Quạt thông gió công nghiệp Super WinQuạt khung COMPOSITE ZRG-1460
Quạt khung COMPOSITE ZRG-1460

Model : ZRG-1460 Công suất: 750 (W) Điện áp: 380 (V) Lượng gió: 44.500 (m3/h) Cột áp: 56 (Pa) Vòng tua cánh quạt: 450 (v/p) Đường kính cánh quạt: Ø 1270 (mm) Kích thước khung quạt: 1.460 x 600 x 1.460 (mm) Trọng lượng 70 (kg)

9.900.000 VNĐ

Quạt thông gió lá sách SPW-1000
Quạt thông gió lá sách SPW-1000

Mã hàng : SPW-1000 Công suất: 550 (W) Điện áp: 380 (V) Lượng gió: 30.000 (m3/h) Cột áp: 70 (Pa) Vòng tua cánh quạt: 610 (v/p) Đường kính cánh quạt: Ø 900 (mm) Kích thước khung quạt: 1.000 x 400 x 1.000 (mm) Trọng lượng 45 (kg)

6.500.000 VNĐ

Quạt thông gió lá sách SPW-1220
Quạt thông gió lá sách SPW-1220

Model : SPW-1220 Công suất: 750 (W) Điện áp: 380 (V) Lượng gió: 38.000 (m3/h) Cột áp: 73 (Pa) Vòng tua cánh quạt: 460 (v/p) Đường kính cánh quạt: Ø 1.100 (mm) Kích thước khung quạt: 1.220 x 400 x 1.220 (mm) Trọng lượng: 62 (kg)

6.440.000 VNĐ

Quạt thông gió lá sách SPW-1380
Quạt thông gió lá sách SPW-1380

Model: SPW-1380 Công suất: 1.100 (W) Điện áp: 380 (V) Lượng gió: 44.000 (m3/h) Cột áp: 56 (Pa) Vòng tua cánh quạt: 439 (v/p) Đường kính cánh quạt: Ø 1.250 (mm) Kích thước khung quạt: 1.380 x 400 x 1.380 (mm) Trọng lượng: 71 (kg)

6.950.000 VNĐ

Quạt thông gió 2 mặt lưới ZRA-1000
Quạt thông gió 2 mặt lưới ZRA-1000

Model : ZRA-1000 Công suất: 550 (W) Điện áp: 380 (V) Lượng gió: 30.000 (m3/h) Cột áp: 70 (Pa) Vòng tua cánh quạt: 610 (v/p) Đường kính cánh quạt: Ø 900 (mm) Kích thước khung quạt: 1.000 x 320 x 1.000 (mm)

5.490.000 VNĐ

Quạt thông gió 2 mặt lưới ZRA-1220
Quạt thông gió 2 mặt lưới ZRA-1220

Model : ZRA-1220 Công suất: 750 (W) Điện áp: 380 (V) Lượng gió: 38.000 (m3/h) Cột áp: 73 (Pa) Vòng tua cánh quạt: 460 (v/p) Đường kính cánh quạt: Ø 1.100 (mm) Kích thước khung quạt: 1.220 x 320 x 1.220 (mm)

6.150.000 VNĐ

Quạt thông gió 2 mặt lưới ZRA-1380
Quạt thông gió 2 mặt lưới ZRA-1380

Mã hàng : ZRA-1380 Công suất: 1.100 (W) Điện áp: 380 (V) Lượng gió: 44.000 (m3/h) Cột áp: 56 (Pa) Vòng tua cánh quạt: 439 (v/p) Đường kính cánh quạt: Ø 1.250 (mm) Kích thước khung quạt: 1.380 x 320 x 1.380 (mm)

6.730.000 VNĐ

Quạt thông gió vuông SPW-620
Quạt thông gió vuông SPW-620

Công suất: 370 (W) Điện áp: 380 (V) Vòng tua cánh quạt: 1.400 (v/p) Lưu lượng gió: 5.700 m3/h Độ ồn: ≤70 (dB) Kích thước khung: 620 x 400 x 620 (mm)

Liên hệ

Quạt khung vuông Super Win FAD 25-4
Quạt khung vuông Super Win FAD 25-4

Công suất: 40 (W) Điện áp: 220 (V) Vòng tua cánh quạt: 1.400 (v/p) Lưu lượng gió: 840 m3/h Đường kính cánh: Ø 250 (mm) Kích thước khung: 318 x 318 (mm)

720.000 VNĐ

Quạt khung vuông Super Win FAD 30-4
Quạt khung vuông Super Win FAD 30-4

Công suất: 45 (W) Điện áp: 220 (V) Vòng tua cánh quạt: 1.400 (v/p) Lưu lượng gió: 1.080 m3/h Đường kính cánh: Ø 300 (mm) Kích thước khung: 340 x 340 (mm)

890.000 VNĐ

Quạt khung vuông Super Win FAD 35-4
Quạt khung vuông Super Win FAD 35-4

Công suất: 75 (W) Điện áp: 220 (V) Vòng tua cánh quạt: 1.400 (v/p) Lưu lượng gió: 2.280 m3/h Đường kính cánh: Ø 350 (mm) Kích thước khung: 413 x 413 (mm)

950.000 VNĐ

Quạt khung vuông Super Win FAD 40-4
Quạt khung vuông Super Win FAD 40-4

Công suất: 145 (W) Điện áp: 220 (V) Vòng tua cánh quạt: 1.400 (v/p) Lưu lượng gió: 2.880 m3/h Đường kính cánh: Ø 400 (mm) Kích thước khung: 480 x 480 (mm)

1.370.000 VNĐ

Quạt khung vuông Super Win FAD 50-4
Quạt khung vuông Super Win FAD 50-4

Công suất: 350 (W) Điện áp: 220 (V) Vòng tua cánh quạt: 1.400 (v/p) Lưu lượng gió: 5.700 m3/h Đường kính cánh: Ø 500 (mm) Kích thước khung: 605 x 605 (mm)

1.860.000 VNĐ

Quạt khung tròn SF-3B
Quạt khung tròn SF-3B

Công suất: 120 (W) Điện áp: 220 (V) Vòng tua cánh quạt: 1.400 (v/p) Lưu lượng gió: 1.800 m3/h Cột áp: 30 (Pa) Đường kính cánh: Ø 300 (mm)

1.250.000 VNĐ

Quạt khung tròn SF-4B
Quạt khung tròn SF-4B

Công suất: 250 (W) Điện áp: 220 (V) Vòng tua cánh quạt: 1.400 (v/p) Lưu lượng gió: 4.370 m3/h Cột áp: 96 (Pa) Đường kính cánh: Ø 400 (mm)

1.600.000 VNĐ

Quạt khung tròn SF-5B
Quạt khung tròn SF-5B

Công suất: 370 (W) Điện áp: 220 (V) Vòng tua cánh quạt: 1.400 (v/p) Lưu lượng gió: 5.760 m3/h Cột áp: 98 (Pa) Đường kính cánh: Ø 500 (mm)

1.990.000 VNĐ

Quạt khung tròn SF-6B
Quạt khung tròn SF-6B

Công suất: 550 (W) Điện áp: 220 (V) Vòng tua cánh quạt: 1.400 (v/p) Lưu lượng gió: 8.660 m3/h Cột áp: 122 (Pa) Đường kính cánh: Ø 600 (mm)

2.450.000 VNĐ

Quạt hướng trục gián tiếp T40 (C)
Quạt hướng trục gián tiếp T40 (C)

Công suất: 1.100 (W) Điện áp: 380 (V) Vòng tua cánh quạt: 1.450 (v/p) Lưu lượng gió: 4.120 m3/h Cột áp: 95 (Pa) Khung kích thước: Ø 400 (mm)

Liên hệ

Quạt thông gió đường ống SHT-25
Quạt thông gió đường ống SHT-25

Công suất: 200 (W) Điện áp: 220 (V) Vòng tua cánh quạt: 2.800 (v/p) Lưu lượng gió: 500 m3/h Cột áp: 165 (Pa) Khung kích thước: 250 (mm)

