Máy làm mát MakanoMáy làm mát không khí Makano MKA-03500A
Máy làm mát không khí Makano MKA-03500A

- Lưu lượng gió: 3.500 m3/h - Điện áp: 220V - 50Hz - Công suất: 110W

3.750.000 VNĐ

Máy làm mát không khí Makano MKA-06000A
Máy làm mát không khí Makano MKA-06000A

- Lưu lượng gió: 6.000 m3/h - Điện áp: 220V - 50Hz - Công suất: 225 W

5.700.000 VNĐ

Máy làm mát không khí Makano MKA-05500D
Máy làm mát không khí Makano MKA-05500D

- Lưu lượng gió: 5.500 m3/h - Điện áp: 220V - 50Hz - Công suất: 180 W

5.500.000 VNĐ

Máy làm mát không khí Makano MKA-05500C
Máy làm mát không khí Makano MKA-05500C

- Lưu lượng gió: 5.500 m3/h - Điện áp: 220V - 50Hz - Công suất: 180 W

4.900.000 VNĐ

Máy làm mát không khí Makano MKA-05500B
Máy làm mát không khí Makano MKA-05500B

- Lưu lượng gió: 5.500 m3/h - Điện áp: 220V - 50Hz - Công suất: 190 W

4.600.000 VNĐ

Máy làm mát không khí Makano MKA-05500A
Máy làm mát không khí Makano MKA-05500A

- Lưu lượng gió: 5.500 m3/h - Điện áp: 220V - 50Hz - Công suất: 190 W

4.300.000 VNĐ

Máy làm mát không khí Makano MKA-04000B
Máy làm mát không khí Makano MKA-04000B

- Lưu lượng gió: 4. 00 m3/h - Điện áp: 220V - 50Hz - Công suất: 110 W

3.400.000 VNĐ

Máy làm mát không khí Makano MKA-04000A
Máy làm mát không khí Makano MKA-04000A

- Lưu lượng gió: 4. 00 m3/h - Điện áp: 220V - 50Hz - Công suất: 110 W

3.200.000 VNĐ

Máy làm mát không khí Makano MKA-04000C
Máy làm mát không khí Makano MKA-04000C

- Lưu lượng gió: 4. 00 m3/h - Điện áp: 220V - 50Hz - Công suất: 110 W

4.100.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo