FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUSTMáy hàn điện tử Howlong  ZX7-160

Điện thế vào; 1 pha 220V   Điện thế ra không tải: 70V   Cường độ vào: 160A,

2.950.000 VNĐ

Máy Hàn Điện Tử Howlong ZX7-180

Điện thế vào; 1 pha 220V Điện thế ra không tải: 70V Cường độ vào: 180A

3.450.000 VNĐ

Máy Hàn Điện Tử Howlong ZX7-200

Điện thế vào; 1 pha 220V Điện thế ra không tải: 70V Hiệu suất: 85%

3.450.000 VNĐ

Máy Hàn Điện Tử Howlong ZX7-250

Cường độ vào: 250A Cường độ ra: 25-250A Tần số: 50/60HZ

5.050.000 VNĐ

Máy Hàn Điện Tử Howlong ZX7-300

iện thế vào; 1 pha 220V Điện thế ra không tải: 70V Cường độ vào: 300A Cường độ ra: 20-300A

6.850.000 VNĐ

Máy Hàn Điện Tử Howlong Tig-200

Điện thế vào; 1 pha 220V Điện thế ra không tải: 70V Cường độ vào: 200A Cường độ ra: 25-300A

4.250.000 VNĐ

Máy Hàn Điện Tử Howlong WSM-200

Điện thế vào; 1 pha 220V Điện thế ra không tải: 70V Cường độ vào: 180A Cường độ ra: 25-180A

4.850.000 VNĐ

Gọi mua hàng