Máy hủy tài liệu NIDEKA PSF 080
Máy hủy tài liệu NIDEKA PSF 080

Công Suất Hủy: 4-5 Tờ   Lưỡi cắt làm bằng thép  - Cắt được giấy, kim ghim, kim kẹp.CD,thẻ nhựa - Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy . - Máy hủy rất êm ái. LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

2.200.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu NIDEKA PSF 100
Máy hủy tài liệu NIDEKA PSF 100

Lưỡi cắt làm bằng thép  Cắt được giấy, kim ghim, kim kẹp.CD,thẻ nhựa Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy . Máy hủy rất êm ái. LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

2.600.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 080
Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 080

Công Suất Hủy: 06-08 Tờ - Lưỡi cắt làm bằng thép đặc biệt - Cắt giấy, kim ghim, kim kẹp, CD & thẻ PVC - Tự động tắt mở khi huỷ, Máy hủy rất êm - Chế độ trả ngược khi kẹt giấy LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

2.800.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 120
Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 120

 Công Suất Hủy: 10-12 Tờ -Lưỡi cắt làm bằng thép đặc biệt  - Cắt giấy, kim ghim, kim kẹp, CD & thẻ PVC -Tự động tắt mở khi huỷ, Máy hủy rất êm  - Chế độ trả ngược khi kẹt giấy. LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

3.000.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 100
Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 100

Công Suất Hủy:  6-8 Tờ  -ưỡi cắt làm bằng thép đặc biệt - Cắt giấy, kim ghim, kim kẹp, CD & thẻ PVC - Tự động tắt mở khi huỷ, Máy hủy rất êm - Chế độ trả ngược khi kẹt giấy LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

3.600.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 160
Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 160

Công Suất Hủy:  10-16 tờ Lưỡi cắt làm bằng thép đặc biệt Cắt giấy, kim ghim, kim kẹp, CD & thẻ PVC Tự động tắt mở khi huỷ, Máy hủy rất êm. LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

3.900.000 VNĐ

Gọi mua hàng