FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Kết quả tìm kiếmTìm thấy 40 kết quả với từ khóa máy phát điện Bamboo.
Máy phát điện Bamboo BmB 8800EAT diesel

Máy phát điện (Tủ ATS) CS liển tục   :  6,5kw CS dự phòng:  7kw Động cơ :BMB192F; 4 thì. Vòng tua: 3000v/p Điện thế AC : 220V/1PHA Dung tích bình dầu : 15 lít Khởi động: đề+ắc quy+ tủ ATS Nhiên liệu : Dầu Diesel Có vỏ chống ồn & bánh xe Trọng lượng khô : 160kg

33.500.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo 9800EAT diesel ( ATS)

Máy phát điện (ATS) CS liển tục   :  7,5kw CS dự phòng:  8,0kw Động cơ :BMB192F; 4 thì. Vòng tua: 3000v/p Điện thế AC : 220v – 1pha Dung tích bình dầu : 15 lít Khởi động:đề+ắc quy+ tủ ATS Nhiên liệu : Dầu Diesel Có vỏ chống ồn & bánh xe Trọng lượng khô : 162 kg    

34.300.000 VNĐ

Máy phát điện BamBoo BmB 9800ET diesel

Máy phát điện CS liển tục   :  7,5kw CS dự phòng:  8,0kw Động cơ :BMB192F; 4 thì. Vòng tua: 3000v/p Điện thế AC : 220v – 1pha Dung tích bình dầu : 15 lít Khởi động:đề+ắc quy Nhiên liệu : Dầu Diesel Có vỏ chống ồn & bánh xe Trọng lượng khô : 160kg    

31.500.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo BmB 12000EX (10KW chạy xăng)

Máy phát điện Bamboo 12000EX Máy phát điện XĂNG CS liển tục   :  9,5kw CS dự phòng:  10kw Động cơ : BMB192F; 4 thì. Vòng tua: 3000v/p Điện thế AC : 220 - 240v/1Pha Dung tích bình xăng : 20 lít Khởi động : đề + ắc quy Nhiên liệu : Xăng Có vỏ chống ồn & bánh xe Trọng lượng khô : 145 kg  

32.200.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 7800ET

Công suất liển tục   :  5,5kw Công suất dự phòng:  6 kw Động cơ : BMB188F; 4 thì. Vòng tua: 3000v/p Điện thế AC : 220V/1PHA Dung tích bình dầu : 15 lít Khởi động : đề + ắc quy Nhiên liệu : Dầu Diesel Có vỏ chống ồn & bánh xe Trọng lượng khô : 152 kg

25.600.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo 3600C chạy xăng

Máy phát điện Bamboo 3600C Công suất: 2.5 – 2.8kW Điện thế AC: 220 – 240V Động cơ: 4 thì Công suất động cơ: 5.5Hp Dung tích bình chứa: 15 lít

7.900.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo 3600E chạy xăng

Máy phát điện Bamboo 3600E Công suất: 2.5 – 2.8kW Điện thế AC: 220 – 240V Động cơ: 4 thì Công suất động cơ: 5.5Hp

9.300.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo BmB 4800C xăng

Động cơ: 6.5 HP 4 thì Công suất: 3.0 – 3.5 kW Điện thế: AC 220-240V Dung tích bình xăng: 15 lít

8.200.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo BmB 4800E chạy xăng (3Kw đề)

Động cơ: 6.5 HP 4 thì Công suất: 3.0 – 3.5 kW Dung tích bình xăng: 15 lít Khởi động: Điện đề + ắc quy 

9.700.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo 3800E chạy xăng (2.8Kw đề)

Động cơ: 6.5 HP 4 thì, có đề Công suất: 2,8 – 3.2 kW Điện thế: AC 220-240V

9.200.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo 3800C chạy xăng (2.8Kw)

- Động cơ: 6.5 HP 4 thì - Công suất: 2,8 – 3.2 kW - Điện thế: AC 220-240V - Dung tích bình xăng: 15 lít

7.900.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo Bmb EU3000i inverter

- Công suất: 2,5– 3 kW - Điện thế AC:  220-240V - Dung tích bình xăng: 2,5 lít - Khởi động: Giật nổ, INVENTER

18.200.000 VNĐ

Máy phát điện Diesel Bamboo 7800E

Máy phát điện Bamboo 7800E chạy dầu Diesel Máy phát điện DIESEL CS liển tục   :  5,0kw CS dự phòng:  5,5kw Động cơ : BMB188F; 4 thì. Vòng tua: 3000v/p Điện thế AC : 220V/1PHA Dung tích bình dầu : 15 lít Khởi động : đề + ắc quy Nhiên liệu : Dầu Diesel Có vỏ chống ồn & bánh xe Trọng lượng khô : 152 kg Công nghệ Nhật SX tại Trung Quốc Bảo hành 1 năm.

21.600.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo EU25i inverter (2,5 KW)

Máy phát điện Bamboo BmB EU25i Máy phát điện XĂNG loại inverter Công suất : 1,9KW - 2,0 kw Động cơ : 4 HP;4 thì. Điện thế AC : 220 - 240v Dung tích bình xăng : 2,5 lít Khởi động : Giật nổ,INVENTER Nhiên liệu : Xăng Tiêu hao nhiên liệu: 0,8 lít/giờ Có vỏ chống ồn Trọng lượng khô : 26 kg.

13.700.000 VNĐ

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 9800EX

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 9800EX - CS liên tục    : 8,0kw/10kva - CS dự phòng: 8,5kw/10,6 kva - Động cơ : 13 HP;4 thì. - Điện thế AC : 220 - 240v

23.300.000 VNĐ

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 11800EX

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 11800EX - CS liên tục: 9kw/12kva - CS dự phòng: 10kw/13kva - Động cơ: 16HP - 4 thì. - Điện thế AC:220V

25.800.000 VNĐ

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 5500ET

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 5500ET   - CS liên tục: 3,2kw/4,0kva - CS dự phòng: 3,8kw/4,75kva - Động cơ : 210/ 7HP/3600;4 thì - Điện thế : AC 220 - 240v/50Hz - Dung tích bình xăng : 15 lít

18.500.000 VNĐ

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 7500ET

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 7500ET  - CS liên tục: 5,5kw/6,9kva - CS dự phòng: 6,0kw/7,5kva - Động cơ: 420/ 15HP/3600;4 thì - Điện thế: AC 220 - 240v/50Hz

23.500.000 VNĐ

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 9500ET

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 9500ET - CS liên tục: 8,0kw/10kva - CS dự phòng: 8,5kw/10,6kva - Động cơ : 460/ 16HP/3600;4 thì - Điện thế : AC 220 - 240v/50Hz

28.300.000 VNĐ

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 12000GP

Máy phát điện xăng Bamboo BmB 12000GP - CS liển tục: 9,5kw/12kva - CS dự phòng:  10kw/13kva - Động cơ : BMB192F; 4 thì. - Vòng tua: 3000v/p

34.500.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo BmB 3300W xăng inverter

Máy phát điện Bamboo BmB 3300W xăng inverter - Công suất: 3.0kw - 3,3kw - Động cơ: 4 HP;4 thì. - Điện thế AC : 220 - 240v - Dung tích bình xăng : 2,5 lít

19.600.000 VNĐ

Máy phát điện Bamboo BmB EU3500i inverter

Máy phát điện Bamboo BmB EU3500i inverter - Khởi động :Giật nổ,INVENTER - Nhiên liệu : Xăng - Tiêu hao nhiên liệu: 0,6L/h - Trọng lượng khô : 38 kg

20.800.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8800ET-S

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8800ET-S - CS liển tục:  8.5kva - CS dự phòng:  7kw/9,0kva - Động cơ :BMB192F; 4 thì. - Vòng tua: 3000v/p

