Máy hủy tài liệu Balion NH-8800C
Máy hủy tài liệu Balion NH-8800C

- Huỷ vụn 12 tờ,huỷ được thẻ tín dụng,ghim   bấm, ghim cài. Kích thước huỷ: 3.8x50mm. - Có cửa huỷ đĩa CD/ DVD. - Thời gian huỷ: 8 phút, Máy tắt bật tự động. LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

Liên hệ

Máy hủy tài liệu Balion NH-8600C
Máy hủy tài liệu Balion NH-8600C

- Huỷ vụn 20 tờ,huỷ đươc thẻ tín dụng,ghim .   bấm, ghim cài, cửa huỷ CD/DVD. - Thời gian huỷ:25-30phút, Máy tắt bật tự động. - Có chế độ bảo vệ khi máy làm việc quá tải. LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ  

5.950.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu BALION NH-8400C
Máy hủy tài liệu BALION NH-8400C

- Huỷ vụn 15 tờ,huỷ được thẻ tín dụng . - Huỷ ghim bấm, ghim cài,cửa huỷ CD/DVD. - Kích thước huỷ:3.8x40mm,có bánh xe đẩy. - Thời gian huỷ:15-20phút, Máy tắt bật tự động. LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

3.380.000 VNĐ

Máy huỷ tài liệu BALION NH-8320C
Máy huỷ tài liệu BALION NH-8320C

- Huỷ vụn 10 tờ ( huỷ được thẻ tín dụng, huỷ .   được ghim bấm). Kích thước: 2x10mm.       - Thời gian huỷ12-15 phút, Máy tắt bật tự động. - Có chế độ bảo vệ khi máy làm việc quá tải. LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

3.120.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu Balion NH-8100C
Máy hủy tài liệu Balion NH-8100C

- Huỷ vụn 8 tờ ( huỷ được thẻ tín dụng, huỷ   được ghim bấm). Kích thước: 3.8x50mm. - Thời gian huỷ: 5 - 7 phút, máy tắt bật tự động . - Máy tự động ngừng huỷ khi có lỗi . LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

1.990.000 VNĐ

Gọi mua hàng