FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy hủy tài liệu ERYUNMáy hủy công nghiệp ERYUN RS-3300X1

Máy hủy công nghiệp ERYUN RS-3300X1 -Cỡ hủy : 310mm (A3 size) -Hủy vụn -Kích cỡ: 2 x 30mm -Xuất xứ: Hàn Quốc chính hãng

32.500.000 VNĐ

Máy hủy công nghiệp ERYUN RS-2200A

Máy hủy công nghiệp ERYUN RS-2200A -Cỡ hủy : 270mm (A4 size) -Hủy vụn -Kích cỡ : 3 x 25mm -Xuất xứ: Hàn Quốc chính hãng

28.125.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu ERYUN RS-5100C

Máy hủy tài liệu ERYUN RS-5100C -Cỡ hủy : 230mm (A4 size) -Hủy vụn -Kích cỡ : 3 x 15mm -Xuất xứ: Hà Quốc chính hãng

5.175.000 VNĐ

Gọi mua hàng