Quạt thông gió công nghiệp iFANQuạt thông gió công nghiệp iFAN-30A
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-30A

Công suất: 0.55kW/4P Lưu lượng gió: 15.000m3/h Điện áp: 220-380V/Hz Vòng quay: 1400 (r/m)

3.750.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-42A
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-42A

Công suất: 0.55kW/10P Lưu lượng gió: 30.000m3/h Điện áp: 380V/Hz

5.800.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-48A
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-48A

Công suất: 0.75kW/10P Lưu lượng gió: 37.000m3/h Điện áp: 380V/Hz Vòng quay: 580 (r/m)

6.490.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-54A
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-54A

Công suất: 1.1kW/10P Lưu lượng gió: 44.500m3/h Điện áp: 380V/Hz Vòng quay: 580 (r/m)

7.030.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-42C
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-42C

Công suất: 0.55kW/4P Lưu lượng gió: 30.000m3/h Điện áp: 220-380V/Hz Vòng quay: 530 (r/m)

5.500.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-48C
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-48C

Công suất: 0.5kW/4P Lưu lượng gió: 37.000m3/h Điện áp: 220-380V/Hz Vòng quay: 500 (r/m)

5.800.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-54C
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-54C

Công suất: 1.1kW/4P Lưu lượng gió: 44.500m3/h Điện áp: 220-380V/Hz Vòng quay: 480 (r/m)

6.040.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-36D
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-36D

Công suất: 0.37kW/4P Lưu lượng gió: 22.000m3/h Điện áp: 220-380V/Hz Vòng quay: 630 (r/m)

4.960.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-42D
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-42D

Công suất: 0.55kW/4P Lưu lượng gió: 30.000m3/h Điện áp: 220-380V/Hz Vòng quay: 530 (r/m)

5.500.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-48D
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-48D

Công suất: 0.5kW/4P Lưu lượng gió: 37.000m3/h Điện áp: 220-380V/Hz Vòng quay: 500 (r/m)

5.800.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-54D
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-54D

Công suất: 1.1kW/4P Lưu lượng gió: 44.500m3/h Điện áp: 220-380V/Hz Vòng quay: 480 (r/m)

6.040.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-10E
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-10E

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-10E Đường kính cánh (mm): 950 Tốc độ (r/m): 550 Lưu lượng (m3/h): 30.000 Độ ồn dB(A): 62 Công suất (kW): 0.55/4P Điện thế (V): 380V  

4.590.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-12E
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-12E

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-10E Đường kính cánh (mm): 1110 Tốc độ (r/m): 450 Lưu lượng (m3/h): 37.000 Độ ồn dB(A): 65 Công suất (kW): 0.65/4P Điện thế (V): 380V

Liên hệ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-14E
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-14E

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-14E Đường kính cánh (mm): 1270 Tốc độ (r/m): 430 Lưu lượng (m3/h): 44500 Độ ồn dB(A): 68 Công suất (kW): 1.1/4P Điện thế (V): 380V  

6.190.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFan-10C
Quạt thông gió công nghiệp iFan-10C

Công suất: 1.1kW/4P Lưu lượng gió: 44.5+11:1300m3/h Điện áp: 220-380V/Hz Vòng quay: 480 (r/m)

4.600.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFan-12C
Quạt thông gió công nghiệp iFan-12C

Công suất: 0.75kW/4P Lưu lượng gió: 37.000m3/h Điện áp: 220-380V/Hz Vòng quay: 500 (r/m)

5.500.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFan 14C
Quạt thông gió công nghiệp iFan 14C

Kích thước: 1400 x 1400 x 400mm Đường kính cánh:  1240 mm Công suất 1.1 KW Lưu lượng 44.500m3/h Điện áp: 380V

6.100.000 VNĐ

Quạt thông gió Composite iFan 106A
Quạt thông gió Composite iFan 106A

Công suất: 0.55kW/10P Lưu lượng gió: 28000m3/h Điện áp:220-380V/Hz Vòng quay: 530 (r/m)

5.875.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFan 126A
Quạt thông gió công nghiệp iFan 126A

Công suất: 0.75kW/10P Lưu lượng gió: 37000m3/h Điện áp:220-380V/Hz Vòng quay: 530 (r/m)

6.250.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFan 146A
Quạt thông gió công nghiệp iFan 146A

Công suất: 1.1kW/10P Lưu lượng gió: 45000m3/h Điện áp:220-380V/Hz Vòng quay: 530 (r/m)

6.700.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp ifan 106C
Quạt thông gió công nghiệp ifan 106C

Công suất: 0.55kW/4P Lưu lượng gió: 28000m3/h Điện áp:220-380V/Hz Vòng quay: 600 (r/m)

6.790.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp ifan SMC 50
Quạt thông gió công nghiệp ifan SMC 50

Công suất: 0.75kW/4P ABB Lưu lượng gió: 42000m3/h Điện áp: 220-380V/Hz Vòng quay: 630 (r/m)

12.750.000 VNĐ

Quạt thông gió dạng loa ifan SMC 38
Quạt thông gió dạng loa ifan SMC 38

Công suất: 0.55kW/4P ABB Lưu lượng gió: 30000m3/h Điện áp:220-380V/Hz Vòng quay: 650 (r/m)

11.250.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-36C
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-36C

Công suất: 0.37kW/4P Lưu lượng gió: 22.000m3/h Điện áp: 220-380V/Hz Vòng quay: 630 (r/m)

4.860.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-20A
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-20A

Công suất: 0.25kW/4P Lưu lượng gió: 7.000m3/h Điện áp: 220V-380V/Hz

2.600.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-24A
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-24A

Công suất: 0.37kW/4P Lưu lượng gió: 9.000m3/h Điện áp: 220V-380V/Hz Vòng quay: 1400 (r/m)

2.980.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp iFAN-28A
Quạt thông gió công nghiệp iFAN-28A

Công suất: 0.55kW/4P Lưu lượng gió: 12.000m3/h Điện áp: 220V-380V/Hz Vòng quay: 1400 (r/m)

3.250.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp ifan 126C
Quạt thông gió công nghiệp ifan 126C

Công suất: 0.75kW/4P Lưu lượng gió: 37000m3/h Điện áp:220-380V/Hz Vòng quay: 600 (r/m)

7.300.000 VNĐ

Quạt thông gió công nghiệp ifan 146C
Quạt thông gió công nghiệp ifan 146C

Công suất: 1.1kW/4P Lưu lượng gió: 45000m3/h Điện áp:220-380V/Hz Vòng quay: 600 (r/m)

7.900.000 VNĐ

Quạt thông gió Composite IFan-85A
Quạt thông gió Composite IFan-85A

Công suất: 0.37kW/8P Lưu lượng gió: 20000m3/h Điện áp:220-380V/Hz Vòng quay: 720 (r/m)

6.590.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo