Máy phun thuốc CrocodileMáy phun thuốc Crocodile C-6720
Máy phun thuốc Crocodile C-6720

Dung tích bình chứa(Lít): 20 Lưu lượng (Lít/phút): 3-8 Áp lực phun(Mpa): 1.5-2.5

2.000.000 VNĐ

Máy phun thuốc Crocodile C-6725
Máy phun thuốc Crocodile C-6725

Dung tích bình chứa(Lít): 25 Lưu lượng (Lít/phút): 3-8 Áp lực phun(Mpa): 1.5-2.5

1.900.000 VNĐ

Máy phun thuốc Crocodile C-6820
Máy phun thuốc Crocodile C-6820

Dung tích bình chứa(Lít): 20 Lưu lượng (Lít/phút): 3-8 Áp lực phun(Mpa): 1.5-2.5

1.850.000 VNĐ

Máy phun thuốc Crocodile C-6825
Máy phun thuốc Crocodile C-6825

Dung tích bình chứa(Lít): 25 Lưu lượng (Lít/phút): 3-8 Áp lực phun(Mpa): 1.5-2.5

1.500.000 VNĐ

Gọi mua hàng