Máy làm mát không khí SumikaMáy làm mát Sumika HP-35
Máy làm mát Sumika HP-35

-    Lưu lượng khí: 4000 m3/h . -    Công suất : 120W -    Trọng lượng : 12 kg. -    Thùng chứa nước: 30 Lít. -    Diện tích làm mát: 20 - 40m2 -    Độ ồn < 65dB

Liên hệ

Máy làm mát Sumika HP-45
Máy làm mát Sumika HP-45

-    Lưu lượng khí: 4500 m3/h . -    Công suất : 180W -    Trọng lượng : 22 kg. -    Thùng chứa nước: 40 Lít. -    Diện tích làm mát: 20-40m2

4.590.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika HP-50
Máy làm mát Sumika HP-50

- Lưu lượng khí: 6000m3/h . - Công suất : 200W/H . - Trọng lượng : 23 kg. - Điều khiển : Nút bấm + Remote

4.690.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika DR-26
Máy làm mát Sumika DR-26

- Lưu lượng khí: 2000 m3/h . - Công suất : 140W/H . - Trọng lượng : 15kg.

4.790.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika HP-70
Máy làm mát Sumika HP-70

- Lưu lượng khí: 7000 m3/h . - Công suất: 280 W/H . - Trọng lượng : 35kg. - Điều khiển: Nút bấm + Remote

7.950.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika HP-90
Máy làm mát Sumika HP-90

-    Lưu lượng khí: 9000 m3/h . -    Công suất : 450W -    Trọng lượng : 32 kg. -    Thùng chứa nước: 70L. -    Diện tích làm mát: 40 - 60m2

11.000.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika SM600
Máy làm mát Sumika SM600

- Thùng chứa nước: 7L. - Diện tích làm mát: 10-30 m2 - Lượng nước tiêu thụ: 1-2 l/h - 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh - Độ ồn: ≤50dB                           - Kích thước: 355 x 355 x 760 mm

1.900.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika D703
Máy làm mát Sumika D703

- Lưu lượng khí: 400 m3/h . - Công suất: 70W/H . - Trọng lượng : 7kg. - Thùng chứa nước: 4.5 Lít.

2.090.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika D310
Máy làm mát Sumika D310

- Thùng chứa nước: 13 Lít. - Diện tích làm mát: 10-30 m2 - Lượng nước tiêu thụ: 1-2 l/h - 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh - Độ ồn: ≤ 54dB                           - Kích thước: 43 x 35 x 87mm

3.050.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika SM1500
Máy làm mát Sumika SM1500

- Thùng chứa nước: 20L. - Diện tích làm mát: 20-25 m2 - Lượng nước tiêu thụ: 1-2 l/h - 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh - Độ ồn: ≤60dB                           - Kích thước: 38 x 36 x 97mm

3.590.000 VNĐ

Máy làm mát không khí Sumika D100
Máy làm mát không khí Sumika D100

- Lưu lượng khí : 1500 m3/h . - Công suất : 120 W/H . - Trọng lượng : 13 kg. - Điều khiển : Nút bấm + Remote.

3.890.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika SM350
Máy làm mát Sumika SM350

- Power / Công suất : 115 W - Single unit cover area / Diện tích làm mát: 20 – 35 m2 - Airflow / Lưu lượng gió : 3500 m3/h - Fan type / Kiểu quạt : Axial - Dimension / Kích thước : 52 x 40 x 92.5 mm - Water tank / Thùng chứa nước : 30 Lít - Net weight / Trọng lượng : 14 kg

4.990.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika D40A
Máy làm mát Sumika D40A

- Lưu lượng khí : 4000 m3/h . - Công suất : 120 W/H . - Trọng lượng : 12 kg. - Điều khiển : Nút bấm + Remote.

4.550.000 VNĐ

Máy làm mát không khí Sumika D45
Máy làm mát không khí Sumika D45

- Điện áp: 220 V. - Công suất: 150 W. - Lưu lượng gió: 4500 m3/h. - Diện tích làm mát: 30 - 50 m2 . - Cân nặng: 22 Kg. - Thùng chứa nước: 40l.

5.150.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika D20
Máy làm mát Sumika D20

- Công suất : 140W. - Diện tích làm mát: 20 - 30m2. - Lưu lượng gió : 2000 m3/h.

