Quạt hướng trục DetonQuạt phòng nổ Deton SBFB30-4
Quạt phòng nổ Deton SBFB30-4

Công suất (W): 120 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1420 Lưu lượng gió (m3/h): 2300

6.850.000 VNĐ

Quạt phòng nổ Deton SBFB40-4
Quạt phòng nổ Deton SBFB40-4

Công suất (W): 550 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1420

9.800.000 VNĐ

Quạt phòng nổ Deton SBFB60-4
Quạt phòng nổ Deton SBFB60-4

Công suất (W): 2200 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1420

14.400.000 VNĐ

Quạt phòng nổ Deton SBFB50-4
Quạt phòng nổ Deton SBFB50-4

Công suất (W): 750 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1420 Lưu lượng gió (m3/h): 9300

11.000.000 VNĐ

Quạt phòng nổ Deton SBFB70-4
Quạt phòng nổ Deton SBFB70-4

Công suất (W): 2200 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1420

18.100.000 VNĐ

Quạt cấp gió đường ống Deton DFG3G-4
Quạt cấp gió đường ống Deton DFG3G-4

Công suất (W): 130 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1400

2.260.000 VNĐ

Quạt cấp gió đường ống Deton DFG3,5G-4
Quạt cấp gió đường ống Deton DFG3,5G-4

Công suất (W): 370 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1400

2.450.000 VNĐ

Quạt cấp gió đường ống Deton DFG4G-4
Quạt cấp gió đường ống Deton DFG4G-4

Công suất (W): 550 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1400

2.600.000 VNĐ

Quạt cấp gió đường ống Deton SFG4G-4
Quạt cấp gió đường ống Deton SFG4G-4

Công suất (W): 550 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1400

2.380.000 VNĐ

Quạt cấp gió đường ống Deton SFG4G-2
Quạt cấp gió đường ống Deton SFG4G-2

Công suất (W): 1100 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 2800 Lưu lượng gió (m3/h): 6640

4.730.000 VNĐ

Quạt cấp gió đường ống Deton DFG5G-4
Quạt cấp gió đường ống Deton DFG5G-4

Công suất (W): 750 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1400

3.420.000 VNĐ

Quạt cấp gió đường ống Deton SFG5G-4
Quạt cấp gió đường ống Deton SFG5G-4

Công suất (W): 750 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1400

3.300.000 VNĐ

Quạt cấp gió đường ống Deton SFG5G-2
Quạt cấp gió đường ống Deton SFG5G-2

Công suất (W): 1500 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 2800

5.450.000 VNĐ

Quạt cấp gió đường ống Deton SFG6G-4
Quạt cấp gió đường ống Deton SFG6G-4

Công suất (W): 2200 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1400 Lưu lượng gió (m3/h): 18700

6.510.000 VNĐ

Quạt cấp gió đường ống Deton SFG6G-2
Quạt cấp gió đường ống Deton SFG6G-2

Công suất (W): 3000 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 2800

9.100.000 VNĐ

Quạt cấp gió đường ống Deton SFG7G-4
Quạt cấp gió đường ống Deton SFG7G-4

Công suất (W): 3000 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1400

9.910.000 VNĐ

Quạt cấp gió đường ống Deton SFG8G-4
Quạt cấp gió đường ống Deton SFG8G-4

Công suất (W): 4000 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1400 Lưu lượng gió (m3/h): 30000

11.150.000 VNĐ

Quạt thổi di động Deton DFG3G-4
Quạt thổi di động Deton DFG3G-4

Công suất (W): 130 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1400

2.870.000 VNĐ

Quạt thổi di động Deton DFG3,5G-4
Quạt thổi di động Deton DFG3,5G-4

Công suất (W): 370 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1400

3.150.000 VNĐ

Quạt thổi di động Deton DFG4G-4
Quạt thổi di động Deton DFG4G-4

Công suất (W): 550 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1400

3.350.000 VNĐ

Quạt thổi di động Deton DFG5G-4
Quạt thổi di động Deton DFG5G-4

Công suất (W): 750 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1400

4.490.000 VNĐ

Quạt thổi di động Deton SFG6G-4
Quạt thổi di động Deton SFG6G-4

Công suất (W): 2200 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1400

7.580.000 VNĐ

Quạt thổi di động Deton SFG6G-4
Quạt thổi di động Deton SFG6G-4

Công suất (W): 2200 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1400

8.250.000 VNĐ

Quạt thổi di động Deton SFG7G-4
Quạt thổi di động Deton SFG7G-4

Công suất (W): 3000 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1400

12.200.000 VNĐ

Quạt thổi di động Deton SFG8G-4
Quạt thổi di động Deton SFG8G-4

Công suất (W): 4000 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1400

13.800.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo