Máy hút bụi TCVNMáy hút bụi TCVN VC 80
Máy hút bụi TCVN VC 80

Máy hút bụi TCVN VC 80, Máy hút bụi TCVN VC 80 hiện có bán tại công ty Hải Minh với dung tích thùng chứa 80 lít, công suất 3600W

6.700.000 VNĐ

Máy hút bụi TCVN  VC 70
Máy hút bụi TCVN VC 70

Máy hút bụi TCVN 70, Máy hút bụi TCVN  VC 70 hiện có bán tại công ty Hải Minh dung tích thùng chứa 70 lít, công suất: 2400 w

5.300.000 VNĐ

Máy hút bụi TCVN-VC 30
Máy hút bụi TCVN-VC 30

Máy hút bụi TCVN-VC 30, Máy hút bụi TCVN-VC 30 hiện có bán tại công ty Hải Minh dung tích thùng chứa 30 lít, công suất: 1200W

3.400.000 VNĐ

Máy hút bụi TCVN-VC 15
Máy hút bụi TCVN-VC 15

Máy hút bụi TCVN-VC 15, Máy hút bụi TCVN-VC 15 hiện có bán tại công ty Hải Minh với công suất 1200 W, dung tích chứa: 15 lít

3.100.000 VNĐ

Gọi mua hàng