Quạt thông gió công nghiệp SOFFNETQuạt vuông gián tiếp Soffnet DF 90 (có lá sách)
Quạt vuông gián tiếp Soffnet DF 90 (có lá sách)

Công suất (W): 450 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 450

4.700.000 VNĐ

Quạt vuông gián tiếp Soffnet DF 106 (có lá sách)
Quạt vuông gián tiếp Soffnet DF 106 (có lá sách)

Công suất (W): 550 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 450

5.000.000 VNĐ

Quạt vuông gián tiếp Soffnet DF 122 (có lá sách)
Quạt vuông gián tiếp Soffnet DF 122 (có lá sách)

Công suất (W): 750 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 450 Lưu lượng gió (m3/h): 37,000

5.300.000 VNĐ

Quạt vuông gián tiếp Soffnet DF 138 (có lá sách)
Quạt vuông gián tiếp Soffnet DF 138 (có lá sách)

Công suất (W): 1100 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 450 Lưu lượng gió (m3/h): 45,000

5.600.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông trực tiếp Soffnet IDF 106
Quạt thông gió vuông trực tiếp Soffnet IDF 106

Công suất (W): 550 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 470 Lưu lượng gió (m3/h): 30,000

6.900.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông trực tiếp Soffnet IDF 122
Quạt thông gió vuông trực tiếp Soffnet IDF 122

Công suất (W): 750 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 470 Lưu lượng gió (m3/h): 37,000

7.300.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông trực tiếp Soffnet IDF 138
Quạt thông gió vuông trực tiếp Soffnet IDF 138

Công suất (W): 1100 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 470 Lưu lượng gió (m3/h): 45,000

7.600.000 VNĐ

Quạt thông gió ồn thấp Soffnet FA10-30
Quạt thông gió ồn thấp Soffnet FA10-30

Công suất (W): 45 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1400 Lượng gió (m3/min): 1260

1.260.000 VNĐ

Quạt thông gió ồn thấp Soffnet FA10-35
Quạt thông gió ồn thấp Soffnet FA10-35

Công suất (W): 100 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1400 Lượng gió (m3/min): 2700

1.450.000 VNĐ

Quạt thông gió ồn thấp Soffnet FA10-40
Quạt thông gió ồn thấp Soffnet FA10-40

Công suất (W): 150 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 1400 Lượng gió (m3/min): 3360

1.650.000 VNĐ

Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-20
Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-20

Công suất (W): 230 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 2800 Lượng gió (m3/min): 1500

1.480.000 VNĐ

Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT 25
Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT 25

Công suất (W): 320 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 2800 Lượng gió (m3/min): 2580

1.550.000 VNĐ

Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-30
Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-30

Công suất (W): 520 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 2800 Lượng gió (m3/min): 3900

1.850.000 VNĐ

Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-35
Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-35

Công suất (W): 750 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 2800 Lượng gió (m3/min): 4920

2.900.000 VNĐ

Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-40
Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-40

Công suất (W): 1100 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 2800 Lượng gió (m3/min): 5760

3.900.000 VNĐ

Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-45
Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-45

Công suất (W): 1500 Điện áp (V): 220 Vòng tua (v/p): 2800 Lượng gió (m3/min): 7500

4.200.000 VNĐ

Quạt cấp gió di động Soffnet SH2T-40
Quạt cấp gió di động Soffnet SH2T-40

Công suất (W): 1100 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 2800 Lượng gió (m3/min): 5760

6.000.000 VNĐ

Quạt cấp gió di động Soffnet SH2T-50
Quạt cấp gió di động Soffnet SH2T-50

Công suất (W): 1500 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 2800 Lượng gió (m3/min): 1200

6.900.000 VNĐ

Quạt cấp gió di động Soffnet SH2T-60
Quạt cấp gió di động Soffnet SH2T-60

Công suất (W): 2000 Điện áp (V): 380 Vòng tua (v/p): 1400 Lượng gió (m3/min): 14400

9.700.000 VNĐ

Quạt thông gió Soffnet DF 40
Quạt thông gió Soffnet DF 40

Công suất (W): 180 Điện áp (V): 220/380 Vòng tua (v/p): 1400

2.150.000 VNĐ

Quạt thông gió Soffnet DF 50
Quạt thông gió Soffnet DF 50

Công suất (W): 250 Điện áp (V): 220/380 Vòng tua (v/p): 1400

2.500.000 VNĐ

Quạt thông gió Soffnet DF 60
Quạt thông gió Soffnet DF 60

Công suất (W): 370 Điện áp (V): 220/380 Vòng tua (v/p): 1,400 Lưu lượng gió (m3/h): 10,000

2.700.000 VNĐ

Quạt thông gió Soffnet DF 70
Quạt thông gió Soffnet DF 70

Công suất (W): 750 Điện áp (V): 220/380 Vòng tua (v/p): 1,400

3.000.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo