FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy hủy NIDEKAMáy hủy tài liệu NIDEKA PSF 080

MÁY HỦY GIẤY NIDEKA PSF080, Máy hủy tài liệu NIDEKA PSF 080 thiết kế mẫu mã đẹp mắt Công Suất Hủy: 4-5 Tờ Dung lượng khay chứa: 25l

2.200.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu NIDEKA PSF 100

NIDEKA PSF 100, Máy hủy tài liệu NIDEKA PSF 100 mẫu mã đẹp mắt - Kích thước huỷ: 5 x 40mm. - Công suất huỷ: 8 đến 10 tờ/ lần, định lượng 70g - Cửa nhận giấy: 220mm -Dung lượng khay chứa:n 25L

2.600.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 080

MÁY HỦY GIẤY NIDEKA  PSH 080, Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 080 thiết kế mẫu mã đẹp mắt -Kích thước huỷ: 3.8 mm -Công suất huỷ: 06 đến 08 tờ/ lần, định lượng 80g -Cửa nhận giấy: 220mm -Tốc độ cắt : 5-7giây/ tờ -Dung lượng khay chứa: 20L

2.800.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 120

MÁY HỦY GIẤY NIDEKA  PSH 120, Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 120 thiết kế mẫu mã đẹp, dễ sử dụng Kích thước huỷ: 5x 40mm - Công suất huỷ: 10 đến 12 tờ/ lần, định lượng 80g - Cửa nhận giấy: 220mm - Tốc độ cắt : 5-7giây/ tờ - Dung lượng khay chứa: 18L

3.000.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 100

MÁY HỦY GIẤY NIDEKA PSH 100, Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 100 thiết kế mẫu mã đẹp Kích thước huỷ: 3x9 mm Công suất huỷ: 06 đến 08 tờ/ lần, định lượng 80 Cửa nhận giấy: 220mm Tốc độ cắt : 5-7giây/ tờ Dung lượng khay chứa: 18L

3.600.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 160

MÁY HỦY GIẤY NIDEKA PSH 160, Máy hủy tài liệu NIDEKA PSH 160 được thiết kế với mẫu mã đẹp mắt -Kích thước huỷ: 3.8 mm -Công suất huỷ: 10 đến 16 tờ/ lần, định lượng 80 -Cửa nhận giấy: 220mm -Tốc độ cắt : 5-7giây/ tờ -Dung lượng khay chứa: 18L

3.900.000 VNĐ

Gọi mua hàng