FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy phun xịt rửa AsakMáy phun xịt rửa xe Asak ABW-AVJ-70B

Áp lực làm việc: 7MPa(70 bar), Áp lực tối đa cho phép: 10.5MPa(105bar) Lưu lượng nước làm việc: 5.0 L/min

1.750.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa xe Asak ABW-AVJ-90B

Áp lực làm việc: 9MPa(00 bar), Áp lực tối đa cho phép: 13.5MPa(105bar) Lưu lượng nước làm việc: 5.5 L/min

1.850.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Asak ABW-VAB-70B

Lưu lượng nước làm việc: 5.7 L/min Lưu lượng nước tối đa: 7.1L/min Áp lực nước đầu vào: 0.4MPa(4 bar)

1.890.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Asak ABW-VAB-90B

Lưu lượng nước làm việc: 5.7 L/min Lưu lượng nước tối đa: 7.1L/min Áp lực nước đầu vào: 0.4MPa(4 bar)

1.990.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Asak ABW-VAM-70P

- Áp lực làm việc: 7Mpa (70bar) - Áp lực tối đa cho phép: 10.5Mpa (105bar) - Lưu lượng nước làm việc: 5.5 L/min - Lưu lượng nước tối đa: 6.8 L/min - Áp lực nước đầu vào: 0.4 Mpa (4bar) - Công suất: 1600W

2.750.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Asak ABW-VAM-90P

- Áp lực làm việc: 9Mpa (90bar) - Áp lực tối đa cho phép: 13.5Mpa (135bar) - Lưu lượng nước làm việc: 5.5 L/min - Lưu lượng nước tối đa: 6.8 L/min - Áp lực nước đầu vào: 0.4 Mpa (4bar) - Công suất: 1600W

2.850.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Asak APW-VAM-70P

- Áp lực làm việc: 7Mpa (70bar) - Áp lực tối đa cho phép: 10.5Mpa (105bar) - Lưu lượng nước làm việc: 5.5 L/min - Lưu lượng nước tối đa: 6.8 L/min - Áp lực nước đầu vào: 0.4 Mpa (4bar) - Công suất: 1400W

2.850.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Asak APW-VAM-90P

- Áp lực làm việc: 9Mpa (90bar) - Áp lực tối đa cho phép: 13.5Mpa (135bar) - Lưu lượng nước làm việc: 5.5 L/min - Lưu lượng nước tối đa: 6.8 L/min - Áp lực nước đầu vào: 0.4 Mpa (4bar) - Công suất: 1400W

2.950.000 VNĐ

Máy xịt rửa áp lực cao ABW-VAJ-70P

- Áp lực làm việc: 7Mpa (70bar) - Áp lực tối đa cho phép: 10.5Mpa (105bar) - Lưu lượng nước làm việc: 5.7 L/min - Lưu lượng nước tối đa: 7.1 L/min - Áp lực nước đầu vào: 0.4 Mpa (4bar) - Công suất: 1650W

Liên hệ

Máy xịt rửa áp lực cao ABW-VAJ-90P

- Áp lực nước đầu vào: 0.4 Mpa (4bar) - Công suất: 1650W - Áp lực làm việc: 9Mpa (90bar) - Áp lực tối đa cho phép: 13.5Mpa (135bar) - Lưu lượng nước tối đa: 7.1 L/min - Lưu lượng nước tối đa: 7.1 L/min

Liên hệ

Máy xịt rửa áp lực cao ABW-VAB-70P

- Áp lực làm việc: 7Mpa (70bar) - Áp lực tối đa cho phép: 10.5Mpa (105bar) - Lưu lượng nước làm việc: 5.0 L/min - Lưu lượng nước tối đa: 6.2 L/min - Áp lực nước đầu vào: 0.4 Mpa (4bar) - Công suất: 1400W

Liên hệ

Máy xịt rửa áp lực cao ABW-VAB-90P

- Áp lực làm việc: 9Mpa (90bar) - Áp lực tối đa cho phép: 13.5Mpa (135bar) - Lưu lượng nước làm việc: 6.8 L/min - Áp lực nước đầu vào: 0.4 Mpa (4bar) - Công suất: 1400W

Liên hệ

Gọi mua hàng