Máy làm mát không khí NewtechcoMáy làm mát không khí Newtechco NK-18C (2 cấp/220V)
Máy làm mát không khí Newtechco NK-18C (2 cấp/220V)

Máy làm mát không khí Newtechco NK-18C   - Model: NK-18C - Hãng sản xuất : Newtechco - Lưu lượng gió: 18000 m³/h - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất : 1.1KW - Lượng nước tiêu thụ: 20L/h - Dung tích chứa nước : 180L - Kích thước: 1900x1100x1100mm - Trọng lượng : 60kg - Diện tích làm mát: 120m²

16.900.000 VNĐ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-01HBKTZ  (1 cấp/380V)
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-01HBKTZ (1 cấp/380V)

Lưu lượng 18.000 m³/h Điện áp (V/Hz) 380/50 Diện tích làm mát 100 - 120 m2 Công suất 1,1 Kw Khối lượng 73 kg Loại cánh quạt Axial Kích thước miệng thổi 670 x 670 mm Kích thước 1080 x 1080 x 980 mm

Liên hệ

Máy làm mát NEW-03HBKTZ (1 cấp 220V)
Máy làm mát NEW-03HBKTZ (1 cấp 220V)

Lưu lượng/áp suất  (m3/h/Pa) 18000/180 Điện áp (V/Hz) 220/50 Kích thước (L/H/W) 1100x1100x950 Công suất (kW) 1.1 Khối lượng 65 kg Loại cánh quạt Axial Diện tích làm mát (m2) 100-120

Liên hệ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-01HBKT (1 cấp/380V)
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-01HBKT (1 cấp/380V)

Lưu lượng/áp suất  (m3/h/Pa) 18000/180 Điện áp (V/Hz) 380/50 Kích thước (L/H/W) 1100x1100x950 Công suất (kW) 1.1 Khối lượng 65 Loại cánh quạt Axial Diện tích làm mát (m2) 100-120 Độ ồn <=75 Kích thước miệng thổi (mm) 670x670

Liên hệ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-03HBKT  (1 cấp/380V)
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-03HBKT (1 cấp/380V)

Lưu lượng/áp suất  (m3/h/Pa) 18000/180 Điện áp (V/Hz) 380/50 Kích thước (L/H/W) 1100x1100x950 Công suất (kW) 1.1 Khối lượng 65 Loại cánh quạt Axial Diện tích làm mát (m2) 100-120 Độ ồn <=75 Kích thước miệng thổi (mm) 670x670

Liên hệ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-30T (1 cấp/380V)
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-30T (1 cấp/380V)

Lưu lượng / áp suất : 3000/360 m3h/pa Điện áp : 380V Kích thước : 1260 x 1260 x 1150  Công suất: 3.0 kw Khối lượng : 60kg Loại cánh quạt : Axial Diện tích làm mát : 150 - 200 m2  

Liên hệ

Máy làm mát N​EWTECHCO NEW-01HBKT (1 cấp/220V)
Máy làm mát N​EWTECHCO NEW-01HBKT (1 cấp/220V)

Lưu lượng/áp suất  (m3/h/Pa) 18000/180 Điện áp (V/Hz) 220/50 Kích thước (L/H/W) 1100x1100x950 Công suất (kW) 1.1 Khối lượng 65 Loại cánh quạt Axial Diện tích làm mát (m2) 100-120 Độ ồn <=75 Kích thước miệng thổi (mm) 670x670

Liên hệ

Máy làm mát N​EWTECHCO NEW-01HBKT (12 cấp/220V)
Máy làm mát N​EWTECHCO NEW-01HBKT (12 cấp/220V)

Lưu lượng/áp suất  (m3/h/Pa) 18000/180 Điện áp (V/Hz) 220/50 Kích thước (L/H/W) 1100x1100x950 Công suất (kW) 1.1 Khối lượng 65 Loại cánh quạt Axial Diện tích làm mát (m2) 100-120 Độ ồn <=75 Kích thước miệng thổi (mm) 670x670

Liên hệ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-01HBKTZ (1 cấp/220V)
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-01HBKTZ (1 cấp/220V)

Lưu lượng 18.000 m³/h Điện áp (V/Hz) 220/50 Diện tích làm mát 100 - 120 m2 Công suất 1,1 Kw Khối lượng 73 kg Loại cánh quạt Axial Kích thước miệng thổi 670 x 670 mm Kích thước 1080 x 1080 x 980 mm

Liên hệ

Máy làm mát không khí NEW-30T (220V/ 12 cấp)
Máy làm mát không khí NEW-30T (220V/ 12 cấp)

Model : New-30T Lưu lượng / áp suất : 3000/360 m3h/pa Điện áp : 220V Kích thước : 1260 x 1260 x 1150  Công suất: 3.0 kw Khối lượng : 60kg Loại cánh quạt : Axial Diện tích làm mát : 150 - 200 m2

Liên hệ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-03HBKT (1 cấp/220V)
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-03HBKT (1 cấp/220V)