5.750.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika D45A
Máy làm mát Sumika D45A

- Lưu lượng khí: 4500 m3/h . - Công suất : 150W/H . - Trọng lượng : 22kg. - Điều khiển: Nút bấm + Remote

5.500.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika D500
Máy làm mát Sumika D500

- Kiểu quạt: Hướng trục - Thùng chứa nước: 35 Lits. - Diện tích làm mát: 20 - 50 m2 - Lượng nước tiêu thụ: 3 - 5 l/h - 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh - Độ ồn: ≤ 58 dB                           - Kích thước: 42 x 68 x 96cm

5.890.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika SM550
Máy làm mát Sumika SM550

Máy làm mát Sumika SM550 Lưu lượng khí: 5500 m3/h . Công suất : 190W/H . Trọng lượng : 21 kg.

6.000.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika D55A
Máy làm mát Sumika D55A

- Thùng chứa nước: 50L. - Diện tích làm mát: 40-50 m2 - Lượng nước tiêu thụ: 5-10 l/h - 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh - Độ ồn: ≤ 60 dB                           - Kích thước: 64 x 44 x 116 cm

6.000.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika D55
Máy làm mát Sumika D55

- Công suất : 200W - Diện tích làm mát: 30 - 50 m2 - Lưu lượng gió : 5500m3/h - Kiểu quạt : Axial

6.750.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika D600
Máy làm mát Sumika D600

- Thùng chứa nước: 35L. - Diện tích làm mát: 20-40 m2 - Lượng nước tiêu thụ: 3-5 l/h - 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh - Độ ồn: ≤58dB                           - Kích thước: 64 x 40 x 120 cm

6.900.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika D50
Máy làm mát Sumika D50

- Lưu lượng khí : 5000 m3/h. - Công suất : 120 W/h. - Trọng lượng : 20 kg. - Điều khiển : Nút bấm + Remote.

7.500.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika D70
Máy làm mát Sumika D70

- Lưu lượng khí : 7000 m3/h . - Công suất : 280 W/H . - Trọng lượng : 35.kg.

9.900.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika D1200
Máy làm mát Sumika D1200

- Thùng chứa nước: 100 L. - Diện tích làm mát: 40 - 60 m2 - Lượng nước tiêu thụ: 4 - 6 l/h - 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh - Độ ồn: ≤65dB                           - Kích thước: 82 x 53 x 140 cm

13.900.000 VNĐ

Máy làm mát không khí Sumika D120
Máy làm mát không khí Sumika D120

- Điện áp : 220 V. - Công suất : 450 W. - Lưu lượng gió : 12000 m3/h. - Diện tích làm mát : 50 - 150 m2.

Liên hệ

Máy làm mát không khí Sumika D180
Máy làm mát không khí Sumika D180

- Điện áp : 220 V. - Công suất : 550W. - Lưu lượng gió : 18000 m3/h. - Diện tích làm mát : 100 - 200 m2. - Cân nặng : 64 Kg.

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D2500
Máy làm mát Sumika D2500

- Thùng chứa nước : 150 Lít. - Diện tích làm mát : 80 - 120 m2 - Lượng nước tiêu thụ : 5 - 7 lít/h - 3 tốc độ: chậm, trung bình, nhanh - Độ ồn: ≤ 65dB                           - Kích thước: 93 x 58 x 150 cm

15.900.000 VNĐ

Máy làm mát Sumika D230
Máy làm mát Sumika D230

- Điện áp : 220 V. - Công suất : 750 W. - Lưu lượng gió : 23000 m3/h. - Diện tích làm mát : 100 - 250 m2. - Cân nặng : 69 Kg.

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D818
Máy làm mát Sumika D818

- Lưu lượng khí : 16000 m3/h . - Công suất : 580 W/H . - Trọng lượng : 50 kg. - Điều khiển : Nút bấm + Remote.

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D838
Máy làm mát Sumika D838

- Lưu lượng khí : 7500 m3/h . - Công suất : 290 W/H. - Trọng lượng : 30kg. - Điều khiển : Nút bấm + Remote.

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D898
Máy làm mát Sumika D898

- Lưu lượng khí : 10000 m3/h . - Công suất : 290 W/H . - Trọng lượng : 30 kg. - Điều khiển : Nút bấm + Remote.

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D628
Máy làm mát Sumika D628

- Lưu lượng khí : 5000 m3/h. - Công suất : 230 W/H. - Trọng lượng : 25 kg. - Điều khiển : Nút bấm + Remote.

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D35
Máy làm mát Sumika D35

- Lưu lượng khí : 3500 m3/h . - Công suất : 120 W/H . - Trọng lượng : 12 kg. - Điều khiển : Nút bấm + Remote.

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D85
Máy làm mát Sumika D85

- Lưu lượng khí : 8500 m3/h. - Công suất : 380 W/H. - Trọng lượng : 32 kg. - Điều khiển : Nút bấm + Remote.

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D15
Máy làm mát Sumika D15

- Lưu lượng khí : 1500 m3/h . - Công suất : 45 W/H . - Trọng lượng : 9.3 kg. - Điều khiển : Nút bấm.

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D40
Máy làm mát Sumika D40

- Lưu lượng khí : 4000 m3/h. - Công suất : 120 W/H. - Trọng lượng : 17.3 kg. - Điều khiển : Nút bấm.

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D60
Máy làm mát Sumika D60

- Lưu lượng khí : 6000 m3/h . - Công suất : 180 W/H . - Trọng lượng : 25.8 kg. - Điều khiển : Nút bấm.

Liên hệ

Máy làm mát không khí Sumika D669
Máy làm mát không khí Sumika D669

- Airflow / Lưu lượng gió : 4000m3/h. - Power / Công suất : 150W. - Single unit cover area / Diện tích làm mát: 20 - 30 m2. - Fan type / Kiểu quạt : Axial.

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D 060
Máy làm mát Sumika D 060

- Lưu lượng khí : 600 m3/h . - Công suất : 90W/H. - Trọng lượng : 5,5 kg. - Điều khiển : Nút bấm.

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D 080
Máy làm mát Sumika D 080

- Lưu lượng khí : 800 m3/h. - Công suất : 100 W/H. - Trọng lượng : 8,5 kg. - Điều khiển : Nút bấm.

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D70A
Máy làm mát Sumika D70A

- Lưu lượng khí : 7000 m3/h . - Công suất :120W/H. - Trọng lượng : 28kg. - Điều khiển : Nút cơ. - Kiểu quạt: Ly tâm.

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D650
Máy làm mát Sumika D650

- Power / Công suất : 380W. - Single unit cover area / Diện tích làm mát: 40 - 60m2. - Airflow / Lưu lượng gió : 7000m3/h. - Fan type / Kiểu quạt : Axial.

Liên hệ

Máy làm mát Sumika S550
Máy làm mát Sumika S550

- Công suất : 190W - Diện tích làm mát : 25 - 50 m2 - Lưu lượng gió : 5500 m3/h - Kiểu quạt : Axial

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D900
Máy làm mát Sumika D900

- Thùng chứa nước : 70 L. - Diện tích làm mát : 50-100 m2 - Lượng nước tiêu thụ : 4-6 l/h - 3 tốc độ : chậm, trung bình, nhanh - Độ ồn : ≤ 60 dB                           - Kích thước : 88 x 52 x 126 cm

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D600A
Máy làm mát Sumika D600A

- Lưu lượng khí: 6000 m3/h . - Công suất :200 W/H . - Trọng lượng : 20 kg. - Điều khiển : Nút bấm

Liên hệ

Máy làm mát Sumika D702
Máy làm mát Sumika D702

- Trọng lượng : 9 kg. - Điều khiển : Nút bấm + Remote - Kiểu quạt: Ly tâm - Thùng chứa nước: 11 Lít. - Diện tích làm mát: 10 – 20 m2 - Lượng nước tiêu thụ: 1 - 2 l/h

Liên hệ

Máy làm mát không khí Sumika D90
Máy làm mát không khí Sumika D90

- Điện áp: 220 V. - Công suất: 350W. - Lưu lượng gió: 9000 m3/h. - Diện tích làm mát: 50 - 100 m2 . - Cân nặng: 35 Kg. - Thùng chứa nước: 70l.

Liên hệ

Máy làm mát không khí Sumika D30
Máy làm mát không khí Sumika D30

- Điện áp: 220 V. - Công suất: 40W. - Lưu lượng gió: 3000 m3/h. - Diện tích làm mát: 20 - 30 m2 . - Cân nặng: 15 Kg. - Thùng chứa nước: 40l.

Liên hệ

Gọi mua hàng