Quạt thông gió công nghiệp DetonQuạt thông gió công nghiệp vuông không chớp Deton FAG
Quạt thông gió công nghiệp vuông không chớp Deton FAG

Quạt thông gió công nghiệp vuông không chớp Deton FAG Mã sản phẩm: FAG  Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng

2.900.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp vuông có chớp Deton FA
Quạt thông gió công nghiệp vuông có chớp Deton FA

Quạt thông gió công nghiệp vuông có chớp Deton FA Mã sản phẩm: Deton FA Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng

1.950.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp vuông Deton FQD
Quạt thông gió công nghiệp vuông Deton FQD

Quạt thông gió công nghiệp vuông Deton FQD Mã sản phẩm: Deton FQD Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng

2.800.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp tròn Deton TAG
Quạt thông gió công nghiệp tròn Deton TAG

Quạt thông gió công nghiệp tròn Deton TAG  Mã sản phẩm: Deton TAG  Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng

2.050.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp motor tỏa nhiệt Deton DFT
Quạt thông gió công nghiệp motor tỏa nhiệt Deton DFT

Quạt thông gió công nghiệp motor tỏa nhiệt Deton DFT Mã sản phẩm: Deton DFT Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng

2.750.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp công suất lớn Deton DFG
Quạt thông gió công nghiệp công suất lớn Deton DFG

Quạt thông gió công nghiệp công suất lớn Deton DFG Mã sản phẩm: Deton DFG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng

3.000.000 VNĐ

Quạt thông gió công suất lớn có chân Deton DFG
Quạt thông gió công suất lớn có chân Deton DFG

Quạt thông gió công suất lớn có chân Deton DFG Mã sản phẩm: Deton DFG Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng

4.450.000 VNĐ

Quạt thông gió tròn Deton TAG 25-4
Quạt thông gió tròn Deton TAG 25-4

Công suất (W): 45 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1,400

1.150.000 VNĐ

Quạt thông gió tròn Deton TAG 30-4
Quạt thông gió tròn Deton TAG 30-4

Công suất (W): 55 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1,400

1.250.000 VNĐ

Quạt thông gió tròn Deton TAG 35-4
Quạt thông gió tròn Deton TAG 35-4

Công suất (W): 60 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1,400 Lưu lượng gió (m3/h): 1,450

1.350.000 VNĐ

Quạt thông gió tròn Deton TAG 40-4
Quạt thông gió tròn Deton TAG 40-4

Công suất (W): 105 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1,400 Lưu lượng gió (m3/h): 2,880

1.700.000 VNĐ

Quạt thông gió tròn Deton TAG 50-4
Quạt thông gió tròn Deton TAG 50-4

Công suất (W): 260 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1,400 Lưu lượng gió (m3/h): 5,700

2.100.000 VNĐ

Quạt thông gió tròn Deton TAG 60-4
Quạt thông gió tròn Deton TAG 60-4

Công suất (W): 500 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 8,700 Lưu lượng gió (m3/h): 5,700

3.100.000 VNĐ

Quạt thông gió motor khía Deton DFT 40
Quạt thông gió motor khía Deton DFT 40

Công suất (W): 150 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1,400 Lưu lượng gió (m3/h): 2,880

2.200.000 VNĐ

Quạt thông gió motor khía Deton DFT 50
Quạt thông gió motor khía Deton DFT 50

Công suất (W): 360 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1,400 Lưu lượng gió (m3/h): 5,700

2.500.000 VNĐ

Quạt thông gió motor khía Deton DFT 60
Quạt thông gió motor khía Deton DFT 60

Công suất (W): 500 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1,400 Lưu lượng gió (m3/h): 8,700

3.050.000 VNĐ

Quạt hút âm trần Deton AT 300
Quạt hút âm trần Deton AT 300

Công suất (W): 55 Lưu lượng gió (m3/h): 1080 Kích thước khung (mm): 300 x 300

Liên hệ

Quạt hút âm trần Deton AT 600-1
Quạt hút âm trần Deton AT 600-1

Công suất (W): 60 Lưu lượng gió (m3/h): 2280 Kích thước khung (mm): 450 x 450

Liên hệ

Quạt hút âm trần Deton AT 600-2
Quạt hút âm trần Deton AT 600-2

Công suất (W): 105 Lưu lượng gió (m3/h): 2280 Kích thước khung (mm): 450 x 450

Liên hệ

Quạt nối ống Deton CDF100B
Quạt nối ống Deton CDF100B

Công suất (W): 45 Điện áp (V): 220 Lưu lượng gió (m3/h): 250 Cột áp (Pa): 200

2.550.000 VNĐ

Quạt nối ống Deton CDF125B
Quạt nối ống Deton CDF125B

Công suất (W): 69 Điện áp (V): 220 Lưu lượng gió (m3/h): 310

2.750.000 VNĐ

Quạt nối ống Deton CDF150B
Quạt nối ống Deton CDF150B

Công suất (W): 65 Điện áp (V): 220 Lưu lượng gió (m3/h): 455

3.100.000 VNĐ

Quạt nối ống Deton CDF160B
Quạt nối ống Deton CDF160B

Công suất (W): 130 Điện áp (V): 220 Lưu lượng gió (m3/h): 605

3.400.000 VNĐ

Quạt nối ống Deton CDF200A
Quạt nối ống Deton CDF200A

Công suất (W): 162 Điện áp (V): 220 Lưu lượng gió (m3/h): 710

3.550.000 VNĐ

Quạt nối ống Deton CDF250B
Quạt nối ống Deton CDF250B

Công suất (W): 175 Điện áp (V): 220 Lưu lượng gió (m3/h): 1115

3.850.000 VNĐ

Quạt nối ống Deton CDF315B
Quạt nối ống Deton CDF315B

Công suất (W): 278 Điện áp (V): 220 Lưu lượng gió (m3/h): 1680

4.300.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo