FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy hủy tài liệu Balion

Máy hủy tài liệu Balion


Máy hủy tài liệu Balion NH-8800C

Máy hủy tài liệu Balion NH-8800C - Huỷ vụn 12 tờ,huỷ được thẻ tín dụng,ghim   bấm, ghim cài. Kích thước huỷ: 3.8x50mm. - Có cửa huỷ đĩa CD/ DVD.

Liên hệ

Máy hủy tài liệu Balion NH-8600C

Máy hủy tài liệu Balion NH-8600C - Huỷ vụn 20 tờ,huỷ đươc thẻ tín dụng,ghim .   bấm, ghim cài, cửa huỷ CD/DVD. - Thời gian huỷ:25-30phút, -  Máy tắt bật tự động

6.000.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu BALION NH-8400C

Máy hủy tài liệu BALION NH-8400C - Huỷ vụn 15 tờ,huỷ được thẻ tín dụng . - Huỷ ghim bấm, ghim cài,cửa huỷ CD/DVD. - Kích thước huỷ:3.8x40mm,có bánh xe đẩy. - Thời gian huỷ:15-20phút

4.550.000 VNĐ

Máy huỷ tài liệu BALION NH-8320C

Máy huỷ tài liệu BALION NH-8320C - Huỷ vụn 10 tờ ( huỷ được thẻ tín dụng, huỷ .   được ghim bấm). - Kích thước: 2x10mm.       - Thời gian huỷ12-15 phút, Máy tắt bật tự động.  Bảo hành 12 tháng cho thân máy, 02 năm cho dai cắt

3.130.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu Balion NH-8100C

Máy hủy tài liệu Balion NH-8100C - Huỷ vụn 8 tờ ( huỷ được thẻ tín dụng, huỷ   được ghim bấm). - Kích thước: 3.8x50mm. - Thời gian huỷ: 5 - 7 phút, máy tắt bật tự động 

2.000.000 VNĐ

Gọi mua hàng