Máy làm mát không khí NewtechcoMáy làm mát di động NEWTECHCO NEW-03MBKT
Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-03MBKT

- Model : NEW-03MBKT. - Lưu lượng : 18.000 m³/h. - Diện tích làm mát : 100 - 150 m2. - Thể tích bình chứa nước : 120 Lít.

17.200.000 VNĐ

Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-02MBKT
Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-02MBKT

- Model : NEW-02MBKT. - Lưu lượng : 18.000 m³/h. - Diện tích làm mát : 100 - 150 m2. - Thể tích bình chứa nước : 120 Lít.

15.700.000 VNĐ

Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-05YD
Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-05YD

- Model : NEW-05YD. - Lưu lượng : 500 m³/h. - Diện tích làm mát : 10 - 20 m2.

Liên hệ

Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-015CM
Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-015CM

- Model : NEW-015CM. - Lưu lượng : 1500 m³/h. - Diện tích làm mát : 10 m2.

3.390.000 VNĐ

Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-035CM
Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-035CM

- Model : NEW-035CM. - Lưu lượng : 3.500 m³/h. - Diện tích làm mát : 20 - 30 m2.

Liên hệ

Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-036CM
Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-036CM

- Model : NEW-036CM. - Lưu lượng : 3.600 m³/h. - Diện tích làm mát : 20 - 30 m2.

4.690.000 VNĐ

Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-040CM
Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-040CM

- Model : NEW-040CM  - Lưu lượng : 4.000 m³/h. - Diện tích làm mát : 30 - 40 m2.

9.900.000 VNĐ

Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-06CM
Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-06CM

- Model : NEW-06CM. - Lưu lượng : 6.500 m³/h. - Diện tích làm mát : 30 - 60 m2.

8.290.000 VNĐ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-01HBKTZ
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-01HBKTZ

- Model : NEW-01HBKTZ - Nước cấp : Trung tâm (Centralization). - Lưu lượng : 18.000 m³/h. - Diện tích làm mát : 100 - 150 m2. - Thể tích bình chứa nước : 25 Lít.

9.790.000 VNĐ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-02HBKTZ
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-02HBKTZ

- Model : NEW-02HBKTZ - Nước cấp : Trung tâm (Centralization). - Lưu lượng : 18.000 m³/h. - Diện tích làm mát : 100 - 150 m2. - Thể tích bình chứa nước : 25 Lít.

9.790.000 VNĐ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-03HBKTZ
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-03HBKTZ

- Model : NEW-03HBKTZ. - Nước cấp : Trung tâm (Centralization). - Lưu lượng : 18.000 m³/h. - Diện tích làm mát : 100 - 150 m2. - Thể tích bình chứa nước : 25 Lít.

9.790.000 VNĐ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-01HBKT
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-01HBKT

- Model : NEW-01HBKT.  - Lưu lượng : 18.000 m³/h. - Diện tích làm mát : 100 - 150 m2. - Thể tích bình chứa nước : 25 Lít.

11.550.000 VNĐ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-02HBKT
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-02HBKT

- Model : NEW-02HBKT - Nước cấp : độc lập (independent). - Lưu lượng : 18.000 m³/h. - Diện tích làm mát : 100 - 150 m2. - Thể tích bình chứa nước : 25 Lít.

11.550.000 VNĐ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-03HBKT
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-03HBKT

- Model : NEW-03HBKT. - Nước cấp : độc lập (independent). - Lưu lượng : 18.000 m³/h. - Diện tích làm mát : 100 - 150 m2. - Thể tích bình chứa nước : 25 Lít.

11.550.000 VNĐ

Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-018CM
Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-018CM

- Model : NEW-018CM. - Lưu lượng : 18.000 m³/h. - Diện tích làm mát : 100 - 150 m2. - Thể tích bình chứa nước : 120 Lít.

12.900.000 VNĐ

Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-04MBKT
Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-04MBKT

- Model : NEW-04MBKT. - Lưu lượng : 18.000 m³/h. - Diện tích làm mát : 100 - 150 m2. - Thể tích bình chứa nước : 120 Lít.

17.160.000 VNĐ

Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-06 HBKT
Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-06 HBKT

- Model : NEW-06 HBKT. - Lưu lượng : 18.000 m³/h. - Diện tích làm mát : 100 - 150 m2. - Thể tích bình chứa nước : 60 Lít.

19.900.000 VNĐ

Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-30T
Máy làm mát di động NEWTECHCO NEW-30T

- Model : NEW-30T - Nước cấp : độc lập (independent). - Lưu lượng : 30.000 M3/H. - Diện tích làm mát : 230 - 280 m2.

19.800.000 VNĐ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-02CM
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-02CM

- Model : NEW-02CM. - Lưu lượng : 1500 m³/h. - Diện tích làm mát : 10 m2. - Điện áp : AC /220 V/50 Hz.

4.290.000 VNĐ

Máy làm mát NEWTECHCO NEW-05CM
Máy làm mát NEWTECHCO NEW-05CM

- Model : NEW-05CM. - Lưu lượng : 5000 m³/h. - Diện tích làm mát : 40 - 60 m2. - Điện áp : AC /110-240V/50-60 Hz. - Công suất : 230 W.

7.490.000 VNĐ

Gọi mua hàng