FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy phun xịt rữa JeeplusMáy phun xịt rữa xe Jeeplus JPS F8
Máy phun xịt rữa xe Jeeplus JPS F8

-Áp lực làm việc: 90bar -Công suất 1.5kw -Điện áp: 220V/V50HZ

2.550.000 VNĐ

Máy phun xịt rữa Jeeplus JPS F4
Máy phun xịt rữa Jeeplus JPS F4

-Áp lực làm việc: 100bar -Công suất 1.8kw -Điện áp: 220V/V50HZ

3.350.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS F9
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS F9

-Áp lực làm việc: 100bar -Công suất 1.8kw -Điện áp: 220V/V50HZ

3.350.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS F12
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS F12

-Áp lực làm việc: 120bar -Công suất 2.8kw -Điện áp: 220V/V50HZ

5.950.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS F15
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS F15

-Áp lực tối đa: 120Bar -Công suất: 2.8Kw -Điện áp: 220V/1pha

6.900.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS F727
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS F727

-Áp lực tối đa: 120Bar -Công suất: 2.5Kw -Điện áp: 220V/1pha

7.000.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS F216
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS F216

-Áp lực tối đa: 90Bar -Công suất: 2.5Kw -Điện áp: 220V/1pha

8.500.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS F318
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS F318

-Áp lực tối đa: 90Bar -Công suất: 2.5Kw -Điện áp: 220V/1pha

8.600.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS S200
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS S200

-Áp lực tối đa: 110Bar -Công suất: 2.5Kw -Điện áp: 220V/1pha

10.900.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS T28
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS T28

-Áp lực tối đa: 130Bar -Công suất: 3.0Kw -Điện áp: 220V/1pha

11.680.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS P135
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS P135

-Áp lực tối đa: 130Bar -Công suất: 3.0Kw -Điện áp: 220V/1pha

11.550.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS S300
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS S300

-Áp lực tối đa: 130Bar -Công suất: 3.0Kw -Điện áp: 220V/1pha

12.680.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS J1030
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS J1030

Áp lực tối đa: 130Bar Công suất: 3.0Kw Điện áp: 220V/1pha

12.500.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS J1032
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS J1032

Áp lực tối đa: 130Bar Công suất: 3.5Kw Điện áp: 380V/3pha

12.800.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS T50
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS T50

Áp lực tối đa: 90Bar Công suất: 4.5Kw Điện áp: 380V/3pha

13.900.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS RQ25
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS RQ25

Áp lực tối đa: 150Bar Công suất: 3.0Kw Điện áp: 380V/3pha

13.250.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS RQ760
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS RQ760

Áp lực tối đa: 250Bar Công suất: 7.5Kw Điện áp: 380V/3pha

21.850.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS RQ1000
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS RQ1000

Áp lực tối đa: 320Bar Công suất: 11Kw Điện áp: 380V/3pha

58.550.000 VNĐ

Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS J1030
Máy phun xịt rửa Jeeplus JPS J1030

Áp lực tối đa: 130Bar Công suất: 3.0Kw Điện áp: 220V/1pha

Liên hệ

Máy rửa xe Makute HPW002
Máy rửa xe Makute HPW002

Công suất định mức: 1500 W Điện áp 220-240 V Tần số: 50/60 Hz

Liên hệ

Gọi mua hàng