Lưu lượng/áp suất  (m3/h/Pa) 18000/180 Điện áp (V/Hz) 220/50 Kích thước (L/H/W) 1100x1100x950 Công suất (kW) 1.1 Khối lượng 65 Loại cánh quạt Axial Diện tích làm mát (m2) 100-120 Độ ồn <=75 Kích thước miệng thổi (mm) 670x670

Liên hệ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-03HBKT (12 cấp/220V)
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-03HBKT (12 cấp/220V)

Lưu lượng/áp suất  (m3/h/Pa) 18000/180 Điện áp (V/Hz) 220/50 Kích thước (L/H/W) 1100x1100x950 Công suất (kW) 1.1 Khối lượng 65 Loại cánh quạt Axial Diện tích làm mát (m2) 100-120 Độ ồn <=75 Kích thước miệng thổi (mm) 670x670

Liên hệ

Máy làm mát không khí Newtechco NK-035B1
Máy làm mát không khí Newtechco NK-035B1

Máy làm mát không khí Newtechco NK-035B1 - Model: NK-035B1 - Hãng sản xuất : Newtechco - Lưu lượng gió: 3500 m³/h - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất : 135W - Lượng nước tiêu thụ: 4-6L/h - Dung tích chứa nước : 30L - Kích thước: 500x380x920mm - Trọng lượng : 13kg - Diện tích làm mát: 25 m²

4.400.000 VNĐ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-03HBKTZ (1 cấp/380V)
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-03HBKTZ (1 cấp/380V)

Lưu lượng/áp suất  (m3/h/Pa) 18000/180 Điện áp (V/Hz) 380/50 Kích thước (L/H/W) 1100x1100x950 Công suất (kW) 1.1 Khối lượng 65 Loại cánh quạt Axial Diện tích làm mát (m2) 100-120 Độ ồn <=75 Kích thước miệng thổi (mm) 670x670

Liên hệ

Máy làm mát NK-03MBKT (1 cấp/380V)
Máy làm mát NK-03MBKT (1 cấp/380V)

Lưu lượng gió: 18.000 m3/h Điện áp: 380V Công suất: 1100 W Lượng nước tiêu thụ: 10-15 L/h Dung tích chứa nước: 80L

Liên hệ

Máy làm mát không khí Newtechco NK-050B3
Máy làm mát không khí Newtechco NK-050B3

Máy làm mát không khí Newtechco NK-050B3 - Model: NK-050B3 - Hãng sản xuất : Newtechco - Lưu lượng gió: 5000 m³/h - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất : 120W - Lượng nước tiêu thụ: 2-4L/h - Dung tích chứa nước : 40L - Kích thước: 610x440x104.5mm - Trọng lượng : 18kg - Diện tích làm mát: 30 m²

5.100.000 VNĐ

Máy làm mát NK-03MBKT (1 cấp/220V)
Máy làm mát NK-03MBKT (1 cấp/220V)

Lưu lượng gió: 18.000 m3/h Điện áp: 220V Công suất: 1100 W Lượng nước tiêu thụ: 10-15 L/h Dung tích chứa nước: 80L

Liên hệ

Máy làm mát không khí Newtechco NK-065B
Máy làm mát không khí Newtechco NK-065B

Máy làm mát không khí Newtechco NK-065B - Model: NK-065B - Hãng sản xuất : Newtechco - Lưu lượng gió: 6500 m³/h - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất : 280W - Lượng nước tiêu thụ: 4-6L/h - Dung tích chứa nước : 40L - Kích thước: 1380x890x460mm - Trọng lượng : 30kg - Diện tích làm mát: 30 - 60m²

8.700.000 VNĐ

Máy làm mát không khí Newtechco NK-065B1
Máy làm mát không khí Newtechco NK-065B1

Máy làm mát không khí Newtechco NK-065B1   - Model: NK-065B1 - Hãng sản xuất : Newtechco - Lưu lượng gió: 6500 m³/h - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất : 160W - Lượng nước tiêu thụ: 4-6L/h - Dung tích chứa nước : 70L - Kích thước: 1200x660x430mm - Trọng lượng : 21kg - Diện tích làm mát: 30 - 50m²

6.300.000 VNĐ

Máy làm mát không khí NK-03MBKT (12 cấp/220V)
Máy làm mát không khí NK-03MBKT (12 cấp/220V)

Lưu lượng gió: 18.000 m3/h Điện áp: 220V Công suất: 1100 W Lượng nước tiêu thụ: 10-15 L/h Dung tích chứa nước: 80L

Liên hệ

Máy làm mát không khí Newtechco NK-070B
Máy làm mát không khí Newtechco NK-070B

Máy làm mát không khí Newtechco NK-070B   - Model: NK-070B - Hãng sản xuất : Newtechco - Lưu lượng gió: 7000 m³/h - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất : 180W - Lượng nước tiêu thụ: 5-8L/h - Dung tích chứa nước : 53L - Kích thước: 830x550x1350mm - Trọng lượng : 32kg - Diện tích làm mát: 40 - 60m²

9.300.000 VNĐ

Máy làm mát Newtechco NEW-30D (1 cấp/380V)
Máy làm mát Newtechco NEW-30D (1 cấp/380V)

- Model: NEW-30D (1 cấp/380V) - Lưu lượng gió: 30.000 m3/h - Điện áp: 380V - Công suất: 3.0 KW - Kích thước: 1260 x 1260 x 1150

Liên hệ

Máy làm mát không khí NK-03MBKTI (1 cấp/380V)
Máy làm mát không khí NK-03MBKTI (1 cấp/380V)

Lưu lượng gió: 18.000 m3/h Điện áp: 380V Công suất: 1100 W Lượng nước tiêu thụ: 10-15 L/h Dung tích chứa nước: 80L  

Liên hệ

Máy làm mát Newtechco NEW-30D (12 cấp/220V)
Máy làm mát Newtechco NEW-30D (12 cấp/220V)

- Model: NEW-30D (12 cấp/220V) - Lưu lượng gió: 30.000 m3/h - Điện áp: 220V

Liên hệ

Máy làm mát không khí Newtechco NK-080B1
Máy làm mát không khí Newtechco NK-080B1

Máy làm mát không khí Newtechco NK-080B1 - Model: NK-080B1 - Hãng sản xuất : Newtechco - Lưu lượng gió: 8000 m³/h - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất : 350W - Lượng nước tiêu thụ: 4-6L/h - Dung tích chứa nước : 80L - Kích thước: 800x475x1380mm - Trọng lượng : 35kg - Diện tích làm mát: 60 - 80m²

11.500.000 VNĐ

Máy làm mát không khí NK-03MBKTI (1 cấp/220V)
Máy làm mát không khí NK-03MBKTI (1 cấp/220V)

Lưu lượng gió: 18.000 m3/h Điện áp: 220V Công suất: 1100 W Lượng nước tiêu thụ: 10-15 L/h Dung tích chứa nước: 80L

Liên hệ

Máy làm mát không khí Newtechco NK-090B
Máy làm mát không khí Newtechco NK-090B

Máy làm mát không khí Newtechco NK-090B

11.200.000 VNĐ

Máy làm mát không khí NK-03MBKTI (12 cấp/220V)
Máy làm mát không khí NK-03MBKTI (12 cấp/220V)

Lưu lượng gió: 18.000 m3/h Điện áp: 220V Công suất: 1100 W Lượng nước tiêu thụ: 10-15 L/h Dung tích chứa nước: 80L

Liên hệ

Máy làm mát không khí Newtechco NK-014B
Máy làm mát không khí Newtechco NK-014B

Máy làm mát không khí Newtechco NK-014B   - Model: NK-014B - Hãng sản xuất : Newtechco - Lưu lượng gió: 14000 m³/h - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất : 480W - Lượng nước tiêu thụ: 4-6L/h - Dung tích chứa nước : 40L - Kích thước: 560x450x1600mm - Trọng lượng : 34kg - Diện tích làm mát: 80-100m²  

Liên hệ

Máy làm mát NEWTECHCO NK-20A
Máy làm mát NEWTECHCO NK-20A

Lưu lượng gió: 20 000 m3/h Điện áp: 220V/50 Hz công suất: 550 W Lượng nước tiêu thụ: 20 l/h Dung tích chứa nước: 180 l Kích thước: 1160x640x1500 Trọng lượng: 52 kg Diện tích làm mát: 130 - 150 m2 Motor quạt (tốc độ): Quạt hướng trục (3) Độ ồn: <= 60 dB Dây dẫn motor: 100% đồng Bộ điều khiển: màn hình nút nhấn, điều khiển bằng tay

Liên hệ

Máy làm mát NEWTECHCO NK-18B
Máy làm mát NEWTECHCO NK-18B

Lưu lượng gió: 18.000 m3/h Điện áp: 220V/50Hz Công suất: 1100 W Lượng nước tiêu thụ: 15 L/h Dung tích chứa nước: 60L

Liên hệ

Máy làm mát NEWTECHCO NK-18B1
Máy làm mát NEWTECHCO NK-18B1

- Model: NK-18B1 - Lưu lượng gió: 18.000 m3/h - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 1.1 KW - Kích thước: 1100 x 750 x 100 (mm)

Liên hệ

Máy làm mát không khí Newtechco NK-18E
Máy làm mát không khí Newtechco NK-18E

Lưu lượng gió 18.000 m3/h Điện áp 380V/220V Công suất 1100 W Lượng nước tiêu thụ 10-15 L/h Dung tích chứa nước 180L Kích thước 1100 * 1100 * 2400 mm Trọng lượng 98 Kg Diện tích làm mát 100-150 m2

Liên hệ

Máy làm mát không khí Newtechco NK-035B2
Máy làm mát không khí Newtechco NK-035B2

Máy làm mát không khí Newtechco NK-035B2   - Model: NK-035B2 - Hãng sản xuất : Newtechco - Lưu lượng gió: 3500m³/h - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất :135W - Lượng nước tiêu thụ: 5L/h - Dung tích chứa nước : 30L - Kích thước: 500x380x920mm - Trọng lượng : 13kg - Diện tích làm mát: 25m²

Liên hệ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo