Máy hủy tài liệu Ziba-LBAMáy hủy tài liệu Ziba HC-27
Máy hủy tài liệu Ziba HC-27

Vụn thành mảnh 3x16mm Công suất hủy (70g A4): 6 Tốc độ hủy 3.5m/phút LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

2.580.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu Ziba HC-38
Máy hủy tài liệu Ziba HC-38

Vụn thành mảnh 3x10mm Công suất hủy (70g A4): 7-8 Tốc độ hủy 3.5m/phút Miệng cắt rộng: 220mm Thùng giấy 17L LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

3.600.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba HS-38
Máy hủy giấy Ziba HS-38

Vụn thành sợi 3.8mm Công suất hủy (70g A4): 14-15 Tốc độ hủy 3.5m/phút Miệng cắt rộng: 220mm LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

4.780.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu Ziba HC-52
Máy hủy tài liệu Ziba HC-52

Vụn thành mảnh 2x30mm Công suất hủy (70g A4): 12 Tốc độ hủy 3.5m/phút Miệng cắt rộng: 220mm Thùng giấy 21L LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

4.370.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu Ziba PC-410CD
Máy hủy tài liệu Ziba PC-410CD

Vụn thành mảnh 2.5x15mm Công suất hủy (70g A4): 9-11 Tốc độ hủy 3.5m/phút Miệng cắt rộng: 220mm LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

6.550.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu Ziba PC-415CD
Máy hủy tài liệu Ziba PC-415CD

Vụn thành mảnh 2x10mm Công suất hủy (70g A4): 13-15 Tốc độ hủy 3.8m/phút Miệng cắt rộng: 220mm Thùng giấy 30L LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

7.600.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu Ziba PC-417CD
Máy hủy tài liệu Ziba PC-417CD

Model  PC-417CD Hãng sản xuất  Ziba Vụn thành mảnh 2x10mm Công suất hủy (70g A4) 14-16 tờ Tốc độ hủy 6.0m/phút LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

7.650.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu LBA P-13CD
Máy hủy tài liệu LBA P-13CD

Kích cỡ hủy nhỏ 2x9mm, có hệ thống chống ồn thế hệ mới  Vụn thành mảnh 3x18mm Công suất hủy (75g A4): 13-15 Tốc độ hủy 4.0m/phút Miệng cắt rộng: 220mm LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

6.450.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu LBA H-8CD
Máy hủy tài liệu LBA H-8CD

Vụn thành mảnh 2x8mm Công suất hủy (75g A4): 8 Tốc độ hủy 3.0m/phút Miệng cắt rộng: 220mm LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

4.000.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu ZIBA HC-26
Máy hủy tài liệu ZIBA HC-26

Hãng sản xuất  ZIZA Vụn thành mảnh 3x15mm Công suất hủy (70g A4): 6 Tốc độ hủy 3.5m/phút LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

2.240.000 VNĐ

Gọi mua hàng