính hãng  

4.950.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy xoắn kẽm DSB WR-200
Máy đóng sách gáy xoắn kẽm DSB WR-200

Máy đóng sách gáy xoắn kẽm DSB WR-200 - Hệ thống đóng bằng tay - Số lượng giấy đục lổ: 20 tờ A4 (70gms)/lần - Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 250 tờ - Lò xo sử dụng: 4.7mm – 28mm (20 - 250 tờ) Công nghệ Đức, chính hãng  

5.700.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy xoắn kẽm DSB WR-150
Máy đóng sách gáy xoắn kẽm DSB WR-150

Máy đóng sách gáy xoắn kẽm DSB WR-150 Máy đóng lò xo kẽm 34 lổ - Số lượng giấy đục lổ: 12 - 15 tờ A4 (70gms)/lần - Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 130 tờ -Công nghệ Đức, chính hãng

2.890.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa DSB CB-3000
Máy đóng sách gáy xoắn nhựa DSB CB-3000

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa DSB CB-3000 - Hệ thống đóng bằng điện - Số lượng giấy đục lổ: 25 tờ A4 (70gms)/lần - Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ Công nghệ Đức, chính hãng

9.690.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa DSB CB-240M
Máy đóng sách gáy xoắn nhựa DSB CB-240M

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa DSB CB-240M - Số lượng giấy đục lổ: 25 tờ A4 (70gms)/lần - Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ - Chức năng bỏ 2 lổ đóng 20 & 21 rất tiện dụ Công nghệ Đức, chính hãng

5.150.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa DSB CB-180
Máy đóng sách gáy xoắn nhựa DSB CB-180

Máy đóng lò xo nhựa 21 lổ - Số lượng giấy đục lổ: 18 tờ A4 (70gms)/lần - Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ - Chức năng bỏ 2 lổ đóng 20 & 21 rất tiện dụng

2.850.000 VNĐ

Máy đóng sách xoắn nhựa DSB CB-122
Máy đóng sách xoắn nhựa DSB CB-122

Máy đóng sách DSB CB-122 điển hình với gáy lò xo nhựa 21 lỗ, Số lượng giấy đục lỗ: 8-12 tờ A4 (70gms)/lần Lò xo sử dụng: 6mm – 51mm (20 - 500 tờ)

1.900.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-CB2100
Máy đóng sách gáy nhựa Silicon BM-CB2100

- Số lỗ đóng trên giấy: 21 lỗ - Lò xo sử dụng: Nhựa - Đục được các khổ giấy: A4,A5,B5 - Số giấy tối đa gắn vào lò xo: 500 tờ - Số lượng giấy đục lỗ: 25 tờ/ lần (Lỗ hình chữ nhật)

3.350.000 VNĐ

Máy đóng sách gáy kẽm Silicon BM-CW200
Máy đóng sách gáy kẽm Silicon BM-CW200

- Bước răng: 3:1 - Đục được: 15 tờ/lần với lỗ đóng hình vuông - Khổ giấy đóng: A4 - Kích thước máy: 376 x 245 x 300mm - Kích thước lò xo: 4.8mm ~ 14.3mm

1.900.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo