Máy nén khí MINBAOMáy nén khí (Xanh) Minbao 9L
Máy nén khí (Xanh) Minbao 9L

- Motor: 1.5HP - Công suất: 1100W - Kích thước bình trụ: 42 x 1 (mm) - Dung tích bình chứa: 9L

1.980.000 VNĐ

Máy nén khí (Xanh) Minbao 24L
Máy nén khí (Xanh) Minbao 24L

- Motor: 2.5HP - Công suất: 2200W - Kích thước bình trụ: 48 x 1 (mm) - Dung tích bình chứa: 24L

2.330.000 VNĐ

Máy nén khí (Xanh) Minbao 35L
Máy nén khí (Xanh) Minbao 35L

- Motor: 3.5HP - Công suất: 2400W - Kích thước bình trụ: 48 x 1 (mm) - Dung tích bình chứa: 35L

2.600.000 VNĐ

Máy nén khí (Xanh) Minbao 40L
Máy nén khí (Xanh) Minbao 40L

- Motor công suất: 2500W - Kích thước bình trụ: 48 x 1 (mm) - Dung tích bình chứa: 40L

2.900.000 VNĐ

Máy nén khí (Xanh) Minbao 50L
Máy nén khí (Xanh) Minbao 50L

- Motor công suất: 2600W - Có 2 xi lanh - Kích thước bình trụ: 48 x 2 (mm) - Dung tích bình chứa: 50L

4.200.000 VNĐ

Máy nén khí không dầu (Vàng) Minbao MB-O9L
Máy nén khí không dầu (Vàng) Minbao MB-O9L

- Motor công suất: 500W - Có 2 xi lanh - Kích thước bình trụ: 48 x 2 (mm) - Dung tích bình chứa: 18L

1.990.000 VNĐ

Máy nén khí không dầu (Vàng) Minbao MB-O24L
Máy nén khí không dầu (Vàng) Minbao MB-O24L

- Motor công suất: 500W - Có 2 xi lanh - Kích thước bình trụ: 48 x 2 (mm) - Dung tích bình chứa: 24L

2.400.000 VNĐ

Máy nén khí không dầu (Vàng) Minbao MB-O35L
Máy nén khí không dầu (Vàng) Minbao MB-O35L

- Motor công suất: 600W - Có 2 xi lanh - Kích thước bình trụ: 48 x 2 (mm) - Dung tích bình chứa: 35L

2.500.000 VNĐ

Máy nén khí không dầu (Vàng) Minbao MB-O50L
Máy nén khí không dầu (Vàng) Minbao MB-O50L

- Motor công suất: 1500W - Có 2 xi lanh - Kích thước bình trụ: 48 x 2 (mm) - Dung tích bình chứa: 50L

4.600.000 VNĐ

Máy nén khí không dầu (Vàng) Minbao MB-O50L-2
Máy nén khí không dầu (Vàng) Minbao MB-O50L-2

- Motor công suất: 1200W - Có 2 xi lanh - Kích thước bình trụ: 48 x 2 (mm) - Dung tích bình chứa: 50L

3.500.000 VNĐ

Máy nén khí không dầu (Vàng) Minbao MB-O70L-2
Máy nén khí không dầu (Vàng) Minbao MB-O70L-2

- Motor công suất: 3000W - Có 2 xi lanh - Kích thước bình trụ: 48 x 2 (mm) - Dung tích bình chứa: 70L

7.300.000 VNĐ

Gọi mua hàng