FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUSTMáy Scan Panasonic KV-S1026C-X

- Loại máy quét : Hai mặt. - Công nghệ quét : Color CIS.

Liên hệ

Máy Scan Panasonic KV-S1015C-X ( BỎ MẪU )

- Trọng lượng : 5.9 lbs. - Cổng kết nối : USB 2.0. - Phần mềm kèm theo : Image Capture Plus, PageManager 9, BizCard 6. - Trình điều khiển : TWAIN, ISIS. - Quét dễ dàng : 3 nút bầm đơn giản.

Liên hệ

Máy Scan Panasonic KV-S1065C-U

- Trọng lượng : 8.8 lbs. - Cổng kết nối : USB 2.0. - Phần mềm kèm theo : Image Capture Plus (KV-S1046C), Kofax® VRS Elite Workgroup (KV-S1046C-V). - Trình điều khiển : TWAIN, ISIS. - Quét dễ dàng : 1 nút bấm đơn.

Liên hệ

Máy Scan Panasonic KV-S1046C-U

- Trọng lượng : 8.8 lbs. - Cổng kết nối : USB 2.0. - Phần mềm kèm theo : Image Capture Plus (KV-S1046C), Kofax® VRS Elite Workgroup (KV-S1046C-V). - Trình điều khiển : TWAIN, ISIS. - Quét dễ dàng : 1 nút bấm đơn.

Liên hệ

Máy Scan Panasonic KV-S5046H-U

- Loại máy quét : Hai mặt. - Công nghệ quét : Color CIS. - Nguồn sáng : LED. - Độ phân giải quang học : 100 - 600 dpi.

Liên hệ

Máy Scan Panasonic KV-S5076H

- Loại máy quét : Hai mặt. - Công nghệ quét : Color CIS. - Nguồn sáng : LED. - Độ phân giải quang học : 100 - 600 dpi.

Liên hệ

Gọi mua hàng