2.100.000 VNĐ

Quạt thông gió đường ống SHT-30
Quạt thông gió đường ống SHT-30

Công suất: 320 (W) Điện áp: 220 (V) Vòng tua cánh quạt: 2.800 (v/p) Lưu lượng gió: 1.800 m3/h Cột áp: 225 (Pa) Khung kích thước: 300 (mm)

2.410.000 VNĐ

Quạt thông gió đường ống SHT-35
Quạt thông gió đường ống SHT-35

Hãng sản xuất: Super Win Mã hàng : SHT-35 Công suất: 670 (W) Vòng tua cánh quạt: 2.800 (v/p) Lưu lượng gió: 4.920 m3/h Cột áp: 598 (Pa) Khung kích thước: 350 (mm) Xuất xứ: Việt Nam

3.770.000 VNĐ

Quạt thông gió đường ống SHT-40
Quạt thông gió đường ống SHT-40

Công suất: 1.200 (W) Điện áp: 220 (V) Vòng tua cánh quạt: 2.800 (v/p) Lưu lượng gió: 5.760 m3/h Cột áp: 700 (Pa) Khung kích thước: 400 (mm)   Xuất xứ: Việt Nam

4.760.000 VNĐ

Quạt thông gió đường ống SHT-45
Quạt thông gió đường ống SHT-45

Công suất: 1.700 (W) Điện áp: 220 (V) Vòng tua cánh quạt: 2.800 (v/p) Lưu lượng gió: 7.500 m3/h Cột áp: 972 (Pa) Khung kích thước: 450 (mm)

5.750.000 VNĐ

Quạt cấp gió di động SHT2-40
Quạt cấp gió di động SHT2-40

Hãng sản xuất: Super Win Mã hàng : SHT2-40 Công suất: 1.100 (W) Vòng tua cánh quạt: 2.800 (v/p) Lưu lượng gió: 5.760 m3/h Cột áp: 700 (Pa) Khung kích thước: Ø 400 (mm) Xuất xứ: Việt Nam

8.250.000 VNĐ

Quạt cấp gió di động SHT2-50
Quạt cấp gió di động SHT2-50

Hãng sản xuất: Super Win Mã hàng : SHT2-50 Công suất: 2.200 (W) Vòng tua cánh quạt: 2.800 (v/p) Lưu lượng gió: 12.000 m3/h Cột áp: 1.050 (Pa) Khung kích thước: Ø 500 (mm) Xuất Xứ: Việt Nam

9.400.000 VNĐ

Quạt cấp gió di động SHT2-60
Quạt cấp gió di động SHT2-60

Hãng: Super Win Mã hàng : SHT2-60 Công suất: 2.200 (W) Điện áp: 220 (V) Vòng tua cánh quạt: 1.400 (v/p) Lưu lượng gió: 14.400 m3/h Cột áp: 1.100 (Pa) Khung kích thước: Ø 600 (mm) Xuất xứ: Việt Nam

15.500.000 VNĐ

Ống thông gió Simili 25
Ống thông gió Simili 25

Thông số kỹ thuật. Hãng: Super Win Đường kính: 250 (mm) Độ dài: 5/10 (mét) Chất liệu: Simili, Khung kim loại Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Ống thông gió Simili 30
Ống thông gió Simili 30

Thông số kỹ thuật Hãng: Super Win Đường kính: 300 (mm) Độ dài: 5/10 (mét) Chất liệu: Simili, Khung kim loại Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Ống thông gió Simili 35
Ống thông gió Simili 35

Mã sản phẩm: Simili 35 Hãng: Super Win Đường kính: 350 (mm) Độ dài: 5/10 (mét) Chất liệu: Simili, Khung kim loại Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Ống thông gió Simili 40
Ống thông gió Simili 40

Thông số kỹ thuật Hãng: Super Win Mã sản phẩm: Simili 40 Đường kính: 400 (mm) Độ dài: 5/10 (mét) Chất liệu: Simili, Khung kim loại Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 24 Tháng

Liên hệ

Ống thông gió Simili 45
Ống thông gió Simili 45

Mã sản phẩm: Simili 45 Hãng sản xuất: Super Win Đường kính: 450 (mm) Độ dài: 5/10 (mét) Chất liệu: Simili, Khung kim loại Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo