FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Quạt hút công nghiệp Deton


Quạt hút công nghiệp Deton

Quạt hút công nghiệp Deton DVT

Quạt hút công nghiệp Deton DVT Mã sản phẩm:  Deton DVT Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Quạt hút công nghiệp Deton DVT 20

Model: DVT 20 Hãng sản xuất: Trung Quốc Kích thước: 20cm Lưu lượng: 1300m3/h

Liên hệ

Quạt hút công nghiệp Deton DVT 25

Model: DVT25 Hãng: Deton Kích thước( cm): 25 Lưu lượng( m3/h): 2500

Liên hệ

Quạt hút công nghiệp Deton DVT 30

Model: DVT 30 Hãng: Deton Kích thước( cm): 30 Lưu lượng( m3/h): 3400

Liên hệ

Quạt hút công nghiệp Deton DVT 35

Model: DVT 35 Hãng : Deton Kích thước( cm): 35 Lưu lượng( m3/h): 5100

Liên hệ

Quạt hút công nghiệp Deton DVT 40

Model: DVT 40 Hãng : Deton Kích thước( cm): 40 Lưu lượng( m3/h): 7700

Liên hệ

Quạt hút công nghiệp Deton DVT 45

Model: DVT 45 Hãng: Deton Kích thước( cm): 45 Lưu lượng( m3/h): 10000

Liên hệ

Quạt hút công nghiệp Deton DVT 50

Model : DVT 45 Hãng: Deton Kích thước( cm): 50 Lưu lượng( m3/h): 12000

Liên hệ