Quạt thông gió công nghiệp HasakiQuạt công nghiệp tròn Hasaki DFG 35
Quạt công nghiệp tròn Hasaki DFG 35

Đường kính cánh (mm): 350 Điện áp (V): 220/380 Công suất (kW): 0.37 Tốc độ (rpm): 1400

1.200.000 VNĐ

Quạt công nghiệp tròn Hasaki DFG 40
Quạt công nghiệp tròn Hasaki DFG 40

Đường kính cánh (mm): 400 Điện áp (V): 220/380 Công suất (kW): 0.55 Tốc độ (rpm): 1400

1.550.000 VNĐ

Quạt công nghiệp tròn Hasaki DFG 50
Quạt công nghiệp tròn Hasaki DFG 50

Đường kính cánh (mm): 500 Điện áp (V): 220/380 Công suất (kW): 0.75 Tốc độ (rpm): 1400

2.020.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông Composite trực tiếp Hawin CPS 1060
Quạt thông gió vuông Composite trực tiếp Hawin CPS 1060

Đường kính cánh (mm): 900 Điện áp (V): 380 Công suất (kW): 0.55 Tốc độ (rpm): 550 Độ ồn (dB): 68

3.500.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông Composite trực tiếp Hawin CPS 1260
Quạt thông gió vuông Composite trực tiếp Hawin CPS 1260

Đường kính cánh (mm): 1060 Điện áp (V): 380 Công suất (kW): 0.75 Tốc độ (rpm): 550

4.000.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông Composite trực tiếp Hawin CPS 1460
Quạt thông gió vuông Composite trực tiếp Hawin CPS 1460

Đường kính cánh (mm): 1250 Điện áp (V): 380 Công suất (kW): 1.10 Tốc độ (rpm): 550

5.550.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông gián tiếp Hawin HSW 900
Quạt thông gió vuông gián tiếp Hawin HSW 900

Đường kính cánh (mm): 750 Điện áp (V): 220/380 Công suất (kW): 0.55 Tốc độ (rpm): 616

3.050.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông gián tiếp Hawin HSW 1000
Quạt thông gió vuông gián tiếp Hawin HSW 1000

Đường kính cánh (mm): 900 Điện áp (V): 220/380 Công suất (kW): 0.55 Tốc độ (rpm): 513

3.485.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông gián tiếp Hawin HSW 1100
Quạt thông gió vuông gián tiếp Hawin HSW 1100

Đường kính cánh (mm): 1000 Điện áp (V): 220/380 Công suất (kW): 0.75 Tốc độ (rpm): 513

3.612.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông gián tiếp Hawin HSW 1220
Quạt thông gió vuông gián tiếp Hawin HSW 1220

Đường kính cánh (mm): 1100 Điện áp (V): 220/380 Công suất (kW): 1.1 Tốc độ (rpm): 427

3.815.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông gián tiếp Hawin HSW 1380
Quạt thông gió vuông gián tiếp Hawin HSW 1380

Đường kính cánh (mm): 1100 Điện áp (V): 220/380 Công suất (kW): 1.1 Tốc độ (rpm): 427

4.065.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông gián tiếp Hawin HSW 1530
Quạt thông gió vuông gián tiếp Hawin HSW 1530

Đường kính cánh (mm): 1400 Điện áp (V): 220/380 Công suất (kW): 1.5 Tốc độ (rpm): 427

4.850.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo