Kết quả tìm kiếmTìm thấy 1 kết quả với từ khóa PC210-K.
Máy đo đa chỉ tiêu Horiba PC210-K
Máy đo đa chỉ tiêu Horiba PC210-K

Phạm vi -Độ dẫn: ... Đón / cm đến 200,0 mS / cm (k = 1.0) Độ phân giải: 0,05% toàn thang đo Độ chính xác: ± 0,6% toàn thang đo; ± 1,5% tỷ lệ đầy đủ> 18,0 mS / cm  Nhiệt độ tham chiếu: 15 đến 30 ° C (có thể điều chỉnh)

Liên hệ

Gọi mua hàng