Máy hủy công nghiệp ERYUN RS-3300X1
Máy hủy công nghiệp ERYUN RS-3300X1

-Cỡ hủy : 310mm (A3 size) -Hủy vụn -Kích cỡ: 2 x 30mm -Số lượng hủy: 25-28 sheets/ 1 lần (70g/m) -Chế độ hủy tự động -Kích cỡ : 500 x 430 x 850mm (W x D x H) LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

32.500.000 VNĐ

Máy hủy công nghiệp ERYUN RS-2200A
Máy hủy công nghiệp ERYUN RS-2200A

Cỡ hủy : 270mm (A4 size) -Hủy vụn -Kích cỡ : 3 x 25mm -Số lượng hủy: 20-22 sheets/ 1 lần (70g/m) -Chế độ hủy tự động -Kích cỡ: 450 x 415 x 750mm (W x D x H) LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

28.125.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu ERYUN RS-5100C
Máy hủy tài liệu ERYUN RS-5100C

-Cỡ hủy : 230mm (A4 size) -Hủy vụn -Kích cỡ : 3 x 15mm -Số lượng hủy: 9-10 sheets/ 1 lần (70g/m) LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

5.175.000 VNĐ

Gọi mua hàng