Quạt ly tâm DetonQuạt ly tâm hút khói bếp Deton 11-62-2.5A
Quạt ly tâm hút khói bếp Deton 11-62-2.5A

Công suất (KW): 0.55 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1420

4.510.000 VNĐ

Quạt ly tâm hút khói bếp Deton 11-62-2.8A
Quạt ly tâm hút khói bếp Deton 11-62-2.8A

Công suất (KW): 0.75 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1420

5.170.000 VNĐ

Quạt ly tâm hút khói bếp Deton 11-62-3.5A
Quạt ly tâm hút khói bếp Deton 11-62-3.5A

Công suất (KW): 1.1 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 960

7.850.000 VNĐ

Quạt ly tâm hút khói bếp Deton 111-62-4A
Quạt ly tâm hút khói bếp Deton 111-62-4A

Công suất (KW): 3 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 960

15.530.000 VNĐ

Quạt ly tâm hút khói bếp Deton 11-62-4.5A
Quạt ly tâm hút khói bếp Deton 11-62-4.5A

Công suất (KW): 5.5 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 960

20.850.000 VNĐ

Quạt ly tâm hút khói bếp Deton 11-62-II-5A
Quạt ly tâm hút khói bếp Deton 11-62-II-5A

Công suất (KW): 7.5 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 960

29.250.000 VNĐ

Gọi mua hàng