FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy phát điện YANMARMáy phát điện YANMAR YMG56TL

Máy phát điện YANMAR YMG56TL   Mã sản phẩm: YANMAR YMG56TL Model sản phẩm: YMG56TL   Công suất dự phòng: 29/33.5 kVA Công suất định mức: 26.5/30.5 kVA Động cơ: YANMAR Động cơ: YANMAR Xuất Xứ Nhật Đầu Phát: Mecc Alte Xuất Xứ Ý Bộ Điều Khiển: Xuất Xứ Anh Lắp Ráp: Việt Nam

261.000.000 VNĐ

Máy phát điện YANMAR YMG44TL

Máy phát điện YANMAR YMG44TL   Mã sản phẩm: YANMAR YMG44TL Model sản phẩm: YMG44TL   Công suất dự phòng: 25.8/29 kVA Công suất định mức: 23.5/26.5 kVA Động cơ: YANMAR Model động cơ: 4TNV98-GGE 

240.000.000 VNĐ

Máy phát điện YANMAR YMG32TL

Máy phát điện YANMAR YMG32TL   Mã sản phẩm: YANMAR YMG32TL Model sản phẩm: YMG32TL   Máy phát điện YANMAR YMG32TL Công suất dự phòng: 18.2/21 kVA Công suất định mức: 16.5/19 kVA Động cơ: YANMAR Động cơ: YANMAR Xuất Xứ Nhật Đầu Phát: Mecc Alte Xuất Xứ Ý Bộ Điều Khiển: Xuất Xứ Anh Lắp Ráp: Việt Nam

232.000.000 VNĐ

Máy Phát Điện YANMAR YMG24TL

Máy Phát Điện YANMAR YMG24TL   Mã sản phẩm: YANMAR YMG24TL Model sản phẩm: YMG24TL   Công suất dự phòng:     14.8/16.5 kVA Công suất định mức:     13.5/15 kVA Động cơ:    YANMAR Model động cơ:     4TNV88-GGE Kiểu:     Diesel 4 thì Động cơ: YANMAR Xuất Xứ Nhật Đầu Phát: Mecc Alte Xuất Xứ Ý Bộ Điều Khiển: Xuất Xứ Anh Lắp Ráp: Việt Nam

206.000.000 VNĐ

Máy phát điện YANMAR YMG18TL

Máy phát điện YANMAR YMG18TL   Mã sản phẩm: YANMAR YMG18TL Model sản phẩm: YMG18TL   Công suất dự phòng:      11.5/13.2 kVA Công suất định mức:      10.5/12 kVA Động cơ:      YANMAR Model động cơ:      3TNV88-GGE Động cơ: YANMAR Xuất Xứ Nhật Đầu Phát: Mecc Alte Xuất Xứ Ý Bộ Điều Khiển: Xuất Xứ Anh Lắp Ráp: Việt Nam

189.500.000 VNĐ

Máy phát điện YANMAR YMG14TL

Máy phát điện YANMAR YMG14TL   Mã sản phẩm: YANMAR YMG14TL Model sản phẩm: YMG14TL   Công suất dự phòng:     9.4/11.2 kVA Công suất định mức:     8.5/10.2 kVA Động cơ:     YANMAR Model động cơ:     3TNV82A-GGE Kiểu:     Diesel 4 thì Kiểu nạp khí:    Tự nhiên

182.000.000 VNĐ

Gọi mua hàng