FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy in đa năng BrotherMáy in laser đa năng Brother MFC 1811 (BỎ MẪU)

- Tốc độ modem : 14,4 Kbps. - Bộ nhớ fax : 400 trang khi hết giấy. - Tự động nạp bản gốc 10 trang .

3.800.000 VNĐ

Máy in laser đa năng Brother MFC 7360

- Tốc độ modem : 14,4 Kbps. - Bộ nhớ fax : 400 trang khi hết giấy. - Tự động nạp bản gốc 35 trang.

4.350.000 VNĐ

Máy in laser đa năng Brother MFC 7860DW

- Tốc độ modem : 33,6 Kbps. - Bộ nhớ fax : 500 trang khi hết giấy. - Tự động nạp bản gốc 35 trang.

7.090.000 VNĐ

Máy in laser đa năng Brother MFC 8910DW

- Tốc độ modem : 33,6 Kbps. - Bộ nhớ fax : 500 trang khi hết giấy. - Tự động nạp bản gốc 50 trang.

12.900.000 VNĐ

Máy in đa năng Brother MFC-1916NW

• Tự động nạp bản gốc 10 trang. • Tốc độ in/sao chụp : 20 trang/phút. • Độ phân giải in : 1200 x 1200 dpi.

4.500.000 VNĐ

Gọi mua hàng