Motor ZomaxMotor Zomax Z100-412
Motor Zomax Z100-412

- Công suất (Hp/kW): 1,5/1,2 - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

2.250.000 VNĐ

Motor Zomax Z112-415
Motor Zomax Z112-415

  - Công suất (Hp/kW): 2,0/1,5   - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

2.950.000 VNĐ

Motor Zomax Z132-423
Motor Zomax Z132-423

 - Công suất (Hp/kW): 3,0/2,25   - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

3.950.000 VNĐ

Motor Zomax Z100-212
Motor Zomax Z100-212

 - Công suất (Hp/kW): 1,5/1,2  - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

2.250.000 VNĐ

Motor Zomax Z100-215
Motor Zomax Z100-215

 - Công suất (Hp/kW): 2,0/1,5  - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

2.750.000 VNĐ

Motor Zomax Z112-223
Motor Zomax Z112-223

- Công suất (Hp/kW): 3,0/2,25 - Dòng điện/điện áp: 1pha/220V

3.250.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo