Ổ cứng cho CameraỔ cứng Camera 1TB Seagate Skyhawk ST1000VX001-520
Ổ cứng Camera 1TB Seagate Skyhawk ST1000VX001-520

- Số vòng quay: 5900 rpm. - Chuẩn: Sata III. - Bộ nhớ đệm: 64MB Cache. - Dung lượng: 1000GB. - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gb/s. - Kích thước: 3.5 inch. - Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ liệu HD.  - Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các thiết bị DVR.

Liên hệ

Ổ cứng Camera 1TB Seagate Skyhawk ST1000VX005
Ổ cứng Camera 1TB Seagate Skyhawk ST1000VX005

-Số vòng quay: 5900rpm. -Chuẩn: SATA III. -Bộ nhớ đệm: 64MB Cache. -Dung lượng: 1000GB. -Kích thước: 3.5 inch. -Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s. -Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các thiết bị DVR. -Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ liệu HD. 

Liên hệ

Ổ cứng Camera 2TB Seagate Skyhawk ST2000VX003-520
Ổ cứng Camera 2TB Seagate Skyhawk ST2000VX003-520

- Số vòng quay: 5900 rpm. - Chuẩn: Sata III. - Bộ nhớ đệm: 64MB Cache. - Dung lượng: 2000GB. - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gb/s. - Kích thước: 3.5 inch. - Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ liệu HD.  - Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các thiết bị DVR. 

Liên hệ

Ổ cứng Camera 2TB Seagate Skyhawk ST2000VX008
Ổ cứng Camera 2TB Seagate Skyhawk ST2000VX008

-Số vòng quay: 5900rpm. -Chuẩn: SATA III. -Bộ nhớ đệm: 64MB Cache. -Dung lượng: 2000GB. -Kích thước: 3.5 inch. -Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s. -Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các thiết bị DVR. -Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ liệu HD. 

Liên hệ

Ổ cứng Camera 3TB Seagate Skyhawk ST3000VX006-520
Ổ cứng Camera 3TB Seagate Skyhawk ST3000VX006-520

- Số vòng quay: 5900 rpm. - Chuẩn: Sata III. - Bộ nhớ đệm: 64MB Cache. - Dung lượng: 3000GB. - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gb/s. - Kích thước: 3.5 inch. - Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ liệu HD.  - Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các thiết bị DVR. 

Liên hệ

Ổ cứng Camera 3TB Seagate Skyhawk ST3000VX010
Ổ cứng Camera 3TB Seagate Skyhawk ST3000VX010

- Số vòng quay: 5900 rpm. - Chuẩn: Sata III. - Bộ nhớ đệm: 64MB Cache. - Dung lượng: 3000GB. - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gb/s. - Kích thước: 3.5 inch. - Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ liệu HD. - Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các thiết bị DVR.

Liên hệ

Ổ cứng Camera 4TB Seagate Skyhawk ST4000VX000-520
Ổ cứng Camera 4TB Seagate Skyhawk ST4000VX000-520

- Số vòng quay: 5900 rpm. - Chuẩn: Sata III. - Bộ nhớ đệm: 64MB Cache. - Dung lượng: 4000GB. - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gb/s. - Kích thước: 3.5 inch. - Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ liệu HD.  - Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các thiết bị DVR.

Liên hệ

Ổ cứng Camera 4TB Seagate Skyhawk ST4000VX007
Ổ cứng Camera 4TB Seagate Skyhawk ST4000VX007

-Số vòng quay: 7200rpm. -Chuẩn: SATA III. -Bộ nhớ đệm: 64MB Cache. -Dung lượng: 4000GB. -Kích thước: 3.5 inch. -Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s. -Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các thiết bị DVR. -Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ liệu HD. 

Liên hệ

Ổ cứng Camera 6TB Seagate Skyhawk ST6000VX0003-520
Ổ cứng Camera 6TB Seagate Skyhawk ST6000VX0003-520

- Số vòng quay: 5900 rpm. - Chuẩn: Sata III. - Bộ nhớ đệm: 64MB Cache. - Dung lượng: 6000GB. - Tốc độ truyền dữ liệu: 6Gb/s. - Kích thước: 3.5 inch. - Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ liệu HD.  - Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các thiết bị DVR.  - Đảm bảo môi trường yên tĩnh, tiết kiệm điện năng.

Liên hệ

Ổ cứng Camera 6TB Seagate Skyhawk ST6000VX0023
Ổ cứng Camera 6TB Seagate Skyhawk ST6000VX0023

-Số vòng quay: 7200rpm. -Chuẩn: SATA III. -Bộ nhớ đệm: 64MB Cache. -Dung lượng: 6000GB. -Kích thước: 3.5 inch. -Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s. -Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các thiết bị DVR. -Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ liệu HD.

Liên hệ

Ổ cứng Camera 8TB Seagate Skyhawk ST8000VX0022
Ổ cứng Camera 8TB Seagate Skyhawk ST8000VX0022

-Số vòng quay: 7200rpm. -Chuẩn: SATA III. -Bộ nhớ đệm: 64MB Cache. -Dung lượng: 8000GB. -Kích thước: 3.5 inch. -Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s. -Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các thiết bị DVR. -Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ liệu HD.

Liên hệ

Ổ cứng Camera 10TB Seagate Skyhawk ST10000VX0004
Ổ cứng Camera 10TB Seagate Skyhawk ST10000VX0004

-Số vòng quay: 7200rpm. -Chuẩn: SATA III. -Bộ nhớ đệm: 256MB Cache. -Dung lượng: 10000GB. -Kích thước: 3.5 inch. -Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s. -Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các thiết bị DVR. -Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ liệu HD. 

Liên hệ

Gọi mua hàng