MOTOR GIẢM TỐC MINIMotor Giảm Tốc 1 pha 400w
Motor Giảm Tốc 1 pha 400w

Motor Giảm Tốc 1 pha 400w

4.950.000 VNĐ

Motor Giảm Tốc 1 pha 180w
Motor Giảm Tốc 1 pha 180w

Motor giảm tốc 1 pha 180w

3.950.000 VNĐ

Motor giảm tốc 1 pha 250W
Motor giảm tốc 1 pha 250W

Motor giảm tốc 1 pha 250W 

4.350.000 VNĐ

Motor giảm tốc mini 1 pha 140W
Motor giảm tốc mini 1 pha 140W

Motor giảm tốc mini 1 pha 140W

3.950.000 VNĐ

Motor giảm tốc mini 1 pha 120W
Motor giảm tốc mini 1 pha 120W

Motor giảm tốc mini 1 pha 120W

3.750.000 VNĐ

Motor giảm tốc mini 1 pha 90W
Motor giảm tốc mini 1 pha 90W

Motor giảm tốc mini 1 pha 90W

3.400.000 VNĐ

Motor giảm tốc mini 1 pha 60W
Motor giảm tốc mini 1 pha 60W

Motor giảm tốc mini 1 pha 60W

3.250.000 VNĐ

Motor giảm tốc mini 1 pha 40W
Motor giảm tốc mini 1 pha 40W

Motor giảm tốc mini 1 pha 40W

2.950.000 VNĐ

Motor giảm tốc mini 1 pha 30W
Motor giảm tốc mini 1 pha 30W

Motor giảm tốc mini 1 pha 30W

2.750.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo