Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB150
Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB150

Bình chứa 1 cubic ft ≈ 26 lít Kích thước máy (CxRxS): 107 x 58 x 53 cm Trọng lượng : 71,6 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 60 – 185 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 15 phút (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB1500
Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB1500

Bình chứa 5 Cubic ft. ≈ 141 lít Kích thước máy (CxRxS): 1397 x 914.4 x 1016 mm Trọng lượng : 368 lbs ≈  166 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 185 – 375 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 60 phút (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB1500 Offshore
Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB1500 Offshore

Bình chứa 15 Cubic ft. ≈ 424 lít Kích thước máy (CxRxS): 1981.2 x 1244.6 x 1244.6 mm Trọng lượng : 1600 lbs ≈  725 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 185 – 375 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 2-4h (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB225
Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB225

Bình chứa 2 Cubic ft. ≈ 57 lít Kích thước máy (CxRxS): 1397 x 660.4 x 863.6 mm Trọng lượng : 263 lbs ≈ 119 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 185 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 30 phút 

Liên hệ

Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB3000
Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB3000

Bình chứa 30 Cubic ft. ≈ 849 lít Kích thước máy (CxRxS): 2489.2 x 1244.6 x 1244.6 mm Trọng lượng : 1200 lbs ≈  544 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: ≥ 375 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 4-6h (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB500
Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB500

Bình chứa 5 Cubic ft. ≈ 141 lít Kích thước máy (CxRxS): 1397 x 914.4 x 1016 mm Trọng lượng : 368 lbs ≈  166 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 185 – 375 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 60 phút (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB800
Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB800

Bình chứa 8 Cubic ft. ≈ 226 lít Kích thước máy (CxRxS): 1625.6 x 914.4 x 1016 mm Trọng lượng : 427 lbs ≈  193 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 185 – 375 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 90 phút (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Máy tẩy sơn Mobile Dustless Blasters DB500
Máy tẩy sơn Mobile Dustless Blasters DB500

Bình chứa 5 Cubic ft. ≈ 141 lít Kích thước máy (CxRxS): 1397 x 914.4 x 1016 mm Trọng lượng : 368 lbs ≈  166 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 185 – 375 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 60 phút (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Máy tẩy sơn Mobile Dustless Blasters DB800
Máy tẩy sơn Mobile Dustless Blasters DB800

Bình chứa 8 Cubic ft. ≈ 226 lít Kích thước máy (CxRxS): 1397 x 914.4 x 1016 mm Trọng lượng : 368 lbs ≈ 166 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 185 – 375 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 90 phút (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Gọi mua hàng