Máy ép Plastic FEGMáy ép plastic FEG 380
Máy ép plastic FEG 380

Máy ép plastic FEG 380 có 2 lô ép,khổ A3,A4 Ép phim dày tối đa 200 micron

1.300.000 VNĐ

Máy ép plastic FEG 280
Máy ép plastic FEG 280

Máy ép plastic FEG 280 có 2 lô ép,khổ A4 Độ rộng ép tối đa:: 230 mm

1.350.000 VNĐ

Gọi mua hàng