FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy tẩy sơnMáy tẩy sơn Dustless Blasting DB150

Bình chứa 1 cubic ft ≈ 26 lít Kích thước máy (CxRxS): 107 x 58 x 53 cm Trọng lượng : 71,6 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 60 – 185 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 15 phút (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB1500

Bình chứa 5 Cubic ft. ≈ 141 lít Kích thước máy (CxRxS): 1397 x 914.4 x 1016 mm Trọng lượng : 368 lbs ≈  166 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 185 – 375 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 60 phút (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB1500 Offshore

Bình chứa 15 Cubic ft. ≈ 424 lít Kích thước máy (CxRxS): 1981.2 x 1244.6 x 1244.6 mm Trọng lượng : 1600 lbs ≈  725 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 185 – 375 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 2-4h (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB225

Bình chứa 2 Cubic ft. ≈ 57 lít Kích thước máy (CxRxS): 1397 x 660.4 x 863.6 mm Trọng lượng : 263 lbs ≈ 119 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 185 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 30 phút 

Liên hệ

Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB3000

Bình chứa 30 Cubic ft. ≈ 849 lít Kích thước máy (CxRxS): 2489.2 x 1244.6 x 1244.6 mm Trọng lượng : 1200 lbs ≈  544 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: ≥ 375 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 4-6h (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB500

Bình chứa 5 Cubic ft. ≈ 141 lít Kích thước máy (CxRxS): 1397 x 914.4 x 1016 mm Trọng lượng : 368 lbs ≈  166 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 185 – 375 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 60 phút (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Máy tẩy sơn Dustless Blasting DB800

Bình chứa 8 Cubic ft. ≈ 226 lít Kích thước máy (CxRxS): 1625.6 x 914.4 x 1016 mm Trọng lượng : 427 lbs ≈  193 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 185 – 375 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 90 phút (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Máy tẩy sơn Mobile Dustless Blasters DB500

Bình chứa 5 Cubic ft. ≈ 141 lít Kích thước máy (CxRxS): 1397 x 914.4 x 1016 mm Trọng lượng : 368 lbs ≈  166 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 185 – 375 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 60 phút (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Máy tẩy sơn Mobile Dustless Blasters DB800

Bình chứa 8 Cubic ft. ≈ 226 lít Kích thước máy (CxRxS): 1397 x 914.4 x 1016 mm Trọng lượng : 368 lbs ≈ 166 kg Áp suất làm việc: 30-150 PSI Áp suất máy nén khí: 185 – 375 CFM Thời gian 1 lần sử dụng ≈ 90 phút (tùy vào áp suất và lưu lượng chất làm mòn

Liên hệ

Gọi mua hàng