Quạt đứng công nghiệp SoffnetQuạt đứng công nghiệp Soffnet FS-50
Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS-50

Công suất (W): 130 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1350 Lượng gió (m3/min): 170

1.440.000 VNĐ

Quạt đứng công nghiệp SOFFNET FS-60
Quạt đứng công nghiệp SOFFNET FS-60

Công suất (W): 150 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1350 Lượng gió (m3/min): 185

1.460.000 VNĐ

Quạt đứng công nghiệp SOFFNET FS-65
Quạt đứng công nghiệp SOFFNET FS-65

Công suất (W): 230 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1350 Lượng gió (m3/min): 205

1.600.000 VNĐ

Quạt đứng công nghiệp SOFFNET FS-75
Quạt đứng công nghiệp SOFFNET FS-75

Công suất (W): 280 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1350 Lượng gió (m3/min): 290

1.660.000 VNĐ

Quạt đứng công nghiệp SOFFNET FS3-45
Quạt đứng công nghiệp SOFFNET FS3-45

Công suất (W): 130 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1350 Lượng gió (m3/min): 124

1.070.000 VNĐ

Quạt đứng công nghiệp SOFFNET FS3-50
Quạt đứng công nghiệp SOFFNET FS3-50

Công suất (W): 150 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1350 Lượng gió (m3/min): 170

1.180.000 VNĐ

Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 500
Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 500

Công suất (W): 160 Điện áp (V): 220 Lượng gió (m3/min): 130  

3.000.000 VNĐ

Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 600
Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 600

Công suất (W): 205 Điện áp (V): 220 Lượng gió (m3/min): 195

3.050.000 VNĐ

Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 650
Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 650

Công suất (W): 225 Điện áp (V): 220 Lượng gió (m3/min): 220

3.150.000 VNĐ

Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 750
Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 750

Công suất (W): 290 Điện áp (V): 220 Lượng gió (m3/min): 302

3.260.000 VNĐ

Gọi mua hàng