Máy ép plastic FEG 380 (Dừng sản xuất)
Máy ép plastic FEG 380 (Dừng sản xuất)

Máy ép plastic FEG 380 có 2 lô ép,khổ A3,A4 Ép phim dày tối đa 200 micron

Liên hệ

Máy ép plastic FEG 280 (Dừng sản xuất)
Máy ép plastic FEG 280 (Dừng sản xuất)

Máy ép plastic FEG 280 có 2 lô ép,khổ A4 Độ rộng ép tối đa:: 230 mm

Liên hệ

Gọi mua hàng