FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Quạt thông gió công nghiệp HaikiQuạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF800
Quạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF800

Model: LF800. Hãng sản xuất: Haiki. Kích thước: 80x40x80cm. Điện áp: 380V/50Hz.

4.090.000 VNĐ

Quạt thông gió nhà xưởng vuông Haiki LF900
Quạt thông gió nhà xưởng vuông Haiki LF900

Model: LF900. Hãng sản xuất: Haiki. Kích thước: 90x40x90cm. Điện áp: 380V/50Hz. Khối lượng: 33 kg.

4.250.000 VNĐ

Quạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF1060
Quạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF1060

Model: LF1060. Hãng sản xuất: Haiki. Kích thước: 106x40x106cm. Điện áp: 380V/50Hz. Công suất: 550W. Độ ồn: 50dB.

4.850.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông có lưới Haiki HKV25CL
Quạt thông gió vuông có lưới Haiki HKV25CL

Model: HKV25CL. Hãng sản xuất: Haiki. Size: 10”. Kích thước: 29x15x29cm. Điện áp: 220V/50Hz. Công suất: 40W.

680.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông có lưới Haiki HKV35CL
Quạt thông gió vuông có lưới Haiki HKV35CL

Model: HKV35CL. Hãng sản xuất: Haiki. Size: 14”. Kích thước: 40x17x40cm. Điện áp: 220V/50Hz. Công suất: 80W. Độ ồn: 56dB. Khối lượng: 4,2kg.

900.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông có lưới HAIKI HKV40CL
Quạt thông gió vuông có lưới HAIKI HKV40CL

Model: HKV40CL. Hãng sản xuất: Haiki. Size: 16”. Kích thước: 47x23x47cm. Điện áp: 220V/50Hz. Khối lượng: 7,7kg

1.140.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông có lưới HAIKI HKV50CL
Quạt thông gió vuông có lưới HAIKI HKV50CL

Model: HKV50CL. Hãng sản xuất: Haiki. Size: 20”. Kích thước: 60x25x60cm. Điện áp: 220V/50Hz. Công suất: 250W Khối lượng: 9,8kg

1.620.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông có lưới HAIKI HKV60CL
Quạt thông gió vuông có lưới HAIKI HKV60CL

Model: HKV60. Hãng sản xuất: Haiki. Size: 24”. Kích thước: 70x28x70cm. Điện áp: 220V/50Hz. Công suất: 350W. Khối lượng: 12,9kg.

2.040.000 VNĐ

Quạt thông gió di động Haiki DF5G
Quạt thông gió di động Haiki DF5G

Model: DF5G. Hãng sản xuất: Haiki. Size: 20". Điện áp: 220V/50Hz. Công suất: 750W. Trọng lượng: 25,6kg

4.350.000 VNĐ

Quạt thông gió nhà xưởng vuông LF750
Quạt thông gió nhà xưởng vuông LF750

Quạt thông gió nhà xưởng vuông LF750 - Model: LF750 - Điện áp: 380V/50Hz - Công suất: 0.37 KW - Tốc độ: 665 r/min

Liên hệ

Quạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF1000
Quạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF1000

Quạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF1000 - Model: LF1000 - Công suất: 550W - Điện áp: 380V/50Hz - Lưu lượng: 28 000 m3/h

Liên hệ

Quạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF1100
Quạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF1100

Quạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF1100 - Model: LF1100 - Công suất: 750W - Điện áp: 380V/50Hz - Lưu lượng: 36 000 m3/h

Liên hệ

Quạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF1220
Quạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF1220

Quạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF1220 - Model: LF1220 - Công suất: 750W - Điện áp: 380V/50Hz - Lưu lượng: 40 000 m3/h

Liên hệ

Quạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF1380
Quạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF1380

Quạt thông gió nhà xưởng vuông HAIKI LF1380 - Công suất: 1100W - Điện áp: 380V/50Hz - Lưu lượng: 46 000 m3/h - Tốc độ: 420 r/min

Liên hệ

Quạt thông gió vuông không lưới HAIKI HKV30 ( BỎ MẪU )
Quạt thông gió vuông không lưới HAIKI HKV30 ( BỎ MẪU )

Model: HKV30. Hãng sản xuất: Haiki. Size: 12”. Kích thước: 36x15x36cm. Độ ồn:54dB. Khối lượng: 2,8 kg.

Liên hệ

Quạt thông gió  vuông không lưới HAIKI HKV35 ( BỎ MẪU )
Quạt thông gió vuông không lưới HAIKI HKV35 ( BỎ MẪU )

Model: HKV35. Hãng sản xuất: Haiki. Size: 14”. Kích thước: 40x17x40cm. Điện áp: 220V/50Hz. Khối lượng: 3,5 kg.  

Liên hệ

Quạt thông gió vuông không lưới HAIKI HKV40 ( BỎ MẪU )
Quạt thông gió vuông không lưới HAIKI HKV40 ( BỎ MẪU )

Model: HKV40. Hãng sản xuất: Haiki. Size: 16”. Kích thước: 47x23x47cm. Tốc độ quay: 1400 vòng/phút. Lưu lượng gió: 2880 m3/h. Khối lượng: 6,8 kg.

Liên hệ

Quạt thông gió vuông không lưới HAIKI HKV45( BỎ MẪU )
Quạt thông gió vuông không lưới HAIKI HKV45( BỎ MẪU )

Model: HKV45. Hãng sản xuất: Haiki. Size: 18”. Kích thước: 55x25x55cm. Điện áp: 220V/50Hz. Công suất: 230W. Khối lượng: 7,5kg.

Liên hệ

Quạt thông gió vuông không lưới HAIKI HKV50( BỎ MẪU )
Quạt thông gió vuông không lưới HAIKI HKV50( BỎ MẪU )

Model: HKV50. Hãng sản xuất: Haiki. Size: 20”. Kích thước: 60x25x60cm. Điện áp: 220V/50Hz. Công suất: 250W. Độ ồn: 67dB.

Liên hệ

Quạt thông gió vuông không lưới HAIKI HKV60 ( BỎ MẪU )
Quạt thông gió vuông không lưới HAIKI HKV60 ( BỎ MẪU )

Model: HKV60. Hãng sản xuất: Haiki. Size: 24”. Kích thước: 70x28x70cm. Điện áp: 220V/50Hz. Công suất: 350W.

Liên hệ

Quạt thông gió vuông không lưới HAIKI HKV25 ( BỎ MẪU )
Quạt thông gió vuông không lưới HAIKI HKV25 ( BỎ MẪU )

Model: HKV25. Hãng sản xuất: Haiki. Size: 10”. Kích thước: 29x15x29cm. Điện áp: 220V/50Hz.    

Liên hệ

Gọi mua hàng