Máy hàn điện tử SasukeMáy hàn điện tử Sasuke ZX7-200E (mini)
Máy hàn điện tử Sasuke ZX7-200E (mini)

- Nguồn điện: 220V - Dòng điện ra: 20-200A - Đường kính que hàn: 1.6 - 3.2mm (hiệu suất tối đa với Ø 2.5) - Kích thước: 230 x 100 x 155mm - Trọng lượng: 2.3kg - Thương hiệu: Nhật Bản

1.150.000 VNĐ

Máy hàn điện tử Sasuke MMA-400
Máy hàn điện tử Sasuke MMA-400

- Dòng điện ra: 20-400A - Que hàn: Ø 1.6–5.0 (hiệu suất tối đa với Ø 5.0) - Kích thước: 465 x 235 x 335mm - Trọng lượng: 10.5kg - Thương hiệu: Nhật Bản

5.350.000 VNĐ

Máy hàn điện tử Sasuke ZX7-200N
Máy hàn điện tử Sasuke ZX7-200N

- Điện áp sử dụng: 220V - Dòng hàn: 20-200A - Đường kính que hàn: 1.6 - 3.2mm (hiệu suất tối đa với Ø 2.5) - Kích thước: 230 x 100 x 155mm - Trọng lượng: 2.3kg - Công nghệ: IGBT

1.280.000 VNĐ

Máy hàn điện tử Sasuke MMA-200S
Máy hàn điện tử Sasuke MMA-200S

- Nguồn điện áp: 220V - Điện áp ra DC: 65V - Dòng điện ra: 20-200A - Que hàn: Ø 1.6–3.2 (hiệu suất tối đa với Ø 2.5) - Kích thước: 430 x 205 x 330mm - Trọng lượng: 5.5kg - Thương hiệu: Nhật Bản

1.750.000 VNĐ

Máy hàn điện tử Sasuke MMA 200I
Máy hàn điện tử Sasuke MMA 200I

- Nguồn điện áp: 220V - Điện áp ra DC: 65V - Dòng điện ra: 20-200A - Que hàn: Ø 1.6–3.2 (hiệu suất tối đa với Ø 2.5) - Kích thước: 430 x 205 x 330mm - Trọng lượng: 6.3kg - Thương hiệu: Nhật Bản

1.750.000 VNĐ

Máy hàn điện tử Sasuke MMA-200
Máy hàn điện tử Sasuke MMA-200

- Dòng điện ra: 20-200A - Que hàn: Ø1.6–4.0 (hiệu suất tối đa với 3.2) - Kích thước: 430 x 240 x 355mm - Trọng lượng: 7.5kg - Thương hiệu: Nhật Bản

2.550.000 VNĐ

Máy hàn điện tử Sasuke MMA-200HQ
Máy hàn điện tử Sasuke MMA-200HQ

- Dòng điện ra: 20-200A - Que hàn: Ø 1.6–5.0 (hiệu suất tối đa với Ø 4.0) - Kích thước: 465 x 235 x 335mm - Trọng lượng: 9.5kg - Thương hiệu: Nhật Bản

3.350.000 VNĐ

Máy hàn điện tử Sasuke MMA-250
Máy hàn điện tử Sasuke MMA-250

- Dòng điện ra: 20-250A - Que hàn: Ø 1.6–5.0 (hiệu suất tối đa với Ø 4.0) - Kích thước: 465 x 235 x 335mm - Trọng lượng: 9.5kg - Thương hiệu: Nhật Bản

3.500.000 VNĐ

Máy hàn điện tử Sasuke MMA-250A
Máy hàn điện tử Sasuke MMA-250A

- Dòng điện ra: 20-250A - Que hàn: Ø 1.6–5.0 (hiệu suất tối đa với Ø 4.0) - Kích thước: 465 x 235 x 335mm - Trọng lượng: 9.5kg - Thương hiệu: Nhật Bản

3.590.000 VNĐ

Máy hàn điện tử Sasuke MMA-315
Máy hàn điện tử Sasuke MMA-315

- Dòng điện ra: 20-315A - Que hàn: Ø 1.6–5.0 (hiệu suất tối đa với Ø 5.0) - Kích thước: 570 x 285 x 410mm - Trọng lượng: 15.36kg - Thương hiệu: Nhật Bản

3.750.000 VNĐ

Gọi mua hàng