29.000.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8800EAT-S

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8800EAT-S - CS liển tục: 6,5kw/9,0kva - CS dự phòng: 7kw/9,0kva - Động cơ: BMB192F; 4 thì. - Vòng tua: 3000v/p

31.800.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9800ET3P

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9800ET3P - Máy phát điện 3 pha - CS liển tục: 7,5kw/10kva - CS dự phòng:  8,0kw/10kva - Động cơ: BMB192F; 4 thì. - Vòng tua: 3000v/p

34.800.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9800EAT3P

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9800EAT3P - CS liển tục: 7,5kw/10kva - CS dự phòng:  8,0kw/10kva - Động cơ :BMB192F; 4 thì. - Vòng tua: 3000v/p

36.500.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 7500DET

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 7500DET - Máy phát điện DIESL - CS liên tục: 5,5kw/6,9kva - CS dự phòng: 6,0kw/7,5kva - Động cơ: D186/ 8,6HP

25.500.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8500DET

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8500DET - Máy phát điện DIESL - CS liên tục: 7,0kw/8,8kva - CS dự phòng: 7,5kw/9,4kva - Động cơ: D188/ 9,2HP

28.000.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9500DET

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9500DET Máy phát điện DIESL CS liên tục: 7,5kw/9,4kva CS dự phòng: 8,0kw/10kva Động cơ: D192/10,9HP Vòng tua: 3000rpm/1Pha

32.200.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 7500EAT

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 7500EAT CS dự phòng: 6,0kw/7,5kva Động cơ :D186/ 8,6hp/3000rpm Điện thế : AC 220 - 240v/50Hz Dung tích bình xăng : 15 lít Dầu bôi trơn máy: 1,65Lít

29.500.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8500EAT

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 8500EAT Máy phát điện DIESL CS liên tục: 7,0kw/8,8kva CS dự phòng: 7,5kw/9,4kva Động cơ: D188/ 9,2hp/3000rpm

32.500.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9500EAT

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 9500EAT Máy phát điện DIESL CS liên tục: 7,5kw/9,4kva CS dự phòng: 8,0kw/10kva Động cơ: D192/10,9HP

35.500.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 10.1Euro

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 10.1Euro CS liển tục:  10kw/13kva CS dự phòng:  12kw/15kva Động cơ: 4 thì,2 xilanh,1500v/p Vòng tua: 1500v/p

138.000.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 10.3Euro

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 10.3Euro CS liển tục:  10kw/13kva CS dự phòng:  12kw/15kva Động cơ: 4 thì,2 xi lanh, Vòng tua: 3000v/p

95.500.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 100Euro

CS dự phòng: 105kw/125kva Tủ ATS: có Động cơ: 4 thì,4 xi lanh Vòng tua: 1500v/p Điện thế AC: 3 pha -380V-50Hz

Liên hệ

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 80Euro

CS liển tục: 78kw/98kva CS dự phòng: 80kw/100kva Tủ ATS: có Động cơ: 4 thì,4 xi lanh Vòng tua: 1500v/p

Liên hệ

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 75Euro

CS dự phòng:  77kw/95kva Tủ ATS: có Động cơ: 4 thì,4 xi lanh Vòng tua: 1500v/p Điện thế AC: 3 pha -380V-50Hz

Liên hệ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 30Euro

CS liển tục: 30kw/38kva CS dự phòng: 32kw/40kva Tủ ATS: có Động cơ: 4 thì,4 xi lanh Vòng tua: 1500v/p

205.000.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BMB 68Euro

CS liên tục:  68Kw / 85kva CS dự phòng:  75Kw / 94kva Tủ ATS: có Động cơ: CUMMINS Vòng tua: 1500v/p

365.000.000 VNĐ

Máy phát điện diesel Bamboo BmB 40Euro

CS liển tục:  40Kw/50kva CS dự phòng:  44Kw/55kva Tủ ATS: có Động cơ: 4 thì,4 xi lanh

217.000.000 VNĐ

Gọi mua hàng