FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy phun xịt rửa AsakMáy phun xịt rửa xe Asak ABW-AVJ-70B

Áp lực làm việc: 7MPa(70 bar), Áp lực tối đa cho phép: 10.5MPa(105bar) Lưu lượng nước làm việc: 5.0 L/min

1.750.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa xe Asak ABW-AVJ-90B

Áp lực làm việc: 9MPa(00 bar), Áp lực tối đa cho phép: 13.5MPa(105bar) Lưu lượng nước làm việc: 5.5 L/min

1.850.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Asak ABW-VAB-70B

Lưu lượng nước làm việc: 5.7 L/min Lưu lượng nước tối đa: 7.1L/min Áp lực nước đầu vào: 0.4MPa(4 bar)

1.890.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Asak ABW-VAB-90B

Lưu lượng nước làm việc: 5.7 L/min Lưu lượng nước tối đa: 7.1L/min Áp lực nước đầu vào: 0.4MPa(4 bar)

1.990.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Asak ABW-VAM-70P

Áp lực làm việc: 7MPa(70 bar) Áp lực tối đa cho phép: 10.5MPa(105bar) Lưu lượng nước làm việc: 5.5 L/min

2.750.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Asak ABW-VAM-90P

Áp lực làm việc: 9MPa(90 bar) Áp lực tối đa cho phép: 13.5MPa(135bar) Lưu lượng nước làm việc: 5.5 L/min

2.850.000 VNĐ

Máy phun xịt Asak APW-VAM-70P

Áp lực làm việc: 7MPa(70 bar) Áp lực tối đa cho phép: 10.5MPa(105bar) Lưu lượng nước làm việc: 5.5 L/min

2.850.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Asak APW-VAM-70P

Áp lực làm việc: 7MPa(70 bar) Áp lực tối đa cho phép: 10.5MPa(105bar) Lưu lượng nước làm việc: 5.5 L/min

2.850.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Asak APW-VAM-90P

Áp lực làm việc: 9MPa(90 bar) Áp lực tối đa cho phép: 13.5MPa(135bar) Lưu lượng nước làm việc: 5.5 L/min

2.950.000 VNĐ

Gọi mua hàng