FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy hủy MaghitechMáy hủy giấy Maghitech OM - 18X

Máy hủy giấy Maghitech OM - 18X Kiểu hủy : Hủy Vụn Hủy : CD / Kim Bấm / Thẻ Từ Kích thước thùng giấy : 35L

5.100.000 VNĐ

Máy hủy giấy Magitech OM – 16 X

Máy hủy giấy Magitech OM – 16 X Kiểu hủy : Hủy Vụn Số tờ hủy/ lần : 16 tờ (70g) Hủy : CD / Kim Bấm / Thẻ Từ Kích thước thùng giấy : 25.5L Xuất xứ: Công nghệ Đức

4.250.000 VNĐ

Máy hủy giấy Magitech OM -14X

Máy hủy giấy Magitech OM -14X Kiểu hủy : Hủy Vụn Kích thước hủy : 4x30mm Số tờ hủy/ lần : 14 tờ (70g) Hủy : CD / Kim Bấm / Thẻ Từ Kích thước thùng giấy : 22.5L Xuất xứ: Công nghệ Đức

3.850.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu MAGITECH TM-200CC

Máy hủy tài liệu MAGITECH TM-200CC Kiểu hủy : Hủy Vụn Số tờ hủy/ lần : 6 tờ (70g) Hủy : CD / Kim Bấm / Thẻ Từ Kích thước thùng giấy : 11L

1.650.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-120C

MAGITECH DM-120C,  Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-120C dễ di chuyển, dễ sử dụng Khe nẹp giấy : 230mm (A4) Kiểu hủy : Hủy Vụn Số tờ hủy/ lần : 12 tờ (70g) Hủy : CD / Kim Bấm / Thẻ Từ Kích thước thùng giấy : 20L  

4.000.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-220C

Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-220C, Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-220C dễ sử dụng, thiết kế đẹp mắt Kiểu hủy : Hủy Vụn Số tờ hủy/ lần : 16 tờ (70g) Hủy : CD / Kim Bấm / Thẻ Từ Kích thước thùng giấy : 30L Độ ồn : <55db

4.350.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-300C

Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-300C, Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-300C Kiểu hủy : Hủy Vụn Số tờ hủy/ lần : 22 tờ (70g) Hủy : CD / Kim Bấm / Thẻ Từ Kích thước thùng giấy : 38L  

6.100.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-300M

Máy hủy tài liệu MAGITECH DM-300M Khe nẹp giấy : 240mm (A4) Kiểu hủy : Hủy Siêu Vụn ( Micro cut ) Kích thước hủy : 2x10mm  

6.290.000 VNĐ

Gọi mua hàng